www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

feestelijke boomfeestdag met De Watertuin in Almere

14 maart 2018 Boswachter Lida Blok in Flevoland

boomfeestdag Almere

Vandaag is hebben 90 kinderen van de school voor speciaal onderwijs De Watertuin Almere, samen met vertegenwoordigers van de provincie Flevoland, de gemeente Almere, Stad & Natuur, de Stichting Voedselbosbouw, Rijkswaterstaat, Parkway 6, de Floriade, speelwildernis Het Buytenwold en Staatsbosbeheer en andere betrokkenen de eerste bomen geplant van het nieuwe natuurgebied de Eemvallei Zuid. Hier groeit vanaf vandaag een nieuw natuurgebied, dat uiteindelijk wel 150 voetbalvelden groot zal zijn.

Aantrekkelijke nieuwe natuur

De meanderende inrichting is gebaseerd op het historische stroomgebied van de rivier de Eem. In de Eemvallei Zuid in Oosterwold werkt Staatbosbeheer samen met de partners Voedselbosbouw, Speelwildernis Het Buytenwold en Vliervelden aan de realisatie van 50 ha nieuwe natuur.

Het voedselbos wordt ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos en belooft op termijn het grootste voedselbos van Europa te worden. Midden in het bos komen halfopen velden met verspreid staande bomen en hagen. Aan de zuidkant komt er speelwildernis, waar kinderen zich mogen uitleven. Er worden lange zichtlijnen gecreëerd, met wandel- en fietspaden er langs. De bezoekers krijgen zo doorkijkjes in het landschap.

Staatsbosbeheer legt als eigenaar van de grond basisvoorzieningen aan. Zo wordt bijvoorbeeld klaver ingezaaid, als voorbereiding van de bodem op de plantwerkzaamheden. Stichting Voedselbosbouw Nederland draagt zorg voor de definitieve inrichting en beheer van het bos. De open velden en hagen komen in gebruik bij Natuurboerderij Vliervelden. De Stichting Speelwildernis Het Buytenwold draagt zorg voor inrichting en beheer van de speellocaties en natuurlijke speelaanleidingen.

 

Boscompensatie

Met de Eemvallei Zuid wordt ook boscompensatie aangelegd. Daar waar elders natuur moest wijken voor andere bestemmingen compenseren we dat hier. In de eerste fase van de ontwikkeling van Eemvallei Zuid wordt 30 hectare boscompensatie gerealiseerd.

 

Voedselbos

Een uitdaging bij de inrichting is de gelaagde opbouw van het voedselbos met een gunstige ligging in de zon. Het ontwerpprincipe voor een optimale benutting van zonuren is goed herkenbaar in de noord-zuid oriëntatie van het landschap, waarbij de beplanting in het voedselbos afloopt van hoog op het noorden naar laag op het zuiden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog