www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Schotse Hooglanders in de Stille Kern

23 september 2021 Boswachter Hans Breeveld in Flevoland

Sinds vandaag, 23-9-2021, leven er naast de Konikpaarden ook Schotse Hooglanders in de Stille Kern van het Horsterwold. Samen zorgen deze dieren er voor dat er een open en gevarieerd landschap ontstaat.

De begrazing zorgt ervoor dat de Stille Kern zijn huidige, half open karakter behoudt. Zonder begrazing zal het gebied dicht groeien. Hierdoor verdwijnen de karakteristieke soorten vogels, en planten waarvoor dit soort gebieden van belang. Door begrazing ontstaat er op sommige plekken meer ruimte. Dit biedt kansen voor nieuwe planten en bomen waardoor er  weer andere vogelsoorten kunnen voor komen. Andere delen worden minder begraasd en de vegetatie wordt daardoor juist ouder. Doordat dieren zich door het gebied heen bewegen, en er niet altijd hetzelfde aantal dieren leeft, is de begrazing niet overal gelijk. Dat zorgt voor veel overgangen tussen open en gesloten vegetatie. Juist deze overgangen, z.g. gradiënten, zijn voor veel vogels, planten, zoogdieren en insecten van groot belang.

 

Paarden hebben een ander begrazingspatroon dan runderen. Paarden houden van korte vegetatie. Daardoor zag je dat alleen begrazing met paarden de Stille Kern toch verruigen en dichtgroeien. Om het gebied beter open te houden leven er naast de Konikpaarden dus ook runderen. Runderen houden juist van een langere vegetatie. Daar kunnen zij beter hun tong omheen slaan.  De paarden en de runderen vullen elkaar op deze manier goed aan.

Zo ontstaat er meer verschil  in begroeiing, wat het gebied weer aantrekkelijker maakt voor meer verschillende soorten dieren en voor de bezoeker van het gebied.

 

Waarom Schotse Hooglanders?

De praktijk heeft bewezen dat Schotse Hooglanders vriendelijke dieren zijn en kunnen goed omgaan met de ruige, natte terreinomstandigheden van een gebied als de Stille Kern. Ze zijn zelfredzaam en zijn daardoor uitermate geschikt om het gebied ook in de winter te begrazen.

 

Houd afstand!

Hoewel de Schotse Hooglanders vriendelijke dieren zijn, is het belangrijk om afstand te houden, je rustig te bewegen en niet tussen ouders en kalveren te gaan lopen. Houd dus minimaal 25 meter afstand en loop om de kudde heen. Dit geldt ook voor de Konikpaarden.

 

Toezicht en beheer

De boswachter kijkt regelmatig of er zich ongeregeldheden voordoen bij de dieren. Zo houd hij het welzijn van de dieren in de gaten.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog