www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Excursie kwelder Holwerd-Oost op zondag 16 juni

11 juni 2013 Henk-jan in Fryslân

In het kader van het Werelderfgoedweekend organiseert Staatsbosbeheer op zondag 16 juni a.s. een excursie naar de kwelder Holwerd-Oost. Deze wandeling start om 13.30 uur en het verzamelpunt is de parkeerplaats bij Restaurant Land en Zeezicht aan de Grandyk (nabij het veer naar Ameland).

In het buitendijkse kweldergebied ten oosten van de Veerdam in Holwerd, werkt Staatsbosbeheer aan het project ‘Naar Buiten Holwerd’. Doel is om de natuurlijke dynamiek die zo kenmerkend is voor de Waddenzee in dit gebied terug te brengen, door de getijdewerking en het aanslibben van grond nieuwe impulsen te geven. Tijdens deze excursie geeft Staatsbosbeheer uitleg over de natuur in dit gebied, het project ‘Naar Buiten Holwerd’ en kunt u genieten van de planten en dieren die op de kwelder voorkomen. De excursie duurt ongeveer 2 uur. Voor meer info en aanmelding: 06-22483817.

Meer informatie over het Werelderfgoedweekend en de wadexcursies is te vinden op:

http://www.waddensea-worldheritage.org/nl/duurzaam-toerisme/activiteiten/werelderfgoed-weekend-2013

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog