www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Tegenvallend roofvogeljaar in Zuid-West Friesland

29 januari 2014 Henk-jan in Fryslân

Het jaar 2013 was een interessant, maar ook een ietwat tegenvallend roofvogeljaar, zo blijkt uit het jaarlijkse verslag van de Roofvogelgroep Súdwest-Fryslân. In totaal zijn er 80 paar broedende roofvogels en uilen geteld in de terreinen van Staatsbosbeheer en dat is 35% minder dan in een gemiddeld jaar.

Een opvallende rol in het verslag is -gek genoeg- weggelegd voor de muis. Afgelopen jaar was een slecht muizenjaar en dat beïnvloedde duidelijk het aantal broedparen. ‘Dit valt met name op bij muizenetende soorten als torenvalk en ransuil. Maar ook buizerd en bruine kiekendief hadden hiervan te lijden en broedden afgelopen jaar minder dan voorgaande jaren’, vertelt boswachter Inventarisatie en Monitoring Sjoerd Bakker. Behalve de 80 broedparen in de gebieden van Staatsbosbeheer inventariseerde de werkgroep ook het aantal broedparen in de omliggende gebieden. Zij telden 264 paar roofvogels en uilen (kerkuil niet meegerekend) in onder meer gebieden van andere organisaties en particuliere terreinen (boerenerven).

Ook houdt de werkgroep het aantal menselijke verstoringen bij van broedende roofvogels. Het gaat dan vooral om het uithalen en verwijderen van nesten, schudden van eieren, het dood maken van jongen en omzagen van nestbomen. Sjoerd: ‘het is triest dat zogenaamde natuurliefhebbers nog steeds zo menen te moeten optreden. Helaas gebeurt dit jaarlijks zeker 20 á 25 keer en dit is nergens voor nodig. Net als andere jaren valt het op dat de meeste verstoringen bij buizerd en bruine kiekendief voorkomen en bijna allemaal plaatsvinden in de Greidhoeke.

Vijf leden van de roofvogelgroep hebben een vergunning om jonge roofvogels te ringen. Dit levert veel interessante gegevens op voor de wetenschap maar is ook van belang voor het opsporen van verstoringen en het bepalen van het broedsucces. ‘We zijn erg blij met deze gegevens. Dankzij de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers kunnen we al 25 jaar de roofvogelstand in Zuid-West Friesland volgen’, aldus Sjoerd.

De buizerd was in 2013 een van de meest voorkomende roofvogels in ZW-Friesland
De buizerd was in 2013 een van de meest voorkomende roofvogels in ZW-Friesland
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog