www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Het gaat minder met de argusvlinder

14 mei 2014 Boswachter Denny Kroeze in Fryslân

20140514-173729.jpgWaar is de argusvlinder nog te vinden in ons land? Die vraag stelt de vlinderstichting aan iedereen die geïnteresseerd is in vlinders. Op 17 en 18 mei a.s. is het telweekend argusvlinder en wil men de verspreiding van het dier in kaart brengen. Het gaat namelijk slecht met de argusvlinder. Tot 1990 kwam de vlinder nog op vrij veel plaatsen in Nederland voor. De laatste 20 jaar is de soort met 98% afgenomen en komt nog maar op een aantal plaatsen voor.

Een van deze plekken is ons natuurgebied Brandemeer nabij Oldelamer. Elk jaar tellen we hier verschillende exemplaren en daar zijn we erg blij mee. We houden speciaal rekening met deze argusvlinder door de paden vrij frequent te maaien. Hierdoor ontstaan er kleine beschadigingen aan de graszode en komt het zand en veen bloot te liggen. Op zonnige dagen warmen de vlinders op deze plekken op en ontstaat er een ideaal biotoop voor argusvlinder.

De Vlinderstichting zoekt naar mogelijke verklaringen en oplossingen voor de achteruitgang. Tel dus mee en draag je steentje bij aan de bescherming van deze fraaie vlindersoort. Kijk op de website van Vlinderstichting voor meer informatie.

Heeft u de Argusvlinder waargenomen? Meld het ons.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog