www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Maaisel natuurgraslanden gebruikt als bodemverbeteraar voor weidevogels

1 augustus 2016 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

Tjalleberd – Deze week wordt gestart met het uitrijden van een vorig jaar opgezette bokashi-bult over weidevogelgrasland. Bokashi staat voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Het is een manier om vers organisch materiaal zoals maaisel om te zetten in een bodemverbeterend product. Hierbij wordt organisch materiaal goed gemengd met zeeschelpenkalk en kleimineralen plus een preparaat van gisten, bacteriën en schimmels. Dit wordt luchtdicht afgesloten met kuilplastic waarna de micro-organismen het materiaal gaan fermenteren.

Het voordeel t.o.v. composteren is dat er bij het proces geen co2 vrijkomt (klimaat-neutraal) en de koolstof en energie in het organisch materiaal behouden blijft. Na ca. 10 weken is het materiaal gefermenteerd en klaar om weer op grasland of bouwland als bodemverbeteraar te worden uitgereden. Staatsbosbeheer wil onderzoeken of deze methode geschikt is om biomassa uit natte en ruige graslanden op te waarderen tot een geschikte bodemverbeteraar voor weidevogelgraslanden. De bokashi dient als voeding voor het bodemleven wat een positieve uitwerking heeft in de voedselvoorziening van weidevogels. Een mogelijk alternatief voor vaste mest.

De komende jaren wil wij een aantal weidevogelpercelen voorzien van bokashi om gaandeweg te onderzoeken wat het effect is op de bodem en het bodemleven. De uitgereden bokashi is opgezet met maaisel afkomstig uit moerasdelen en natte plasdraspercelen. Dit is eind vorig jaar door rupsmaaiers gemaaid. Vorige week hebben we op een andere locatie wederom een bokashi-bult opgezet.

bokashi

Boswachter Roel Vriesema

reageren

geef een reactie

  • Maaisel natuurgraslanden gebruikt als bodemverbeteraar voor weidevogels — Staatsbosbeheer Fryslân | Melkveebedrijf Stelling
    11 augustus 2016 om 22:44

    […] via Maaisel natuurgraslanden gebruikt als bodemverbeteraar voor weidevogels — Staatsbosbeheer Fryslân […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog