www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Gulden boterbloem teruggevonden in Fryslân

7 mei 2015 Henk-jan in Fryslân

JOURE – De gulden boterbloem is terug van weggeweest, of eigenlijk terug van nooit weggeweest. Met dank aan vrijwilliger Hinke Talsma weten we dat deze sierlijke plant nog in redelijke aantallen in natuurgebied Meskenwiersterfjild bij Joure voorkomt. Eind april vond hij verschillende bloeiende exemplaren in dit natte gebied.

Verspreidingskaart van gulden boterbloem
Verspreidingskaart van gulden boterbloem

Zoals op het kaartje te zien is, staat er één rode stip in Fryslan. Deze groeiplaats is in het Meskenwiersterfjild en is – voor zover wij weten – de enige in heel Fryslan. Een bijzonderheid dus. Buiten de provinciegrenzen komt de plant veel meer voor. Onze Staatsbosbeheer-collega’s uit Overijssel weten hierover mee te praten. Daar groeit Gulden boterbloem met duizenden exemplaren in de oeverlanden van het Zwarte Water tussen Zwolle en Hasselt. Wij kunnen slechts van dergelijke aantallen dromen. Hinko Talsma vond enkele tientallen bloeiende planten en omdat de plant hier al vele tientallen jaren bekend is, gaat het hier om een stabiele groeiplaats.

Muizenplaag
Aardig detail is dat hij ook vele kiemplanten vond op kale plekken in het grasland. Deze plekken zijn ontstaan door de recente muizenplaag. Zo zorgt de natuur op haar eigen manier voor verjonging!

Gulden boterbloem in bloei
Gulden boterbloem in bloei

Herkenning
Gulden boterbloem heeft mooie goudgele bloemen en is ongeveer 20 cm hoog. De soort is te herkennen aan de twee typen bladeren. Aan de voet is het blad niervormig tot rond en langs de stengel langwerpig tot handvormig. Een ander kenmerk is dat de bloemen er soms wat vreemd uit kunnen zien. Vaak ontbreken de gele kroonbladeren of zijn deze verschillend van grootte. De Friese exemplaren tellen er meestal 5 of 6. In Overijssel zien we ook exemplaren met minder kroonbladeren.

Onderaan zijn de bladeren niervormig, bovenaan handvormig
Onderaan zijn de bladeren niervormig, bovenaan handvormig

Een interessante soort om in de gaten te houden!

Boswachter Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog