www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

‘Gouden’ vondst in De Deelen

1 september 2015 Henk-jan in Fryslân

Jubbega- Een bijzondere waarneming kwam afgelopen week vanuit het laagveengebied De Deelen. Collega Syb Stoker vond hier het Goudknopje en voor zover wij weten is deze plant nog niet eerder gevonden in dit gebied.

Nieuwe groeiplek van Goudknopje in De Deelen
Nieuwe groeiplek van Goudknopje in De Deelen

Goudknopje is een plant van natte. open plekken, een echte pionier die vooral te vinden is in de brakke tot zoute gebieden langs de kust. De plant is inheems in Zuid-Afrika en begin jaren zeventig van de vorige eeuw ontdekt in Nederland. Zoals het verspreidingskaartje laat zien, is het aantal groeiplaatsen flink toegenomen en zien we de plant steeds vaker in het binnenland op klei- en veengronden.

Goudknopje groeit vooral op plekken die regelmatig onder water staan of op plaatsen waar koeien of paarden de bodem opentrappen. Hierdoor ontstaan kale, natte plekken, waar de plant makkelijk kan kiemen. Bekend is dat vogels (ganzen en andere watervogels) een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het zaad. We vermoeden dat dit ook in de Deelen het geval is geweest.

Verspreidingskaartje Goudknopje
Verspreidingskaartje Goudknopje

Het Goudknopje doet zijn naam eer aan. De heldergele kleur geeft de plant een ‘gouden’ uitstraling en de ronde bloemetjes lijken op een knopje. Hierdoor is de plant vrij gemakkelijk in het veld te herkennen. Goudknopje is een eenjarige plant en sterft af bij de eerste nachtvorst. Tot die tijd heeft de plant echter veel zaad ontwikkeld en als de omstandigheden in De Deelen gunstig blijven, dan zal het zaad volgend jaar weer kunnen kiemen.

Boswachter Henk-Jan van der Veen

Goudknopje doet zijn naam eer aan
Goudknopje doet zijn naam eer aan

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog