www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Voor vogels op hoge poten

7 december 2015 Henk-jan in Fryslân

In ons jargon heten ze steltlopers, maar je mag ze ook gerust vogels op hoge poten noemen. Ik heb het dan over grutto, scholekster, kemphaan, wulp, kluut, kleine plevier en nog vele andere soorten. Ze foerageren graag op natte en modderige plekken, waar ze met hun snavel ‘op de tast’ allerlei schaaldiertjes en insecten naar boven lepelen. Op dit moment zijn veel soorten nog langs de Waddenkust te vinden en vanaf februari foerageren en broeden steltlopers ook in het binnenland. Een van de locaties waar we deze vogels binnenkort weer kunnen verwachten is de Vrieswijkpolder nabij Tijnje.

Komend broedseizoen mogelijk een topper voor steltlopers
Komend broedseizoen mogelijk een topper voor steltlopers

Herstelwerkzaamheden
In november hebben we in de Vrieswijkpoldergewerkt aan eilandherstel. Dat was nodig omdat de afgelopen jaren veel grond is weggespoeld door golfslag. Dit proces is goed te zien op oude luchtfoto’s. Samen met collega Bennie Henstra, die dit project begeleidt, vergeleken we de opnamen van twee jaar geleden en 2001. Het verschil was opmerkelijk. Op de oudste foto bestond deze polder uit een veenplas met rondom rietruigte en weilanden. In 2013 was hier vrijwel niets meer van over, er restten slechts nog enkele kleine stukjes eiland.

Het eiland is nu weer flink stuk groter geworden en in totaal is zo’n 800 m3 zand verwerkt. De grond is nog kaal en modderig, te zacht en week om overheen te lopen. Voor steltlopers zijn het echter ideale omstandigheden. Bennie: ‘Er ontstaat meer broedgelegenheid voor steltlopers als Kluut, Kleine Plevier, Kievit en Tureluur. Ook de lage delen en ondieptes rond het eiland zijn komende jaren interessant voor allerlei steltlopers die tijdens de voor- en najaarstrek hier voedsel en dekking zoeken, zoals Grutto’s, Scholeksters, Kemphanen, Goudplevieren en Wulpen.

De nieuw ingerichte polder is vanaf het fietspad Warrewei goed te zien en wie de verrekijker meeneemt heeft grote kans om allerlei steltlopers te spotten. Heeft u een bijzondere waarneming uit dit gebied? Laat het ons weten.

Boswachter Henk-Jan van der Veen

Kranen op speciale schotten hebben ongeveer 800 m3 grond verwerkt
Kranen op speciale schotten hebben ongeveer 800 m3 grond verwerkt

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog