www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Opmerkelijke behuizing van een boommarter

9 mei 2016 Henk-jan in Fryslân

Oudemirdum – Tijdens de controle van nestkasten van bosuilen deed ik in april twee opmerkelijke vondsten. In het Harichsterbos en de Starnumanbossen trof ik een boommarter met jongen aan in een nestkast. Het was bijzonder om deze dieren van zo dichtbij te bekijken. Boomarters en ook steenmarters komen op steeds meer plaatsen voor in Nederland en ook Friesland. Beide soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden en alleen door de foto’s goed te bekijken kon ik met zekerheid vaststellen dat het hier om een boommarter gaat. Ook opmerkelijk is dat de afstand tussen beide nestkasten een kleine 1,5 kilometer bedraagt. Doordat er respectievelijk twee en drie jongen aanwezig waren, weten we vrijwel zeker dat het niet hetzelfde vrouwtje is. De jongen lieten zich in het licht van een zaklamp overigens goed bekijken, zoals je op de video-opname goed kunt zien.

Zeer waarschijnlijk gaat het hier om een derde voortplantingsplaats en hiermee weten we dat de soort inmiddels in het grootste deel van de Gaasterlandse bossen voorkomt. Andere plekken waar de boommarter voorkomt is de Bremer Wildernis en het Rijsterbos. Goed nieuws dus dat de boommarter, na enige tijd van afwezigheid, weer in aantal toeneemt in Gaasterland. Of dit zo blijft is zal de komende jaren moeten blijken.

Boswachter Durk Venema

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog