www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Bouw met ons mee aan ’t kooikerhuisje in de eendenkooi Goëngamieden

10 augustus 2016 Henk-jan in Fryslân

Het kooikerhondje is vaste gast in de eendenkooi

OFFINGAWIER – Met de open dagen van 6 en 7 augustus jl. is de start van het project “Bouw mee aan het kooikerhuisje in de eendenkooi Goëngamieden” bij Offingawier echt van start gegaan. Veel mensen namen deel aan onze rondleidingen of de ontdekfamiliespeurtocht. En als je zelf een kooikerhondje had, mocht je die meenemen en onder begeleiding van een instructrice om de schermen laten lopen via gebarentaal. Dit vonden sommigen een beetje spannend, maar werd ook héél erg leuk gevonden!

Educatieve functie
De eendenkooi Goëngamieden is een echte scholeneendenkooi. Schoolkinderen kruipen hier in de huid van het eeuwenoude beroep van kooiker door verschillende opdrachten te doen, zoals:

  • Welke vangpijp kiest de kooiker vandaag? Waarbij de kinderen met bellenblaas de windrichting proberen te bepalen;
  • Wie kan het langste stil achter de schermen lopen, zodat de “eenden” (klasgenoten) je niet horen?;
  • Samen een scherm maken met echte rietbundeltjes en touw, waarbij onze vrijwilliger de kinderen het echte kooikersvak bijbrengt;
  • Het kooikerhondje om de schermen zien lopen aan de hand van gebarentaal (door een vrijwillige instructrice).

Ook de natuur in en om de eendenkooi wordt goed bekeken:

  • waterdiertjes in het makhok onderzoeken,
  • met een verrekijker en zoekkaarten op pad rondom de kooi vogels te bekijken en uitzoeken welke dat zijn, én
  • als je geluk hebt een ree te spotten!
Speuren naar waterdiertjes is één van de activiteiten in de eendenkooi.
Speuren naar waterdiertjes is één van de activiteiten in de eendenkooi.

Bouw mee aan het kooikerhuisje! 
Onze scholeneendenkooi wordt door vrijwilligers onderhouden en ook de scholenprogramma’s worden door vrijwilligers met veel enthousiasme begeleidt. Deze kooi valt niet onder een natuursubsidie en daarmee zijn we afhankelijk van giften; ook voor het herbouwen van een kooikerhuisje. De schaftketen die er nu staan, zijn lek. We willen de scholen goed kunnen blijven opvangen  – ook bij iets minder weer – en de vrijwilligers een warm onderkomen geven vooral in de winter, wanneer zij de schermen weer aan het bijwerken zijn. In een eendenkooi hoort een echt kooikershuisje!

De bouwvergunning is binnen en de vrijwilligers staan klaar. We hebben donaties of materialen nodig om dit te kunnen verwezenlijken. Daarom hebben we het Buitenfonds ingeschakeld. Wilt u ons steunen? Dan kunt u op deze website een geldelijke donatie doen. Een formulier voor een eenmalige machtiging aan het Buitenfonds is ook bij mij te verkrijgen, via m.kommer@staatsbosbeheer.nl of 06-20655675.

Waarom het Buitenfonds?
Het Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die geld werft voor waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Projecten waarvoor geen financiering meer beschikbaar is. Met donaties aan het Buitenfonds kan Staatsbosbeheer die specifieke projecten realiseren. Zoals kinderen naar buiten brengen, het conserveren en toegankelijk maken van cultuurhistorische schatten zoals eendenkooien, spannende manieren om natuur te beleven en het maatschappelijke werk van de boswachter mogelijk te maken. Het Buitenfonds werkt met bedrijven en particulieren samen om groene wensen voor huidige en toekomstige generaties te realiseren. Iedere euro telt, elke donatie is welkom. Buitenfonds is volledig transparant, je weet precies naar welk project je donatie gaat.

Alvast hartelijk dank!

Boswachter Marjon Kommer

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog