www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Werkzaamheden Holwerd Buitendijks verlopen voorspoedig

25 augustus 2016 Henk-jan in Fryslân

Vanaf de zeedijk zijn de contouren van de vogelplas al goed te zien

Het grote werk is begonnen op kwelder bij Holwerd. Eind juli startte aannemingsbedrijf Stienstra in opdracht van Staatsbosbeheer met het verflauwen van de slenkoever, een relatief eenvoudige klus op het hogere deel van de kwelder. Twee weken geleden begon het robuuste werk, het graven van de vogelplas en het broedeiland langs de Grandyk. Het weer tot nu toe is uitstekend en ook de komende week zijn de vooruitzichten goed. Het zorgt voor prima terreincondities om het verkwelderingsproject uit te kunnen voeren.

Uniek voor het Waddengebied
De contouren van de vogelplas zijn al goed zichtbaar en om het werk goed uit te kunnen voeren hebben we de kreken tijdelijk afgedamd zodat bij vloed de vogelplas droog blijft. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, verwijderen we de dammen en zal de plas gevuld raken met zeewater. Vanaf de Grandyk kun je straks diverse wadvogels waarnemen, maar ook nu al is goed te zien hoe snel de vogels deze plek weten te vinden. Op de kale en slikkige bodem van de vogelplas waren vele strandlopers en tureluurs aan het foerageren, terwijl de kranen 20 meter verder volop draaiden.

Mooi weer op de kwelder en gunstig voor de voortgang van de werkzaamheden
Mooi weer op de kwelder en gunstig voor de voortgang van de werkzaamheden

Midden in de één hectare grote plas ligt het broedeiland die we afdekken met schelpen. Hier krijgen bontbekplevier, visdief, scholekster en mogelijk ook kluut de mogelijkheid om te broeden. Het idee kwam mede vanuit de FFF (Fryske Feriening foar Fjildbiology) en past goed in onze verkwelderingsplannen. Het broedeiland en de vogelplas zijn vrij uniek voor het waddengebied. Ik ken slechts enkele plekken langs de vastelandkust van Friesland en Groningen waar wadvogels gebruik kunnen maken van broedeilandjes en schelpenstrandjes.

De komende weken zullen de kranen nog actief zijn de kwelder om de grond in het terrein te verwerken. Deze week gaan we de zomerkade – de dijk die vanaf de Grandyk richting het oosten loopt – verlagen en beginnen we aan de grondwal voor de wadpost. Benieuwd naar de voortgang van dit project? Op dit weblog zullen we regelmatig berichten plaatsen over het verloop van de werkzaamheden.

Boswachter Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog