www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Kees Wevers onthult wadpost op kwelder Holwerd

31 oktober 2016 Henk-jan in Fryslân

Kees Wevers opende afgelopen vrijdag de nieuwe Wadpost bij Holwerd

Vrijdag was het feest op de kwelder bij Holwerd. Kees Wevers, grondlegger van de Waddenvereniging, onthulde de nieuwe wadpost op de heringerichte oostelijke kwelder. De wadpost hebben we vorig jaar cadeau gegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Waddenvereniging en staat nu – bijna – op zijn definitieve plek.

Sinds wij begin 2013 de subsidiebeschikking kregen van het Waddenfonds en Gemeente Dongeradeel is er hard gewerkt een verkwelderingsplan. Eén van de sleutels tot succes is de nauwe samenwerking met partijen in de streek, zoals Dorpsbelang Holwerd, Rijkswaterstaat, Ecolana, Holwerd aan Zee, De FFF en de gemeente Dongeradeel. Zij zijn vanaf het begin betrokken geweest en hebben meegedacht over de inrichting, met als doel om de natuurlijke dynamiek zoals getijdewerking en het aanslibben van gronddeeltjes op de gehele kwelder te stimuleren. De zomerdijk is verlaagd zodat de kwelder weer kan overstromen bij hoogwater. Daarnaast is er afgelopen maanden een vogelplas met eilandje voor wadvogels als scholekster en kluut gerealiseerd, een nieuwe kreekloop aangelegd en zijn de begrazingsmogelijkheden verbeterd met drinkputten en vangkralen.

Waddenbeleving
Ik heb het geluk gehad dit project te mogen begeleiden, met als één van de hoogtepunten – letterlijk en figuurlijk – de nieuwe Kees Wevers Wadpost. Het is een schitterende plek geworden. Je kijkt uit over het wad met zijn steeds wisselende vloedlijn, de duizenden vogels en weidse luchten en in de verte zie je het eiland Ameland liggen. Zoals ik al zei ligt de wadpost bijna op zijn plek.  We wachten tot het voorjaar met het plaatsen van de wadpost in de aarden grondwal. Zodra deze voldoende stevig is, zetten we de ‘gerecyclede vogelkijkhut’ – deze heeft bijna 20 jaar in de IJsseluiterwaarden bij Zwolle dienst gedaan – op zijn plek. Je kunt hier dan terecht voor dé ultieme Waddenbeleving. Vrijwel nergens langs de vastelandskust kun je zo dichtbij de Waddenzee de vogels bespieden.

Nog lang niet klaar
Het kwelderproject mag dan afgerond zijn, wij zijn eigenlijk nog lang niet klaar op de kwelder. Vanaf nu is de kwelder een groot deel van het jaar toegankelijk voor het publiek. Via de brug en dammetjes over de kreken kan men over een struinpad wandelen en aansluitend via de landerijen achter de dijk richting Holwerd lopen via het ‘Ommetje Holwerd’. In 2017 willen we samen met de Waddenvereniging en andere lokale partners dit Werelderfgoedgebied echt betekenis gaan geven, door verschillende excursies en arrangementen te organiseren.

Over Kees Wevers

Kees Wevers geeft een korte toespraak vlak voor de onthulling van 'zijn' wadpost.
Kees Wevers geeft een korte toespraak vlak voor de onthulling van ‘zijn’ wadpost.

In 1965 besloot Kees Wevers als 16-jarige jongen uit Kortenhoef dat de Waddenzee beschermd moest worden. Hij spoorde mensen aan in actie te komen tegen de inpolderingsplannen voor het wad en samen met hem een landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee op te richten. De oprichting van de Waddenvereniging vloeide hier op 17 oktober 1965 uit voort.

Boswachter Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog