www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Vrijwilligers planten 2500 beuken in Gaasterland

13 december 2016 Henk-jan in Fryslân

Jaarlijks zijn vele duizenden vrijwilligers actief in onze terreinen en alleen al in Gaasterland zetten tientallen mensen zich in, zoals bij de educatieve jeugdprogramma’s op het Nannewiid, de bemensing van de Natuurschuur Gaasterland en het uitvoeren van verschillende beheermaatregelen. Een van die vrijwilligersklussen vond onlangs plaats in de bossen van Gaasterland, waar 2.500 jonge beuken zijn aangeplant in de Nijemirdummer Heide.

Met het zweet op zijn voorhoofd en met gepaste trots zet één van de vrijwilligers de laatste beuk in de grond en vult het plantgat voorzichtig met donkerbruine bosaarde. ‘Zo, het bos kan er weer jaren tegenaan’. Het werk zit erop en voldaan keren de vrijwilligers weer terug naar de werkschuur in Oudemirdum. Het resultaat mag er dan ook zijn. Op het open terrein nabij Nijemirdum zijn in korte tijd ruim 2.500 jonge beuken aangeplant. Een klus om trots op te zijn.

De werkzaamheden herinneren aan oude vervolgen tijden, toen houtvesters jaarlijks handmatig vele duizenden jonge boompjes aanplantten. Dit authentieke handwerk was mooi en tegelijk ook pittig. Het was werken in weer en wind en de bodem was vaak nat en vol boomwortels. Dat merken de vrijwilligers nu weer. Het valt niet mee om met de schep een plantgat te maken tussen de oude boomstronken. Het vergt brute kracht en enig doorzettingsvermogen. Gelukkig maken vele handen licht werk.

Bosverjonging
Tegenwoordig laten we de bosverjonging in Gaasterland en veel andere plekken aan de natuur over en slechts af en toe planten we jonge bomen bij. De laatste aanplant dateert alweer van 20 jaar geleden! De boompjes zijn geplant op een aantal open plekken in het bos met als doel om de bosverjonging een handje te helpen. Normaal zie je veel boomzaden kiemen nadat we kaprijpe bomen hebben omgezaagd en er weer licht op de bodem valt. Bomen bijplanten doen we alleen in geval er te weinig exemplaren van een bepaalde soort ontkiemen. Door af en toe bij te planten kunnen we ook op lange termijn duurzaam hout blijven oogsten. Onze vrijwilligers dragen hier voor een belangrijk deel aan bij!

Ook vrijwilliger worden? Meld je bij ons aan via: m.kommer@staatsbosbeheer.nl

Boswachters Marjon Kommer en Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog