www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Weidevogeltheater in Potskar-Sud

28 maart 2017 Henk-jan in Fryslân

Het ziet zwart van de vogels in Potskar-Sud bij Sneek. Nu de temperatuur stijgt en het langzaamaan lente wordt, hebben zich hier duizenden vogels verzameld. De dieren benutten de natte graslanden om bij tanken van hun reis uit het verre zuiden en om zich op te maken voor een nieuw broedseizoen. Het mooie weer van de afgelopen dagen in combinatie met de roep van grutto en tureluur geeft een echt weidevogelgevoel.

Honderden grutto’s, tureluurs en kemphanen in Potskar-Sud

De afgelopen weken was het een kakofonie van weidevogelgeluiden. Honderden grutto’s, tureluurs, kemphanen en wulpen zijn neergestreken in de natte graslanden van Potskar-Sud. Niet alleen weidevogels zijn goed vertegenwoordigd, ook foerageren er honderden eenden, waaronder slobeend, smient, wintertaling en krakeend. De herinrichting van vorig jaar is succesvol verlopen; het gebied heeft enorme aantrekkingskracht op vogels. Het is voor veel mensen, waaronder mijn collega boswachters een van de favoriete plekken om even langs te gaan en te genieten van dit weidevogeltheater, waarin grutto en tureluur de hoofdrol spelen.

Plas-dras
Belangrijke factor voor de grote aantallen vogels is de hoge waterstand en de plas-drassituaties. Deze kwamen vroeger van nature voor in winter en voorjaar. De gemiddelde grondwaterstand was hoger en er bleef langer water staan op de landerijen. Deze omstandigheden hebben we met de inrichting van Potskar-Sud weer kunnen herstellen, met als resultaat dat de afgelopen winter grote delen van Potskar-Sud flink nat zijn geweest. Tot aan vorige week stond er gemiddeld zo’n vijf tot tien centimeter water op de graslanden. Dit trekt grote aantallen steltlopers en eenden aan, die er neerstrijken  om voedsel te zoeken, te baltsen, te slapen en te ruien. Overdag zie je de vogels druk heen-en-weer lopen op de rand van de plas-dras en de hogere percelen. Hier vinden ze de meeste wormen en insekten. Rusten gebeurt op de diepere plas-drasdelen. Op dit moment maken veel vogels zich op voor het nieuwe broesseizoen en dienen de natte graslanden als verzamelplekken van waaruit de weidevogels hun broedgebieden in Friesland en andere provincies opzoeken.

Kemphaan

Trekpleister voor mensen

Afgelopen weekend was het prachtig voorjaarsweer met veel zon en aangename temperaturen. Het was druk op de paden langs het Potskar en veel mensen bleven stilstaan en genoten van de vele vogels.  Het is dus tevens een trekpleister voor mensen, die hier grutto’s, tureluurs en wulpen van dichtbij kunnen zien, of zeldzaamheden als de kemphaan. De plasdras-weides hebben een positief effect op de belevingswaarde van het gebied en daarmee ook een goede educatieve waarde.

De komende weken zullen veel vogels doortrekken naar hun broedgebieden en zal het aantal foeragerende dieren afnemen. Wellicht blijven enkele grutto’s en andere weidevogels achter in de Potskar om te broeden, evenals vorig jaar. De Potskar bewijst haar waarde voor veel weidevogels. Hier hoor en ervaar je nog een echt weidevogelgevoel!

Boswachter Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie

 • dick pruiksma
  10 januari 2019 om 22:41

  Helaas is het er nu stil……het pad aan de binnenkant van de Griene Dyk, pal tegen het natuurgebied aan, wordt massaal gebruikt door mensen die er hun honden uitlaten! Auto’s worden in de dam geparkeerd en honden los van de lijn uitgelaten. Al diverse keren gezien dat de honden het veld inlopen en alle dieren, zelfs jonge reeen verstoren en opjagen. Heb de betreffende mensen gebeld en gemaild en hoop dat dit snel gestopt wordt. Vanaf de Griene Dyk is alles prima te zien!!
  2019 Het jaar van de WULP: laten we er voor zorgen dat er dan nog wat wulpen gaan broeden!! Honden kunnen uitgelaten worden bij de Potten!
  Dit is notabene een Natura 2000 gebied!!

 • Bert Zijlstra
  28 maart 2017 om 16:51

  Prachtig verhaal . Nu maar hopen dat er ook wat meer succesvol blijven broeden. Kleine opmerking: Op de foto staat geen tureluur maar een kemphaan.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog