www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Zeldzame Friese moeraspaardenbloem gevonden in de Klaarkampermeer

29 mei 2017 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

de zeldzame Friese moeraspaardebloem

Een tijdje geleden is er tijdens een excursie van Staatsbosbeheer en Herbarium Frisicum in het natuurgebied de Klaarkampermeer ten noorden van Rinsumageest Taraxacum frisicum, de Friese moeraspaardenbloem gevonden. En dat is bijzonder! Naast de Friese werden er nog twee soorten paardenbloemen gevonden die tot de moeraspaardenbloemen behoren. Een dergelijke rijke verspreiding is uitzonderlijk en is in Fryslân tegenwoordig alleen bekend van nog drie andere natuurgebieden.

Deze bescheiden paardenbloem werd ooit voor het eerst door de wetenschap beschreven naar aanleiding van een vondst in dezelfde omgeving. Leuk detail volgens boswachter Jakob Hanenburg: ”Toen mijn vader op de Mulo te Damwoude een herbarium moest aanleggen vond hij een paardenbloem in het Geastmerfjild, op een perceel genaamd de Leeche Alve. Volgens zijn leraar, DTE van der Ploeg was dat ook de T. frisicum! Bijzonder om deze soort 60 jaar later  in dezelfde omgeving opnieuw te vinden..”

Paardenbloemen behoren tot een bijzondere familie. Voor hun verspreiding doen ze aan ongeslachtelijke voortplanting via zaden. Hierdoor ontstaan goed van elkaar te onderscheiden klonen die als microsoorten worden aangeduid.

Klaarkampermeer
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog