www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Bijzonder ringonderzoek voor de kolgans

20 juli 2017 Henk-jan in Fryslân

Uniek onderzoek naar Kolganzen

Vorige week vond en bijzondere gebeurtenis plaats in een van onze gebieden in Zuid-West Friesland. Een aantal kolganzen is door medewerkers van Staatsbosbeheer en SOVON geringd. Het is een zeldzame broedvogel en we weten nog vrij weinig over de levenswijze van de soort. De dieren zijn uitgerust met een ringband, waardoor we de dieren de komende tijd beter kunnen volgen.

Bijzonder verhaal
Het verhaal van de kolgans is een bijzondere. Vanaf de jaren 1980 is het aantal overwinterende ganzen toegenomen in Nederland en het is tegenwoordig zelfs een van de algemeenste overwinterende ganzen in Nederland. Ze zijn te herkennen aan de typische witte snavelbasis en de dwarse zwarte ‘vegen’ over de buik. Als broedvogel is de kolgans echter zeldzaam. In Nederland broeden slechts enkele honderden paartjes, waaronder de Terkaplesterpuollen. De trend is dat het aantal broedende vogels wel toeneemt, maar er is nog vrij weinig over de soort bekend. Ons gebied is een van de weinige gebieden waar de soort broedt en er vliegklare jongen groot worden. Een unieke combinatie dus voor een onderzoek.

De kolganzen zijn voorzien van een ring om de hals waardoor we ze de komende tijd kunnen volgen.

Ringonderzoek
Om meer inzicht te krijgen in het broed- en trekgedrag hebben we samen met SOVON een ringproject opgezet. Dit lukt het best in juli, als de vogels aan het ruien zijn. De vleugelpennen van de ganzen vallen in deze periode allemaal tegelijk uit – zoals te zien is op de eerste foto -, waardoor ze tijdelijk moeilijk kunnen vliegen. Het was echter een uitdagende klus om deze ringactie uit te voeren. Om bij de dieren te kunnen komen moet je ze voorzichtig en doeltreffend benaderen. Van tevoren hebben we een inham bij een van de oevers uitgekozen en netten geplaatst. Met bootjes en kano’s zijn vervolgens de dieren voorzichtig naar de plek gedreven en konden we ze één voor één vangen.

Ruim 200 dieren hebben een pootring en band om de hals gekregen. Deze zijns licht van gewicht en hinderen de dieren niet. Hiermee kunnen we de ganzen de komende tijd blijven volgen. We willen graag meer te weten komen over hun levenswijze, want hier is nog vrij weinig over bekend. Zo hopen we inzicht te krijgen waar deze ganzen overwinteren en hoe de populatie zich ontwikkelt. Dit is het eerste onderzoek naar deze vogels in Friesland en uiteindelijk voor heel Europa.

Boswachter Durk Venema

reageren

geef een reactie

  • Henk Tempelaar
    10 februari 2023 om 00:08

    Ik heb een geringde kolgans op de foto gezet vandaag op de lokatie Oudeland van Strijen, waar kan de foto naar toe?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog