www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Vorstperiode goed voor weidevogels

26 februari 2018 Henk-jan in Fryslân

Thialf is in het land, een onverwachte toegift van de winter. De bevroren grond maakt het mogelijk om allerlei achterstallige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Deze week krijgen de greppels in onze weidevogelreservaten Zuid-West Friesland een opknapbeurt en maaien we grote velden pitrus. Goed voor de grutto en andere weidevogels.

Warmlopen voor de vorst
Het is koud, maar mijn collega’s lopen zich al dagen warm. Niet alleen voor het schaatsen op natuurijs, maar juist om met de tractoren het terrein in te gaan. Het aanhoudende winterweer met matige vorst zorgt voor een harde, bevroren bodem. Ideaal om allerlei achterstallig onderhoudswerk uit te voeren in onze weidevogelgebieden. Dat zit zo. Afgelopen najaar viel er veel regen en was het te nat om noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren zoals greppels frezen en pitrus maaien. Dat is nu anders. De bevroren bodem zorgt ervoor dat we gemakkelijk op de natte delen kunnen komen, zonder diepe rijsporen te maken. Enthousiast als ze zijn, hebben mijn collega boswachters het nog maar over één ding: greppels frezen en pitrus maaien. Zo stonden ze maandagochtend te trappelen om het veld in te gaan met hun tractoren.

Greppelfrezen over de bevroren grond

Een van de terreinen waar we werken is Kop Bloksloot nabij Joure. Het gebied is een eldorado voor de grutto, tureluur, veldleeuwerik en kievit. Weidevogels doen het goed in natte graslanden en greppels spelen hierin een belangrijke rol. Ze zorgen voor aanvoer van water. Nu de grond bevroren is, kunnen we de dichtgegroeide greppels zonder rijdschade opnieuw uitfrezen. Er ontstaat een nieuwe geul, zodat het water straks weer goed in het terrein kan doordringen. Dit levert in het voorjaar en zomer veel plas-drasplekken op en dit is gunstig voor met name de kuikens van weidevogels. De vegetatie is open en de dieren vinden hier volop insecten.

Klepelen van pitrus

Pitrus maaien
Daarnaast is de bevroren grond ideaal om pitrus te maaien. Dit donkergroene, taaie gras vormt hoge, dichte pollen en groeit op natte plekken in het grasland. Een teveel aan pitrus is niet in het voordeel van weidevogels. Een goede remedie om de plant weg te krijgen is maaien tijdens de vorst. Daarnaast zorgen regen en de hoge grondwaterstand er straks voor dat vocht tot diep in de holle stengels kan doordringen. De plant rot dan grotendeels weg. Als over een paar weken de grutto, tureluur en kievit terugkeren naar hun gebieden, wacht hen een mooie grasmat.

Boswachter Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog