www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Samen met bewoners Bakhuizen en Burgwerd werken aan biodiversiteit

2 mei 2019 Henk-jan in Fryslân

Dat de essentaksterfte ook goede dingen op kan leveren, is mooi te zien in de Friese dorpen Bakhuizen en Burgwerd. Hier werken bewoners en Staatsbosbeheer samen aan meer biodiversiteit in de dorpsbossen. Afgelopen maand werden honderden jonge boompjes en struiken geplant.

Een groepje mensen is druk bezig met het planten van jonge bomen en struiken in de nog kale bosrand bij Burgwerd. Het regent pijpenstelen, maar veel bewoners uit het Friese dorp helpen mee om hun Burchwerter Park weer op te knappen. Afgelopen winter werden een aantal essen gekapt vanwege de essentaksterfte en nu is men druk in de weer om de opengevallen plekken weer op te vullen met nieuw planten. Het mooie is dat deze mensen hebben meegedacht over de toekomst van hun park. Afgelopen winter zaten wij met de initiatiefnemers van ‘Groen Burgwerd’ te brainstormen over een nieuwe invulling van het dorpsbos.
Hetzelfde proces speelde zich af in het dorp Bakhuizen in Gaasterland, waar aan de zuidzijde van het dorp een essenaanplant vervangen moest worden. Hier ging het vooral om een aantal houtsingels net buiten het dorp, die bewoners gebruiken als ommetje.

Herinrichting
Dunning en herinrichting zijn goede momenten om de wensen van de dorpsbewoners te inventariseren. Het levert goede en inspirerende gesprekken op, vaak letterlijk aan de keukentafel. We praten over nieuwe ideeën, maar ook over de zorgen die er zijn rondom de essentaksterfte en de maatregelen die wij moeten nemen. Er is ruimte voor een dialoog, voor ieders mening en standpunten en hierdoor ontstaat er ook meer duidelijkheid en begrip voor de dunningen. Eén ding werd vooral duidelijk in de gesprekken: de bewoners van beide dorpen wilden vooral meer variatie in bomen en struiken, met mogelijkheden voor allerlei vogels en insecten. Een dat is wat wij als boswachters natuurlijk ook nastreven.

Zomerbeeld van de essentaksterfte nabij Bakhuizen. Sommige kronen zijn vrijwel bladerloos.

Het resulteerde in een zeer gevarieerde plantlijst; van inheemse boomsoorten als wintereik op de hogere delen, lindes langs de weg, maar ook tamme kastanje en walnoten in het bos achter de huizen. Langs de bosranden waren het vooral heesters die voor insecten van belang zijn, zoals lijsterbes, vuilboom (sporkehout) en meidoorn. Zowel in Burgwerd als Bakhuizen is een boszoom aangelegd met onder andere hondsroos, egelantier en Gelderse roos. Als winterbloeier mag de toverhazelaar ook niet ontbreken in het park in Burgwerd.

NL Doet
Op 16 maart werden in Burgwerd de bomen en struiken gepland tijdens de NL Doetdag. In bakhuizen gebeurde dit een week later. Zowel de werkgroep Groen Burgwerd als Dorpsbelang Bakhuizen gaan samen met ons nog verder kijken hoe we de komende maanden nog meer variatie kunnen creëren. Hierbij denken we aan het inzaaien van wilde bloemen en het maken van een bijenhotel. Wat begon als een drastische maatregel, is uitgemond in een gezamenlijk  initiatief om de biodiversiteit te bevorderen. En dat juichen we van harte toe!

Boswachter Marjon Kommer en Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog