www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Dinsdag 10 december Fryske panda’s aflevering 3: Het verhaal van de Otter

10 december 2019 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

In de natuurserie Fryske Panda's wordt elke keer een soort behandeld die uit de Friese natuur dreigt te verdwijnen. In dat kader is in dit geval de Otter wel een speciaal geval. Boswachter Ecologie Jakob Hanenburg neemt ons mee in de Deelen, en laat ons prachtige beelden zien van dit bijzondere zoogdier.

Van uitsterven tot een nieuw begin

In 1988 bleek dat de Otter uit Friesland verdwenen was. De laatste werd doodgereden langs de snelweg. Een van de oorzaken van het uiteindelijke uitsterven van de otter in Friesland was inderdaad verkeersslachtoffers, maar dit was zeker niet de hoofdoorzaak. Dit was vooral de slechte kwaliteit van het water in deze periode.

Door de slechte waterkwaliteit was er weinig diversiteit in waterplanten. Ook was het slecht gesteld met het onderwaterleven en de visstand in het water, en laat dat nou net het hoofdvoedsel zijn voor de Otter, ook wel de visotter genoemd. Het logische gevolg was dat het met deze soort die aan de top van de voedselpiramide in dit habitat slecht ging in Friesland. In vergelijking met toen is de waterkwaliteit een stuk beter geworden, en mede dankzij een hertintroductieprogramma in 2002 gaat het nu weer beter met de otter in Friesland.

Spoorzoeken!

Jakob neemt ons mee op zoek naar sporen van de otter, in de Deelen een waterrijk natuurgebied in de laagveenpolders onder Aldeboarn. De otter is een soort die meestal s’nachts actief is, maar ook overdag zijn er diverse sporen te vinden van deze geheimzinnige dieren.

Fryske Panda’s is dinsdag 10 december vanaf 17.00 uur in FryslânHjoed te zien en word elk uur herhaald.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog