www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Natuurherstel in de Rottige Meente

7 december 2020 Boswachter Paula Swinkels in Fryslân

Petgaten en legakkers

Een van de gebieden waar ik graag kom is de Rottige Meente & Brandemeer. Het is een spannend gebied met veel water, blauwgraslanden met bijzondere soorten planten, en trilvenen. Als je niet oppast waar je loopt zak je zo door de bodem! Naast zeldzame plantensoorten kom je hier met een beetje geluk ook de otter tegen. En het is (samen met de Weerribben-Wieden) het enige gebied ter wereld waar de grote vuurvlinder leeft! Ik vind het ook zo bijzonder dat het gebied door mensenhanden is ontstaan. Hier is decennia lang turf gewonnen. Dat kun je nog zien aan de petgaten en de legakkers, de smalle stroken waar de turf op te drogen werd gelegd. Maar het is ook een kwetsbaar gebied. We merken dat natuurlijke processen onder druk staan. Zo gaat het niet goed met wat we ‘verlanding’ noemen, het proces waarbij water langzaam weer land wordt. Daarom hebben we een plan gemaakt voor het behoud van de Rottige Meente. We gaan aan de slag met de waterkwaliteit en het beschermen van de legakkers. In dit blog zal ik je regelmatig vertellen wat we doen en hoe het gaat. Eerst moet je wat weten over vis!

De snoek heeft helder water nodig om te jagen. Foto van www.raven.nl

Actief biologisch visstandsbeheer

In de petgaten van de Rottige Meente zwemmen verschillende soorten vis. Zo heb je naast jagers, zoals snoeken, ook vissen die vooral watervlooien eten (planktivoor) en vissen die de bodem omwoelen opzoek naar voedsel (benthivoor). Een teveel aan deze twee laatste soorten vis zorgt ervoor dat het water erg vertroebelt. Hoe troebeler het water hoe minder licht er doorschijnt om de waterplanten te laten groeien, en hoe moeilijker het wordt voor de jagende vissen om hun prooi te zien. Het is dus belangrijk om een goede balans in de visstand te brengen om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Dit noemen we een actief biologisch visstandsbeheer.

In het groen omlijnde gebied gaan we aan het werk

In het aangegeven gebied hebben we bij de waterinlaat roosters geplaatst zodat dit petgatencomplex geïsoleerd is. Er kan geen vis meer in of uit. De volgende stap is het afvangen van een bepaald aantal van specifieke soorten, voornamelijk de grote brasem en de blankvoorn. Hier zijn we deze week mee begonnen. Het afvangen wordt gedaan door professionele vissers. Er wordt op verschillende manieren gevist. De grote vissen worden bijvoorbeeld gevangen met een zegen. Dit is een rechtopstaand visnet wat door het water sleept en zo alles vangt wat het tegenkomt. De zegen is dusdanig afgesteld dat het geen schade aan de bodem toebrengt en zo min mogelijk schade aan de wortelstokken van waterplanten zoals de gele plomp en de waterlelie. De gevangen vissen zetten we weer uit in de Helomavaart, open water buiten het gebied. Andere soorten die wel in het gebied kunnen blijven zetten de vissers direct weer terug.

De otter voelt zich ook thuis in de Rottige Meente

Het beschermen van de natuurlijke ontwikkeling

Om de natuurlijke balans in de Rottige Meente te herstellen en ervoor te zorgen dat het gebied behouden blijft gaan we de komende twee jaar aan de slag. Omdat dit natuurherstel van diverse factoren afhangt worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Wij vinden het belangrijk om de voortgang van deze werkzaamheden met jullie te delen. Je kan veel achtergrond informatie vinden op onze website.

www.staatsbosbeheer.nl/natuurherstelrottigemeente

Hier lees je ook meer over de volgende maatregelen die we gaan nemen en vind je informatie over de natuurlijke processen zoals verlanding. Wil je op de hoogte blijven van dit project? Schrijf je dan vooral in voor deze boswachtersblog. Zodra we nieuws hebben omtrent een van de maatregelen zullen we dat hier ook delen. Heb je na het lezen van de website nog vragen? Stuur ons dan vooral een bericht! De contactinformatie vind je ook op de website.

Het mystieke landschap van de Rottige Meente
reageren

geef een reactie

  • Judith
    10 december 2020 om 08:16

    Wat een enorm interessant project, Paula wederom bedankt voor deze informatieve update betreft jullie werkzaamheden! En Success natuurlijk

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog