www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Natuurwerkdag: De handen uit de mouwen in het Schwartzenberg bos

14 oktober 2021 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Zaterdag 6 november organiseert Landschapsbeheer Nederland de Nationale Natuurwerkdag. Op honderden locaties verspreid door het hele land kan jong en oud aan de slag voor natuurbehoud op de mooiste plekken van Nederland. Staatsbosbeheer stelt in Noard-Fryslân het Schwartzenberg bos als locatie beschikbaar.

De deelnemers gaan in dit prachtige heidegebied kleine wilgen en elzen snoeien en omzagen. Dit is nodig om de openheid van de heide te behouden. Het Schwartzenberg bos ligt in het Nationale Landschap ‘de Noardelijke Fryske Wâlden’ in Noardeast – Fryslân. In het Schwartzenberg bos staan veel bijzondere planten, zoals de kleine zonnedauw en de koningsvaren.

Er is nog plek!
Boswachter Gjerryt Hoekstra; “De natuurwerkdag zit qua aanmeldingen van deelnemers al bijna vol dit jaar, we hebben op dit moment nog 6 van de 40 plekken beschikbaar. We zijn hartstikke blij met de altijd enthousiaste aanmelding en medewerking! Samen met ervaren boswachters gaan we aan de slag. Het werk is hard nodig om het open leefgebied van bijzondere soorten te behouden.

Spannend, want we gaan echt het gebied in. Het gehele jaar beschermt Staatsbosbeheer hier de rust voor de flora en fauna. Voor één dag in het jaar wordt de rust verstoord, maar allemaal ter behoud van de bijzondere planten en dieren.”

Lunch is tussen de middag aanwezig in een tent op de heide aan de Oostersingel.”

Handen uit de mouwen!
Dit terrein is geplagd in 2015 ten behoeve van de ontwikkeling van de heide.  Helaas staat er erg veel opslag van bomen in en deze gaan wij verwijderen. Verder grazen er vijf geiten en hebben er een poosje 120 Schoonebeker schapen gelopen.

De werkzaamheden worden traditioneel uitgevoerd met pistool- en beugelzagen, het echte handwerk. Je wordt op de dag begeleid door boswachters en medewerkers van Landschapsbeheer. Meer informatie is te vinden op https://www.natuurwerkdag.nl/klus/schwartzenbergsebos/2021-11-06

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog