www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Niet zomaar een grasje

17 februari 2022 Boswachter Manon van Wesel in Fryslân

Ze bestaat al honderdduizenden jaren. Ze is flexibel, sterk en de grootste van haar familie. Ze laat maar een klein deel van haarzelf zien, het grootste deel bevindt zich meterslang onder de grond of in het water. Ze is niet zomaar iemand, ze is een alleskunner.

Alleskunner
Voor vele diersoorten is ze uitermate geschikt als kraamkamer, schuilplaats en nestelplaats. Ze werd, en wordt nog steeds, door de mens voor vele doeleinden gebruikt zoals dakbedekking, manden, hengels, matten en schermen. We hebben de prachtige tekeningen van Vincent van Gogh deels aan haar te danken. Doordat er talloze bacteriën rondom haar wortels leven is ze zelfs in staat afvalwater te zuiveren tot een kwaliteit die onschadelijk is. Ze is een alleskunner. Nee, riet is niet zomaar een grasje.

Maatwerk
Riet staat er nooit alleen voor, maar is omringd door haar soortgelijke. Zo ook de grotere aangesloten rietlanden in de Stellingwerven zoals laagveengebied de Rottige Meente en langs het beekdal van de Linde. Het maaibeheer bestaat uit maatwerk en is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden voor dat specifieke stuk. Wordt er niet gemaaid, dan verandert het rietland langzaam in bos. Wordt er wel gemaaid, dan wordt het stadium vastgehouden en stopt de ontwikkeling naar bos. We houden in ons beheer rekening met de levenskracht van riet. In de winter zitten de voedselreserves van het riet opgeslagen in de wortelstokken waarna in de zomer de voedingsstoffen voornamelijk in de rietstengel zelf zitten. Het riet langs de Linde zetten we in haar kracht. Hier staat een hoge dichtheid aan riet wat sterk en robuust is en veelal bruikbaar voor dakbedekking. Deze rietlanden worden bijna elke winter gemaaid zodra de voedingsstoffen zijn opgeslagen in de wortelstokken. Het riet heeft dan vervolgens voldoende voedingsstoffen om na de winter weer goed te kunnen groeien. Niet al het riet word jaarlijks gemaaid, dit noemen we overjarig riet. Hier kunnen de roerdomp, de snor en de rietzanger hun nest bouwen en klimt en klautert de dwergmuis. De Rottige Meente heeft naast rietlanden die in de winter worden gemaaid ook de zogeheten zeldzame veenmosrietlanden die in de nazomer worden gemaaid. Deze bestaan uit een vrij ijle rietlaag, een moslaag en vele bijzondere planten als ronde zonnedauw, orchideeën en varens. Om dit te behouden en te verbeteren is het belangrijk dat de rietlaag beperkt blijft. Tijdens de zomerperiode bevinden de voedingsstoffen zich in de rietstengel zelf. Door het wegnemen van deze voedingsstoffen neemt de kracht om te groeien af en word het riet ijler. Moeraskartelblad en zompzegge raken hierdoor niet in verdrukking en zijn dol op het voedselarm milieu.

Maaien, kammen en binden
Het is al even winter. Mijn collega’s zijn enkele weken terug gestart met het maaien van het riet langs de Linde. Het maaien, kammen en binden is echt vakwerk. Met een kleine machine met messenbalk en zelfbinder gaan zij strooksgewijs het rietland door. De machine maait het riet, bindt een touwtje er om heen en legt de rietbosjes op de grond. De bosjes worden rechtop tegen elkaar gezet zodat deze kunnen drogen. Vervolgens krijgen ze een opfrisbeurt en worden gekamd. Hierdoor blijft alleen het stevige en lange riet over dat daarna gebundeld wordt. Je kan het vergelijken met een kappersafspraak. Het haar wordt geknipt, gekamd en met een elastiekje vastgebonden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog