www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Snuffelstage: een dag van de boswachter

14 juli 2017 Boswachter Leon Luijten in Groningen

Ongeveer driekwart jaar geleden sprak een bekende (Arthur) uit het dorp mij aan en vroeg of zijn zoon snuffelstage bij Staatsbosbeheer kon doen. Aan het einde van het eerste jaar mogen leerlingen van het voortgezet onderwijs van het Ubbo Emmius in Onstwedde een dag meelopen met iemand met een beroep wat hen interessant lijkt. Dit kan helpen bij de beroepskeuze, keuze van vakkenpakket en afstemming van de vervolgopleiding.

Enkele weken geleden werd ik door Arthur gebeld of de belofte nog steeds gold dat zijn zoon Thomas  mee kan lopen. ‘Natuurlijk! Altijd goed dat de jeugd enthousiast is voor de natuur’. De datum was door school op 11 juli gepland. Na het raadplegen van mijn agenda bleek ik in de ochtend een vergaderdag te hebben. Bovendien loopt het broedvogel-inventarisatieseizoen op z’n einde. Planning van een eventueel andere datum liep op niks uit, dus het werd toch deze dinsdag, afgelopen week. In eerste instantie zou Thomas met een collega mee het veld in. Helaas was mijn collega ziek. Dat wordt dus mee met vergaderen, zo was afgesproken als Thomas met niemand anders mee kon. Hij wilde immers weten wat de werkzaamheden van een boswachter inhouden, tja, .. dat is ook overleg en bureauwerk. Je kan het mooier maken dan de werkelijkheid is door mensen op een snuffeldag mee te nemen naar de mooiste plekken (die niemand kent),  op zoek gaan naar dat ene zeldzame beestje of kijken of die zeer zeldzame plant er nog staat. Je kan tijdens zo’n dag in een krachtige stoere  terreinauto rijden over de zandpaden waar andere auto’s dat niet kunnen of mogen. De jonge mensen krijgen op die manier een geheel verkeerd beeld van de werkzaamheden van een boswachter. Op die manier wil iedereen wel boswachter zijn. Nee, meedoen wat het echt inhoudt, meedoen met wat gepland is op de door school vastgestelde datum.

Een kopje koffie bij de vergadering

’s Ochtends waren twee werkoverleggen gepland. Eén beheeroverleg met het team van de beheereenheid Westerwolde en een ‘regieoverleg’ waarbij collega’s van diverse divisies (communicatie, recreatie, grond en gebouwen, accountmanager, ecologie) binnen Staatsbosbeheer  elkaar informeren met onderwerpen en voortgang van zaken die spelen in Westerwolde. Tussen beide overleggen door nog een bilateraaltje met een collega vóór een ‘start-up gesprek houtoogst’ dat we ’s middags zouden hebben. Ook nog even het veld in. Ik zag tegen twaalven al een appje voorbij komen in de door vader Arthur aangemaakte Whatsapp groep ‘stagedag Thomas SBB’. Thomas brengt vader even snel op de hoogte van de voorbije ochtend; ‘De collega is ziek dus heb ik mee gedaan aan de vergaderingen, net drie gehad. Zo pauze, daarna de natuur in. Ik heb al twee kopjes koffie gehad, één koek uit de tas en een taartje gehad, er was iemand jarig’, aldus Thomas.

Een lantaarntje

Vlakbij het beheerkantoor ligt een heiderestantje waar we willen begrazen met geiten om opslag van boompjes tegen te gaan. Hier staat nog ergens rode bosbes. Tussen de middag hebben we de plant in kaart gebracht en hebben we beoordeeld of het ontzien moet worden bij het rasterwerk voor de begrazing. De heide moet in dit gebied open maar structuurrijk blijven voor onder andere Levendbarende hagedissen. Bij zo’n zoektocht blijkt de dertienjarige Thomas de vlinders op naam te kunnen brengen. Ook vindt en benoemd hij het Lantaarntje. Dan weet je als boswachter dat er toch wel een boswachtertje in spé met je meeloopt! Want wie van zijn klasgenoten kan een Lantaarntje herkennen, …… geen één toch?

Nest van een winterkoning

Snel weer terug naar kantoor voor het volgende overleg over de aanstaande houtoogst. Dat verliep vlotjes en na een uur konden we opnieuw op pad. Het is natuurlijk heel leerzaam om dan meteen aan het werk te gaan met wat in de net afgeronde vergadering besproken is. Dus wij togen naar het Blijhamsterbos waar volgende week de houtoogst start. Voorafgaand aan de houtoogst wordt een checklist gemaakt. Tijdens deze check worden bijzondere flora en fauna en andere elementen in kaart gebracht en indien nodig gemarkeerd. Hiermee kan dan tijdens de oogstwerkzaamheden rekening gehouden worden. Grote delen waren al klaar, maar enkele stukken moesten nog gecontroleerd worden. Om die reden zijn wij op zoek gegaan naar nesten en holle bomen. Toen wij even over vijf uur klaar waren, wilde ik Thomas thuis brengen. Dat vond hij nog wel erg vroeg. Via een hobbelig zandpad (waar niemand anders durft te rijden) hebben we omgereden naar zijn huis.

Als boswachter ga je van overleg naar overleg. Dat is vanzelfsprekend en dagelijkse kost. Een brugklasser beleefd dat misschien anders. Ik heb Thomas gevraagd om in een paar zinnen te omschrijven hoe hij de dag heeft beleefd.

Mijn stage (bij Leon Luijten van Staatsbosbeheer)
Ik ben Thomas en ik had dinsdag 11 juli 2017 stagedag (brugklas havo).  Ik ging met boswachter Leon mee omdat boswachter mij een leuk beroep lijkt. ’s-Ochtends  hadden we drie vergaderingen; ’s middags één vergadering. De derde  was best saai.
Om 12.00 uur gingen we op zoek naar de rode bosbes, hagedissen en vlinders. Ik heb geen hagedis gezien, maar Leon wel. Toen keek ik natuurlijk de andere kant op. Ik heb wel de rode bosbes en veel vlinders gezien. Er vloog ook een buizerd de weg over.
Later zijn we naar een bos in Blijham geweest om te kijken waar vogelnesten waren. Als er ergens een nest was, voerde Leon dat in op z’n tablet. Daar moet rekening mee gehouden worden tijdens het kappen van bomen. We moesten ook een lint om een boom doen als er een nest van een specht of een roofvogel in zat of als het een dode boom was. We hebben om één dode boom een lint gedaan. (Dode bomen zijn goed voor dieren.)
Ik vond het een hele leuke en leerzame dag. Ik weet nu beter wat het vak van boswachter inhoudt.

Boswachter Thomas en Leon

reageren

geef een reactie

  • Theo de la Ruelle
    15 juli 2017 om 19:58

    Leuk verhaal Leon! Lijkt allemaal heel leuk, boswachter. Hele dagen in het veld, vogels kijken, planten zoeken, libelles inventariseren. Goed om te laten zien dat dat – tegenwoordig – meer de uitzonderingen zijn. Maar het blijft natuurlijk een leuk en boeiend beroep.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog