www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Natuurinclusieve landbouw op de Westeresch

9 april 2018 Boswachter Jelka Vale in Groningen

Foto, Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Het liefst zou ik het van de daken willen schreeuwen, z’n mooi en bijzonder project vind ik dit. Het project ESsentie op de Westeresch in Veele is officieel van start gegaan.
Afgelopen donderdag stapte gedeputeerde Henk Staghouwer met pachter Jan Joling op de trekker om de eerste zomertarwe te zaaien op deze es, als startschot van dit project.

Van klein naar groot en weer terug
Bijna 200 jaar geleden zag akkerbouw op de Westeresch er iets anders uit. Als we naar het kaartbeeld van 1832 kijken, tellen we 140 akkers. In 2017 tellen we nog maar 8 akkers op deze es. Om de es weer terug te brengen naar het kaartbeeld van 1832 is met het huidige machinepark onhaalbaar.  Afgelopen maanden is de historische indeling wel gedeeltelijk hersteld. Zo is de es opgedeeld in 40 kleinere akkers, allemaal in stroken. Deze perceelgrootte is nog werkbaar voor de pachters.

Natuurinclusieve landbouw op de Westeresch door de jaren heen. Klik op de afbeelding om het volledige plaatje te zien.

Gezamenlijk project
Het project wordt uitgevoerd op en rondom de Westeresch bij Veele. Het maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en beslaat in totaal zo’n 75 hectare. De akkers zijn in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer en in pacht uitgeven aan boeren uit de streek. Naast de pachters wordt in dit project samengewerkt met de Provincie Groningen, de Werkgroep Grauwe Kiekendief en een particuliere initiatiefnemer, een omwonende van de Westeresch.
Het bijzondere aan dit project is ook dat er veel onderzoek wordt verricht, onder andere door de Rijksuniversiteit Groningen. Ze gaan de zowel effecten op het gebied van ecologie als op de economie (een verdienmodel) onderzoeken.

Duurzamere landbouw
Belangrijk doel van dit proefproject is om de overgang naar een duurzamere landbouw te stimuleren. Onze pachters kunnen daarin een voortrekkersrol vervullen. Een nevendoel van het project is het stimuleren van streekproducten, waar vorig jaar al een begin mee is gemaakt. En omdat het project in het NNN plaatsvindt en het onderzoek van de RUG zich mede richt op de flora en fauna, krijgen we als natuurbeheerder meer inzicht in de ecologische processen en de relatie met de natuurdoelen.

Foto, Werkgroep Grauwe Kiekendief. De eerste zomertarwe wordt ingezaaid op de Westeresch

Wat is natuurinclusieve akkerbouw?
Natuurinclusieve akkerbouw is een duurzame vorm van landbouw, waarbij rekening wordt gehouden en gebruik wordt gemaakt van de biodiversiteit in zowel de bodem als in de gewassen. De uitdaging is om een economisch rendabel bouwplan te maken dat ook ecologische winst weet te boeken.  Er wordt minder gebruik gemaakt van chemische middelen dan in de gangbare landbouw. Door met organische meststoffen i.p.v. kunstmest het bodemleven te versterken en door een grote variatie aan gewassen te gebruiken, wordt de weerbaarheid van de plant vergroot. Er wordt gewerkt met natuurlijke bestrijding van plaaginsecten en daardoor wordt de noodzaak van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen minder.

De pachters zijn momenteel hard aan het werk op de es. Ik kan niet wachten tot we een paar maanden verder zijn en het gewas goed zichtbaar op het land staat. Naast alle voordelen voor de natuur, zal het denk ik ook een prachtplaatje voor ons opleveren!

Boswachter Jelka

reageren

geef een reactie

 • Hanneke van Doornik
  26 september 2022 om 19:42

  Kanjers !
  Dit soort initiatieven hebben we nodig

 • Theo de la Ruelle
  18 april 2018 om 18:01

  Mooi initiatief Jelka, dat – grote – navolging verdient! Kleinere akkers, overbosjes, schuilstruikjes, ruige stalmest et cetera terug in het agrarisch landschap.

 • Ine Bles
  9 april 2018 om 22:14

  Wat een interessant project Jelka en wat mooi dat jullie dit samen met de pachters zo op kunnen pakken, ik ben heel benieuwd naar het resultaat!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog