www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Plant een boom… Bossen zijn onze toukomst!

30 januari 2021 Boswachter Annet de Jong in Groningen

Plant een boom voor een groener Groningen of om iets te vieren of herdenken. Bomen dragen bij aan geluk, welzijn, gezondheid, klimaat, biodiversiteit, landschap en cultuurhistorie. De aanplant van bomen op de juiste plekken maakt ook ons landschap mooier. Juist nu trekken we voor onze rust in het hoofd en dagelijkse beweging in de frisse lucht naar de natuurgebieden dicht bij huis. Meer groen maakt het fijner wonen en (thuis)werken in onze provincie en we kunnen er allemaal aan meehelpen.

Bossen zijn de longen van de wereld en zitten boordevol leven. Bossen bieden ons voedsel en in het bos komt de mens tot rust. Het aanplanten van bossen is een belangrijk middel om de klimaatverandering tegen te gaan. Zo kunnen we ons beschermen tegen wat komen gaat. Hoog tijd voor de vergroening van Groningen.

Oud en jong bos in Groningen

Hoewel Groningen bekend staat om zijn weidsheid hebben we verspreid over de provincie een grote variatie aan bos liggen. We hebben oude bossen bij landgoederen en bij bijvoorbeeld Ter Apel. De Ter Apelerbossen behoren tot de oudste bossen in de provincie Groningen, ze werden al rond het jaar 800 in dit gedeelte van de streek Westerwolde aangeplant. In die tijd werd bos door de mens gebruikt als bron van brand- en bouwhout. Gelukkig werd niet alles gebruikt en staan hier nu ook nog veel grote, imposante oude eiken en beuken. Toen Staatsbosbeheer de bossen in beheer kreeg zijn we begonnen met de omvorming naar een natuurlijker type. Omgevallen stammen blijven liggen. De restanten zijn natuurgebiedjes op zich.

Imposante bomen en dood hout in oud bos

Naarmate een bos ouder wordt neemt de variatie in biotopen vaak toe. In oude bomen, zeker loofbomen, ontstaan in de loop der tijd vaak holtes op plekken van afgebroken takken en dergelijke. Die holtes worden gebruikt door allerlei soorten dieren, van boommarters en vleermuizen tot vogels (zwarte specht) en bijen. Sommige soorten korstmossen of paddenstoelen hebben een lange tijd nodig om zich te vestigen en dat lukt alleen maar op oude bomen. Oud bos is daardoor meestal ecologisch rijker dan jong bos.

Ook hebben we veel, relatief kleine, jonge bossen die vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw op diverse locaties bij dorpen in het open landschap van Groningen zijn aangeplant. Deze bosaanplant heeft veelal plaatsgevonden tijdens de ruilverkavelingen, ter verfraaiing van het landschap en ter compensatie van natuur- en landschapswaarden die tijdens landinrichtingswerken verloren zijn gegaan. De oudste aanplanten zijn inmiddels meer dan 30 jaar oud en beginnen zich te ontwikkelen tot gevarieerde en structuurrijke loofbossen met een leuke broedvogelbevolking (Albert-Erik de Winter, Ruilverkavelingsbossen, 2015).

Bosuitbreiding

In Groningen is het doel te komen tot een uitbreiding van 750 hectare bos en houtopstanden in 10 jaar. Dit is een uitbreiding van het Groningse bosareaal met circa 10%. Daarnaast wordt ingezet op een toename van het aantal houtige landschapselementen in het landelijk gebied, zoals houtwallen, bomenrijen, struiken, heggen en solitaire bomen. Dit betekent dat er jaarlijks gemiddeld 75 hectare bos en houtopstanden moeten worden aangeplant. Dat is verdeeld in ongeveer 50 procent nieuw bos, 30 procent in landschapselementen en de rest in het vergroenen van bedrijventerreinen en erven.  De ambities van het college van Gedeputeerde Staten staan in het programma ‘Bos en Hout’

Bomen planten voor een groenere en duurzame toekomst

Waarom zou je bomen planten? Hier heb je 8 redenen!

1. Een boom haalt CO2 uit de lucht.

2. Een boom produceert zuurstof.

3. Een boom zorgt voor verkoeling.

4. Een boom zorgt voor bodemleven.

5. Een boom biedt plek aan vogels en insecten.

6. Een boom zorgt voor een beter microklimaat waaronder andere planten kunnen groeien.

7. Een boom vangt fijnstof af, hoef jij dat niet in te ademen.

8. Een boom is heilzaam voor de psyche van iedereen die erop uitkijkt, er langs fietst of een foto ervan bekijkt.

Bomen dragen bij aan geluk, welzijn, gezondheid, klimaat, biodiversiteit, landschap en cultuurhistorie. De aanplant van bomen op de juiste plekken maakt ook ons landschap mooier. Meer groen maakt het fijner wonen en (thuis)werken in onze provincie en we kunnen er allemaal aan meehelpen. 1 miljoen bomen voor nieuwe bossen in alle 12 Nederlandse provincies, dat is het doel van de campagne Nederland plant bomen.

Draag ook jouw boompje bij aan jouw groenere leefomgeving en een duurzame toekomst voor Groningen.

Wij gaan voor een groener Groningen, doe mee! Plant een boom via Nederlandplantbomen.nl

1 miljoen bomen voor nieuwe bossen in alle 12 Nederlandse provincies.
reageren

geef een reactie

 • BertJan Wolfs
  3 maart 2021 om 18:27

  Duidelijk artikel maar dan wel jammer dat er dan weer zoveel wordt weggehaald door Staatsbosbeheer. Ongetwijfeld om goede redenen maar zo komen we nooit op 10% extra.
  Gemeente Westerwolde kapt ook nog eens elk jaar ontzettend veel bomen dus gaat ook nog eens dubbel op. Achter mijn huis was de dikste zelf 70 cm doorsnede.
  Waar worden die bomen dan allemaal geplant of zijn dat die “takjes” die hier en daar staan?
  Ben erg benieuwd of de bomen er allemaal wel komen. Heb er nog weinig van gezien jammer genoeg.

 • Ton Groothand
  31 januari 2021 om 09:04

  Mooi initiatief, maar wel frustrerend dat op camping Lauwersoog een groot aantal bomen zijn gekapt.

  • Boswachter Annet de Jong
   2 februari 2021 om 21:15

   camping Lauwersoog is niet van Staatsbosbeheer Ton. Ik kan je niet vertellen hoe dat zit.

  • ajong
   2 februari 2021 om 21:15

   camping Lauwersoog is niet van Staatsbosbeheer Ton. Ik kan je niet vertellen hoe dat zit.

 • Henk Drenth
  30 januari 2021 om 21:37

  Prima aktie om mn de jeugd erbij te betrekken. Zonder jeugd geen toekomst.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog