www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Meer en bijzondere vlinders en insecten? Binnenkort te vinden in Breedwisch!

5 oktober 2023 Boswachter Jelka Vale in Groningen

Ven Breedwisch

De natuurgebieden in Westerwolde zijn prachtig. En ze zijn het thuis voor bijzondere insecten en amfibieën. Zo woont er een vlindertje met de naam veenbesblauwtje en de levendbarende hagedis. Maar deze natuurgebieden waarin zij leven staan onder druk. Bijvoorbeeld doordat ze dichtgroeien met bomen, te schaduwrijk zijn of omdat de bodem steeds zuurder wordt. Allemaal van invloed op het leven en de ontwikkeling van deze soorten. Met subsidiegeld uit het provinciale Programma Natuur, gaan we hier de komende maanden wat aan doen.

Bijvoorbeeld in het natuurgebied Breedwisch, daar liggen drie vennen. Tussen de vennen zijn in de afgelopen jaren bomen gegroeid, waardoor deze waterplekken niet meer met elkaar in verbinding staan. En dat is nodig voor de vlinders, maar ook die levendbarende hagedis, heikikker, libelle en de gouden sprinkhaan die hier wonen. Als zij zich beter kunnen verplaatsen, hebben ze een groter leefgebied en kunnen de populaties groeien. En dat is belangrijk omdat ze dan minder kwetsbaar zijn.

Foto: Janneke de Groot. Levendbarende hagedis.

Wat staat er te gebeuren

In oktober beginnen we met het ringen van bomen. Ook halen we het opgeschoten struikgewas en de jonge boompjes weg. Daarna plaggen we de bodem; we steken dan de bovenlaag van de bodem af, zodat er weer heide kan groeien. Uit een ander natuurgebied halen we gemaaide heide hier naartoe. Want de zaden uit dit maaisel zorgen voor (meer) heide.

Rondom de pas geplagde grond, plaatsen we tijdelijk een omheining. De heidezaden en andere zaden uit het gebied kunnen zo rustig kiemen. Zo kunnen de koeien en schapen, die al in het gebied grazen, dit proces niet verstoren. Later, als de heide en grassen eenmaal stevig genoeg zijn, halen we de omheining weer weg. De koeien en schapen zorgen er dan juist voor dat nieuwe boompjes en struiken niet meer uitgroeien tot een bos.

Bomen ringen

We kappen zo min mogelijk bomen, maar ringen die waar dat kan. Bij het ringen van bomen wordt de sapstroom doorbroken. De boom groeit niet verder, maar blijft nog wel 10 tot 15 jaar staan. In die periode blijven ze van nut. Voor bijvoorbeeld de specht, voor zwammen, voor insecten en andere vogels. Vanwege de veiligheid van wandelaars kan dit ringen alleen bij bomen die op afstand van wandelpaden staan.

Een geringde boom.

Welkom vlinders

In twee van de drie vennen groeit veenmos. Dit mos is de voedingsbodem voor bijzondere plantsoorten als de lavendelheide en de kleine veenbes. Het veenbesblauwtje is daar dol op. Dit prachtige vlindertje zouden we ook graag in Breedwisch zien. Samen met de Vlinderstichting kijken we of het grotere leefgebied straks ook een plek kan zijn voor het Veenbesblauwtje.

Foto: Jonathan Leeuwis. Lavendelheide

Ik ben heel nieuwsgierig naar de ontwikkeling van dit natuurgebied. En ik heet jullie wandelaars en natuurliefhebbers en ook het veenbesblauwtje van harte welkom!

Boswachter Jelka

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog