www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Het werk van de bever

23 maart 2021 Boswachter Julia Derksen in Limburg

De afgelopen tijd heeft de bever zijn plek gevonden in de Stadsweide ten noorden van Roermond. In veel bomen heeft hij zijn sporen achter gelaten en in samenwerking met Gemeente Roermond zijn er beheerwerkzaamheden uitgevoerd om verdere bevervraat aan de populieren tegen te gaan.

Een favoriete bezigheid

In de winterperiode zijn de twijgen van bepaalde boomsoorten een belangrijke voedselbron voor bevers. Om de twijgen binnen bereik te krijgen knagen ze aan grote bomen met als doel dat ze omvallen. De bever is dus niet voor niets het grootste knaagdier van ons land. Voordat de winter begint legt hij een voedselvoorraad aan onder het waterpeil, dicht bij de ingang van de burcht. Als het gaat vriezen blijft deze voorraad beschikbaar. In het voorjaar schakelen de bevers over op kruidige waterplanten, maar na verloop van tijd moeten de tanden worden geslepen, hiervoor blijven ze aan korte stukjes hout knabbelen.

Bevervraat aan een populier

Beschermingsmaatregelen

Ook in dit gebied heeft de bever een poging gedaan om bij de jonge twijgen van grote populieren te komen. Om verdere schade te voorkomen gaan we 70 bomen beschermen met speciale beverrasters met daarbij duurzame palen die tevens bestand zijn tegen hoogwater en de in het gebied lopende grazers. De bever is een beschermde soort, in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer hoort dit dier thuis in een ongestoorde leefomgeving. Voor deze beschermingsmaatregelen waren geen middelen beschikbaar, maar in afstemming met de Gemeente Roermond zijn die er nu wel. Medewerkers van Staatsbosbeheer en het team Binnenwerk voeren nu de maatregelen uit.

Het beverraster rondom een gezonde boom

Welke boom wel en welke niet?

We plaatsen de beschikbare rasters rondom de gezonde bomen, deze lopen nu het meeste risico. Bevers willen graag op kortere afstand van het water blijven, anders voelen ze zich namelijk niet veilig. De bomen die we gaan beschermen staan dan ook dicht bij het water. Daarnaast moeten we natuurlijk kijken naar een alternatieve voedselbron, bijvoorbeeld in de vorm van een wilgenstruweel langs de oevers.  Tevens zijn een aantal bomen door ouderdom aan het eind van hun leven gekomen. Deze kunnen omvallen en er kunnen grote takken uitbreken. Dit vormt een gevaar voor recreanten en de grazers in het gebied. In de toekomst worden dan ook een aantal bomen vervangen door nieuwe aanplant.

Rondom de jonge bomen wordt tevens een raster geplaatst

Jonge bomen

De herplant gebeurt met de Zwarte populier, dit is een oorspronkelijke soort van het Nederlandse rivierensysteem. Tijdens de werkzaamheden die we nu uitvoeren maken we een begin met het herplanten van de jonge bomen. Zo behouden we het kenmerkende landschap van de Stadsweide voor de toekomst.

reageren

geef een reactie

 • John
  23 maart 2021 om 17:53

  Waarom wordt in Roermond niet gekozen voor riviernatuur en moeten er persé populieren in rijen staan?

 • Jeu
  23 maart 2021 om 13:04

  Goede dag
  Mijn naam Jeu Janssen ik wandel elke dag op Crayelheide bij het dorp boekend bij Venlo Nu heb ik gehoord dat ze daar een ven gaan aan leggen (Rümerven)als natuur compensatie van klavertje vier
  Heeft U voor mij meer informatie wat ze er aan doen zijn of klopt dit niet ?

  • A.Liebrand
   23 maart 2021 om 13:26

   Beste Jeu,
   Op dit moment is Ontwikkelmaatschap Greenport Venlo bezig met het grondverzet ten behoeven van het herstel van het voormalige Kolenven. Als het ven klaar is zal bij het beheer van het rondom het ven gelegen gebied schapen worden ingezet voor de begrazing, vandaar het schapenraster. Voor meer informatie verwijs ik u naar de Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo https://greenportvenlo.nl/ontwikkelbedrijf-greenport-venlo

   Met vriendelijke groet,

   Andy Liebrand
   Boswachter Publiek

   Staatsbosbeheer Noord Limburg
   Stationsweg 142 | 5807 AD Oostrum

   T 077-4641907 | M 06 55858771

   E a.liebrand@staatsbosbeheer.nl |

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog