www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Kraanvogels via Limburg op weg naar het zuiden

24 november 2021 Boswachter Jelle Naalden in Limburg

Heb jij ze ook zien vliegen de afgelopen tijd? Normaal komt de vogeltrek iets eerder op gang dan dit jaar. Dat komt voornamelijk door weersomstandigheden. Vogels wachten op het beste weer om verder te trekken naar hun volgende plek op weg naar het zuiden. Kraanvogels worden bijvoorbeeld vooral in het voorjaar gesignaleerd op een plateau in Nationaal Park De Meinweg.

Broeden

Kraanvogels broeden voornamelijk in Scandinavië. Daar leven ze in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen. Buiten hun broedtijd maken ze graag gebruik van akkers en weilanden. Elk jaar vliegen duizenden kraanvogels van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden. Deze liggen in Zuid-Europa en noordelijk Afrika. Ze gebruiken bestaande trekroutes, ook wel migratieassen genoemd.

Vogeltrekroutes

Tijdens deze migratie leggen ze twee keer per jaar zo’n 4000km af. Dit gebeurt tijdens de voorjaarstrek (eind februari tot begin maart) en de najaarstrek (begin oktober tot eind november). Langs de migratieassen liggen verschillende pleiterplaatsen. Dat zijn plaatsen langs de trekroute, waar een vogel een tussenstop kan maken om te rusten en te eten. Hier verzamelen grote aantallen vogels, soms wel tienduizenden, om gezamenlijk te wachten op gunstige vertrekomstandigheden. Bij Diepholz en Rügen in Duitsland liggen de eerste pleisterplaatsen. Vanuit hier zijn er twee routes die beide samenkomen in Lac Du Der in Frankrijk. De route die van Diepholz naar Lac Du Der loopt, ligt de meest westelijke. Langs deze route liggen verschillende slaapplaatsen in ons land, waar groepen kraanvogels gebruik van maken als ze niet op tijd in Lac Du Der aankomen.

Routes kraanvogels naar het zuiden (klik op de afbeelding voor een beter leesbare versie)

Ideale weersomstandigheden

Wanneer de wind uit het noordoosten komt, heeft ons land kans om deze massamigratie mee te maken. De noordoostenwind geeft de vogels rugwind, wat vliegen makkelijker maakt en zorgt ervoor dat ze meer in westelijke richting geduwd worden. Daarnaast maken kraanvogels graag gebruik van zogeheten ‘termiekbellen’. Dit zijn opstijgende warme luchtdeeltjes. Deze warme lucht stijgt op waardoor de vogels zonder enige moeite hoogte kunnen winnen. Als ze aan de bovenkant van de luchtbel zijn, vliegen de al zwevend naar de volgende thermiekbel. Zo kunnen ze grote afstanden afleggen zonder enige moeite. Maar de vertrek omstandigheden moeten wel goed zijn willen de vogels vertrekken. Goede windrichting, veel zon en weinig tot geen bewolking zijn de belangrijkste factoren die aanwezig moeten zijn voor vertrek. Vanuit Lac Du Der vertrekken ze in zuidwestelijke richting naar Bordeaux. Hier overnachten ze om vervolgens over de Pyreneeën te vliegen. Wanneer deze oversteek gemaakt hebben vliegen ze in een streep door naar Zuid-Spanje en noordelijk Afrika. Hier komen ze in hun overwinteringsgebieden aan. Een van de belangrijkste plekken is Extremadura. Hier overwinteren soms wel meer dan 200.000 vogels!

Slapen in Nationaal Park De Meinweg

In het voorjaar vertrekken de vogels richting hun broedgebieden en maken ze weer gebruik van deze migratieroutes, pleisterplaatsen en slaapplaatsen. Een van deze slaapplaatsen ligt in Nationaal Park De Meinweg. Jaarlijks slapen hier tientallen, soms wel groepen van 200, kraanvogels op het Wolfsplateau. Ze gebruiken deze ruige graslanden om te rusten, te eten en de nacht door te brengen. Vaak komen de vogels in de late schemering aan en vertrekken ze in de vroege ochtend. Het Wolfsplateau is vooral een belangrijke slaapplaats in het voorjaar. In het najaar maken de vogels hier minder vaak gebruik van en ligt de voorkeur toch om meteen door te vliegen naar Lac Du Der.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog