www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Boswachter: groene gastheer … maar ook handhaver!

15 augustus 2018 Boswachter Marcel Douma in Noord-Brabant

Ik ben dagelijks te vinden in de prachtige natuurgebieden van Staatsbosbeheer rondom de stad Breda. Oude statige bosgebieden van de Baronie ademen de geest van weleer en bieden een gevarieerd menu voor iedereen die wil wandelen, fietsen, sporten of gewoon van de stilte en uitzichten wil genieten. Maar hoe zit het met de nieuwe natuurgebieden die recent ontstonden. Wat is daar te doen voor bezoekers en voor mij als boswachter? Ik leg u graag uit wat ik daar doe, tegenkom … waar ik van geniet én van baal … want ja … dat laatste komt helaas ook voor.

De Vierde Bergboezem is zo’n “nieuwe natuurgebied”. Het ligt tussen Breda en Terheijden. Voordat de rivier de Mark werd gekanaliseerd was dit overstromingsgebied een z.g. wetland met rijke natuurwaarden. Na de inpoldering werd het vooral voor landbouw en veeteelt gebruikt. Nadat de zuidkant van  Breda begin jaren `90 met de voeten in het rivierwater stond, werd dit oude boezemgebied ten noorden van Breda in oude glorie hersteld. De belangrijkste functies van deze “nieuwe natuur” zijn waterberging én recreatie. In 2010 zijn de natuurherstelmaatregelen gerealiseerd zodat Breda voor de komende 100 jaar beschermd is tegen het hoge rivierwater. En hoe zit het nu met de natuur … en de recreatie?

rust voor mens en dier
Voormalige landbouwgrond is langzaam omgevormd tot kruidenrijk grasland of vochtige hooiland waarin allerlei dieren zich thuis voelen; van kleine zoogdieren tot talrijke vogelsoorten. Op lager gelegen delen is moeras en nat schraalland gerealiseerd met bijzondere planten (zonnedauw en diverse zeggesoorten) die zorgen voor de komst van specifieke diersoorten. Broedvogels als cetti`s zanger en bruine kiekendief maar ook visarend laat zich zien. Zelfs de bever heeft zich recent gevestigd. Het Haagse Beemdenbos ontwikkeld zich door de hoge waterstanden tot broekbos waar veel diersoorten  zich thuis voelen. Ze vinden er voedsel, dekking en soms rust; de drie belangrijkste elementen voor elke dier –en vogelsoort. Ik zeg: soms rust, want verstoring is helaas aan de orde van de dag in de Vierde Bergboezem. Ondanks de prachtige aangelegde fiets- en wandelpaden vindt een groot aantal bezoekers het nodig om “hun ding” te moeten doen in dit natuurgebied buiten de gebaande paden. Soms bewust en soms onbewust. Deze gedragingen leiden tot een doorlopende verstoring voor dieren maar ook voor mensen. Omwonenden blijven op gezette tijden verstookt van (nacht)rust.

ongewenst gedrag
Als boswachter lopen mijn collega’s en ik tegen veel ongewenste gedragingen cq overtredingen en misdrijven aan: verstoren en opjagen van dieren door loslopende honden, betreden van natuur buiten wegen en paden, rijden met quads en motoren op kwetsbare graslanden, rijden met paarden en aanspanningen op kwetsbare graslanden, opspringende loslopende honden tegen andere bezoekers, rijden met brommers, scooters en auto`s in afgesloten natuurgebieden, vissen zonder toestemming, hondenuitlaatservice`s met meerdere loslopende honden, graven door personen met metaaldetectoren, afvaldumpingen (van huishoudelijk afval tot hennepafval en resten van synthetische drugproductie), vernieling van recreatieve voorzieningen, houtdiefstal, overnachtende mensen zonder vaste woon of verblijfplaats, overlast door vuurwerk, gebruik van en handel in drugs, harde knallen in de nachtelijke uren en stroperij. Voor een aantal van deze gedragingen zijn wij als BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar)bevoegd om waarschuwend/verbaliserend op te treden. In samenwerking met de BOA`s van de gemeente Breda treden wij handhavend op in de Vierde Bergboezem. Maar op een aantal gedragingen kunnen/mogen wij niet zelfstandig optreden i.v.m. gevaarzetting of niet toegekende wettelijke bevoegdheden. In die gevallen fungeren wij als ogen en oren in het veld voor de politie. We dragen informatie over, of trekken gezamenlijk op met bevoegde politie collega`s. De politie blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

samen houden we het leefbaar
En krijgen mijn collega`s en ik alle problemen opgelost? Ja … was dat maar waar … Wij kunnen helaas nooit overal tegelijk aanwezig zijn in het immens grote buitengebied. Wat we wel kunnen doen is goed zichtbaar en aanspreekbaar zijn in dit gebied: als goed gastheer in gesprek blijven met onze bezoekers en omwonenden. We maken bewuste of onbewuste gedragingen bespreekbaar en laten de consequenties zien van deze gedragingen. Daarnaast zijn we een luisterend oor voor de directe omgeving. We verzamelen informatie en dragen deze over aan onze collega`s van de politie.
Kortom; we trekken samen op met betrokken bezoekers, omwonenden en diverse handhavende diensten om dit prachtige natuurgebied tot volle wasdom te laten komen en leefbaar te houden voor alle plant- en diersoorten … inclusief wij mensen!

ga voor meer info over de Vierde Bergboezem naar: www.vierdebergboezem.nl

reageren

geef een reactie

 • Han Messie
  15 augustus 2018 om 21:28

  Ja, dat zijn mijn uitverkoren gebieden om te fietsen: langs de Mark tussen Meer en Breda, en ook de Mark bij Terheijden met bijbehorende Haagse beemdenbos en moeraspoelen.

  • Han Messie
   16 augustus 2018 om 16:48

   Dank je Marcel, voor de overgebrachte groeten van Michel,

   Ja, Michel heeft het geweldig getroffen in Zweden, Ik denk vast dat hij daar zijn hel leven wel zal willen blijven. Je vertelt hem maar dat ik hem veel geluk toewens in zijn nieuwe Vaderland, en hem nog eens hoop te ontmoeten of meer te vernemen van zijn leven aldaar.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog