www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Afsluiten van doodlopende paden in de Deurnsche Peel

10 juli 2023 Boswachter Lieke Verhoeven in Noord-Brabant

In de Deurnsche Peel sluiten we vanaf 15 juli 2023 drie doodlopende paden af. Dit doen we om rust in de kern van de kwetsbare hoogveennatuur te behouden. Tegelijkertijd kijken we naar nieuwe mogelijkheden om de Peel te beleven, aan de rand van het gebied. Het is geen makkelijke beslissing en we begrijpen dat dit misschien vragen oproept. Waarom we de keus hebben gemaakt om de paden af te sluiten, lees je in dit blog.

Ps: onderaan dit blog vind je ook een aankondiging voor het Leegvelderweekend, 15 en 16 juli aan de rand van de Deurnsche Peel.

Oude situatie vs. nieuwe situatie

De Deurnsche Peel was een moeilijk toegankelijk gebied. Eerder is al afgesproken om paden niet meer te onderhouden en een brug over het kanaal van Deurne weg te halen. Dit allemaal ten behoeve van rust in de kern van het natuurgebied. In ruil daarvoor zijn er onder andere nieuwe wandelroutes aangelegd vanaf de Halte, in het noorden van de Deurnsche Peel.

De Peel is van oorsprong een nat en moerasachtig gebied, lastig toegankelijk dus (foto door Jan vd Kam)

Na uitvoering van het grote natuurherstel Project Leegveld zijn er een hoop kades aangelegd, om het regenwater beter vast te kunnen houden. Vooraf is afgesproken dat de kades niet bedoeld zijn om als wandelpad te gebruiken, ook al zien de kades er misschien juist aantrekkelijk uit om overheen te wandelen. (meer uitleg over de kades zie je in dit filmpje van Waterschap Aa en Maas, over project Leegveld).

Een van de nieuw aangelegde kades in de Deurnsche Peel

De voorheen doodlopende paden sluiten nu naadloos aan op de nieuwe kades. De kades zorgen er dus voor dat het gebied nu veel toegankelijker is dan voorheen: voor de natuur is de nieuwe situatie een ongewenste ontwikkeling. Om rust in het kwetsbare gebied te behouden is daarom besloten, in afstemming met andere partijen, de drie doodlopende paden af te sluiten. Het gaat om de paden vanaf de Helenaveenseweg (‘uitrit zandauto’s’), de Bajonetbocht en de Einderweg.

Deze kade lijkt op een wandelpad, maar is daar dus niet voor bedoeld
Kaart met daarop de drie af te sluiten paden

Natuur onder druk

De onlangs uitgevoerde Natuurdoelanalyses bevestigden het beeld dat al eerder door de Provincie en Staatsbosbeheer geschetst werd: de natuur in de Peel staat zwaar onder druk. Ten behoeve van natuurbehoud en -herstel zijn verschillende maatregelen nodig, zoals verder vernatten. Recreatie verplaatsen naar de rand van de natuurgebieden is ook een van de maatregelen.

Een herkenbaar beeld in de Peel: soorten als berk en adelaarsvaren nemen de overhand. Oorzaak: stikstof en droogte (foto door Marco vd Burgwal)

Daarom is eerder ook een recreatiezonering opgesteld voor de Peelvenen. Door zonering toe te passen, waarbij recreatie in het kerngebied geminimaliseerd wordt, vinden dieren jaarrond rust en bescherming. In de recreatiezonering voor de Peelvenen is de kern van de Deurnsche Peel als rustgebied aangeven. Hier staat de natuur voorop. Uit onderzoek blijkt dat recreatie bijna altijd een verstorend effect heeft (zie het onderzoek van Sovon: Verstoring van vogels door recreatie).

Veel vogels zijn erg gevoelig voor verstoring, zoals ook de kraanvogel (foto door Marijke Vaes)

Betere beleving van de Peel

Naast beschermen is het beleven van natuur ook erg belangrijk. Velen voelen zich erg verbonden met de Peel, en om die verbondenheid te koesteren moet de natuur beleefbaar zijn. Beschermen en beleven gaat echter vaak niet goed samen. Daarom wordt ook gekeken waar nieuwe recreatiemogelijkheden ontwikkeld kunnen worden, zonder dat dit ten koste gaat van natuurherstel.

Momenteel werken de Provincie, waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer en gemeenten Deurne en Asten samen aan een gezamenlijk belevingsplan voor de Peelvenen. Dit najaar wordt fase 1 daarvan verder ontwikkeld en concreet gemaakt, waarbij ook stakeholders in het gebied betrokken worden.

Leegvelderweekend

In het weekend van 15 en 16 juli organiseren verschillende partijen een leuk evenement aan de rand van de Deurnsche Peel: het Leegvelderweekend! Natuurpoort de Peel biedt, samen met andere lokale ondernemers en organisaties, een afwisselend programma aan met activiteiten voor jong en oud. Zo staat de zaterdag onder andere in het teken van de afronding van project Leegveld, met excursies in de natuur.

De boswachters uit de Peel zijn ook van de partij, dus kom vooral even langs om een praatje te maken of een vogelhuisje te timmeren. Meer info lees je op de website van de Natuurpoort.

 

Naar aanleiding van dit blog nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met mij of een van mijn collega’s. Stuur een mail naar l.verhoeven@staatsbosbeheer.nl, of bel 06-22733163.

reageren

geef een reactie

 • Han Messie
  11 juli 2023 om 15:05

  Voor het afsluiten van die paden ten behoeve van de Peelrust heb ik alle begrip.
  Is het misschien toch mogelijk dat die drie paden ooit in de toekomst weer tijdelijk of voorgoed open gaan?

  • Boswachter Lieke Verhoeven
   12 juli 2023 om 10:09

   Hoi Han, dank voor je reactie. Ik denk niet dat deze paden in de toekomst weer open zullen gaan. Door het afsluiten ontstaat er namelijk een groot aaneengesloten gebied waar alle ruimte is voor de natuur en de dieren die daar wonen. Best wel uniek in Nederland! Als er nieuwe recreatie mogelijkheden ontwikkeld worden zal dat aan de rand van het gebied zijn.
   Groet, Lieke

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog