www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Wederom broedsucces voor de kraanvogel in de Peel

17 juli 2023 Boswachter Lieke Verhoeven in Noord-Brabant

Het kuiken is nu al even groot als de ouders. Kraanvogels kunnen wel 1,20m hoog worden, met een spanwijdte van de vleugels van 2 meter! (foto door Jan van de Kam)

Wat een goed nieuws! Ook dit jaar kunnen we met trots delen dat er een jonge kraanvogel is geboren in de Peel. Dit keer is het een Brabants broedsucces, vorig jaar had Limburg de primeur. Inmiddels is het kraanvogeljong zo'n 15 weken oud en vliegt al met zijn ouders rond in de omgeving op zoek naar voedsel. We zijn blij dat de maatregelen die eerder genomen zijn om de kwetsbare hoogveennatuur te beschermen en te vernatten, succes hebben.

Broedsucces in de Peel 

In het vroege voorjaar van 2023 waren er enkele aanwijzingen dat er weer een koppel kraanvogels in de Peel actief was. Ze lieten zich slechts sporadisch zien of horen. Op 1 mei werd een kraanvogelpaar gezien met een jong van ongeveer 3 weken oud. Een kraanvogelkuiken kan vanaf de eerste dag al lopen. De ouders voeren het jong mee naar goede voedselgebieden en voeren het kuiken daar met vooral kleine prooien als regenwormen en insecten. Eerst dicht bij het nest, weken later als het jong ook kan vliegen wat verder weg.  

Ook al is het kraanvogelkuiken nog niet helemaal volgroeid, de vleugels zijn al goed ontwikkeld om kleine stukjes te vliegen (foto door Jan van de Kam)

Anders dan in 2022 (het eerste kraanvogel broedsucces ooit in de Peel!) leken deze kraanvogels niet gebonden te zijn aan een vaste voedselplek. De familie werd daarom afgelopen weken ook slechts af en toe gezien, maar daarbij bleek wel dat het kuiken voorspoedig opgroeide. De afgelopen weken wordt de familie steeds vaker op verschillende plekken gesignaleerd; het kuiken is al zo groot als de ouders en heeft volledig uitgegroeide vleugelveren. Het mist alleen nog de markante zwart/wit tekening aan kop en hals. 

De familie zwerft nu in de wijdere omtrek van de Peel rond, op zoek naar goede voedselgebieden. Vliegende jonge kraanvogels kunnen zelf het meeste van hun voedsel vinden, maar blijven nog maanden afhankelijk van hun ouders. Ze krijgen nog lekkere hapjes aangereikt en leren wat de beste en veiligste gebieden zijn. 

De kraanvogelfamilie op afstand, zoekend naar voedsel in een weiland (foto door Jan van de Kam)

Gevoelig voor verstoring

Boswachter ecologie Jeroen Craenmehr is blij dat hij het nieuws nu kan delen: “Kraanvogels zijn heel gevoelig voor verstoring. Daarom houden we dit nieuws geheim tot het kraanvogelkuiken groot genoeg is om te vliegen. Ook wij mijden het gebied zoveel mogelijk. Eén of twee personen mogen het gebied in om de familie in de gaten te houden. Zij praten ons bij over de voortgang.” 

Ook al kan het kraanvogelkuiken nu vliegen, de vogels zijn nog erg gevoelig voor verstoring. Het is daarom extra belangrijk om de kraanvogels met rust te laten en niet buiten wegen en paden te wandelen. 

 

Het kuiken is nu al even groot als de ouders. Kraanvogels kunnen wel 1,20m hoog worden, met een spanwijdte van de vleugels van 2 meter! (foto door Jan van de Kam)

Natuurherstel loont 

Kraanvogels houden van uitgestrekte natte natuur, bij voorkeur hoogveen of natte heide. Het nest maken de vogels op een plek waar predatoren zoals een vos of wild zwijn niet bij kunnen komen. Vooral onder natte omstandigheden met een stabiel hoog waterpeil zijn er genoeg geschikte broedplekken. De afgelopen jaren hebben provincies, waterschappen en Staatsbosbeheer verschillende maatregelen getroffen om het kwetsbare hoogveenlandschap te beschermen en vernatten (bijvoorbeeld Project Leegveld). Met het tweede broedsucces van de kraanvogel op rij lijkt dat nu zijn vruchten af te werpen. 

Meer lezen over kraanvogels in Nederland? Op de websites van Sovon en de Vogelbescherming is nog veel meer te vinden over deze bijzondere vogel.

 

reageren

geef een reactie

  • Ger Hendriks
    17 juli 2023 om 18:48

    Proficiat, beschuit met muisjes.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog