www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Positief besluit gemeente op principeverzoek Elswout

10 oktober 2022 Boswachter Rien de Vries in Noord-Holland

Het college van Bloemendaal heeft op 27 september 2022 positief besloten over het principeverzoek van Staatsbosbeheer over Elswout. In het principeverzoek heeft Staatsbosbeheer in grote lijnen de toekomstplannen voor Elswout geschetst en aan de gemeente gevraagd om medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van enkele (leegstaande) gebouwen. Met het positieve besluit van de gemeente kan Staatsbosbeheer een volgende stappen zetten om de visie te realiseren. In 2020 heeft Staatsbosbeheer de toekomstvisie ‘Elswout als gastvrije culturele buitenplaats’ opgesteld, waarbij de toekomst van Elswout met zijn unieke natuurwaarden, markante geschiedenis en cultuurhistorische parels voor de lange termijn kan worden veiliggesteld.

Gastvrije, culturele buitenplaats

Buitenplaats Elswout is in ontwikkeling naar een gastvrije, culturele buitenplaats. Het publieke karakter wordt versterkt met horeca en nieuwe maatschappelijke bestemmingen voor de gerestaureerde gebouwen. Hierbij wordt rekening gehouden met behoud van de regionale functie, de historie van deze prachtige 17e-eeuwse buitenplaats en de draagkracht van de waardevolle natuur. De opbrengsten komen ten goede aan het beheer en onderhoud van de buitenplaats. De buitenplaats blijft dicht bij haar kernwaarden als cultuurhistorie, natuur, landschappelijke variëteit, openbaarheid en rust.

Leegstaande gebouwen en nieuw gebruik

De leegstaande gebouwen krijgen een tweede leven. In een koetshuis wordt de huiskamer van Elswout gerealiseerd: het startpunt voor educatieve rondleidingen, historische informatie over Elswout, natuur en openbare toiletten. De reeds gerestaureerde Modelboerderij krijgt na jaren van leegstand weer een rol van betekenis als horecalocatie met maximaal 10 B&B-kamers.

Impuls natuur en cultuur

Onderdeel van het plan is de versterking van de natuurwaarden: aanplant van nieuwe, klimaatbestendige bomen, herstel van de moshellingen, botanisch beheer van de graslanden en het verbeteren van vleermuisverblijfplaatsen. Ook worden er verschillende projecten uitgevoerd voor de versterking van de cultuurhistorische waarden, zoals herstel van de vele monumentale bruggen, follies, paden en lanen.

Folly op Buitenplaats Elswout – De Kluizernaarshut

Ontvangst en parkeren

De entree naar Elswout is nu nog onoverzichtelijk en verkeersonveilig, omdat er veel verkeerstromen (wandelaars, fietsers, auto’s) samenkomen. Staatsbosbeheer kiest voor verplaatsing van de auto-inrit naar de Zijweg. De huidige parkeerplaats wordt groener ingericht en er komt een kleinere extra parkeerplaats naast de boerderij. Het aantal fietsparkeerplaatsen verdubbelt en komen er elektrische laadpunten.

De volgende stappen

Staatsbosbeheer gaat vanaf dit najaar starten met de vergunningaanvraag voor de verduurzaming van het Poortgebouw Zuid, Koetshuis Oost en de werkschuur van Staatsbosbeheer. Hierbij wordt ondermeer de gevels, dak en vloer geïsoleerd en duurzame installaties geplaatst. Voor het einde van dit jaar wordt bij de gemeente het verzoek ingediend om de bestemmingen te wijzigen van onder andere de modelboerderij, poortgebouw en koetshuizen.

Betrekken omwonenden en geïnteresseerden

Vanaf 2020 heeft Staatsbosbeheer diverse bijeenkomsten georganiseerd voor de omgeving en geïnteresseerden, waarin we de toekomstplannen hebben getoetst. Op basis van deze bijeenkomsten hebben wij de visie ‘Elswout als gastvrije culturele buitenplaats’ opgesteld. Om geïnteresseerden en omwonenden bij te praten over de ontwikkelingen en de diverse stappen, organiseren we dit najaar opnieuw bijeenkomsten en informatierondleidingen. Deze data worden binnenkort vermeld op de website. Wilt u een bericht ontvangen over de exacte data, stuur dan een mailtje naar elswout@staatsbosbeheer.nl.

Informatie

Elke 1e vrijdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur zijn de boswachters in de jachtkamer aanwezig voor vragen, wensen en ideeën. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/impulselswout

Link naar collegebesluit van de gemeente: https://gemeente-bloemendaal.email-provider.eu/web/0grl7sadu5/p7nnukfi9m/fwahj3f71y/qdvw631qxf

Meer informatie: Christine Meeusen: elswout@staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

 • Raoul Trentelman
  13 oktober 2022 om 11:38

  Beste Rien,

  Zoals je weet ben ik kritisch m.b.t. de planvorming van Staatsbosbeheer. Op een inspreekavond bij de gemeente Bloemendaal ben ik in deze context ook in dialoog geweest met raadsleden. Gelet op de reacties verwacht ik vanuit de raad een kritisch beoordeling van de plannen, inclusief een scherpe monitoring. Dit terzijde.

  Voorafgaande aan Movies at Elswout ben ik met gelijkgestemden (stichtingen) met jullie in overleg geweest over gezamenlijk op te stellen criteria voor – op basis van een goede ‘natuurmaat’ – de weging en beoordeling van aanvragen voor evenementen. Dan qua aantal, duur, het aantal bezoekers en meer.

  Voor einde dit jaar zouden jullie een voorstel ter bespreking voorleggen. Hoe staat het met deze toezegging?

  Met vriendelijke groeten,

  • christine meeusen
   18 oktober 2022 om 16:54

   Beste heer Trentelman,

   Jullie ontvangen zoals afgesproken in de komende weken een uitnodiging met wat datumopties om het afwegingskader voor evenementen Elswout met elkaar bespreken. Dat zal medio/eind november worden.

   vriendelijke groeten,

   Christine Meeusen
   Buitenplaats Elswout
   Staatsbosbeheer

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog