www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Verwijderen van essen in verband met de veiligheid langs fietspaden

22 mei 2017 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Het is een schril contrast. Fietsend door het Hollandse Hout valt vooral de overdaad aan groen op. De bermen vol met fluitenkruid en hoog gras. Meidoorn in volle bloei en de beuken en eiken, die als laatsten in het voorjaar hun blad tevoorschijn laten komen, staan er nu prachtig bij. Het bos op haar mooist.

Essentaksterfte
En tussen al dat groen staan de essen met hun dode takken, aangetast door de essentaksterfte. Hier en daar nog wat blad, maar vooral kwijnend, met weinig leven. Nu het bos zich in haar volle glorie laat zien valt pas op hoe slecht de essen er aan toe zijn. Sinds 2010 worden de Nederlandse essen geteisterd door een schimmel (essenvlieskelkje), die de bomen vanaf het blad en de takken aantast. Jonge bomen en takken verkleuren en sterven af. Het ziekteproces gaat vervolgens door naar de stam van de boom, waardoor deze na verloop van tijd dood gaat.

Afgelopen weken heeft Staatsbosbeheer een inventarisatie gemaakt van de zieke en aangetaste essen langs de fiets- en wandelpaden in het Hollandse Hout en het aantal aangetaste en dode bomen neemt alleen maar toe. Na de paar stormen van afgelopen winter lagen er al regelmatig dode essen over de fietspaden en konden we, na een snelle ruimingsronde, de paden weer vrijgeven.

Veiligheid
Nu de essentaksterfte doorzet en het aantal dode bomen toe neemt, vormen de essen een potentieel gevaar voor de fietser en de wandelaar De situatie is zo urgent dat we uit veiligheidsoverwegingen direct gaan starten met het verwijderen van de slechte bomen langs de fiets- en wandelpaden, zodat we de risico’s voor ongelukken kunnen verkleinen.

De komende tijd zal er dan ook op verschillende plekken langs de paden in het Hollandse Hout gewerkt worden. Dit brengt met zich mee dat er tijdens de werkzaamheden delen van het bos zullen worden afgesloten, wat voor overlast kan zorgen bij een fietsrondje. Voordat de werkzaamheden beginnen wordt er door onze boswachter monitoring een flora en faunacheck uitgevoerd, zodat we bij de uitvoering rekening kunnen houden met voorkomende soorten.

Natuurlijk proberen we het werk zo snel mogelijk af te ronden zodat de rust in het gebied weer hersteld wordt, maar door nu in te grijpen kunnen we ook de rest van het seizoen veilig van dit prachtige bosgebied genieten.

 

reageren

geef een reactie

  • Rob Vermeulen
    29 juni 2017 om 15:54

    Beter is het om paden (tijdelijk) af te sluiten en te wachten tot na 15 juli (einde broedseizoen). En zoals (Patrick Jansen als zegt): voldoende dik dood hout achterlaten in het bos. Door verwijderen van hout zal de schimmel toch niet weggaan.

  • Patrick Jansen
    25 mei 2017 om 12:24
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog