www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Stippen en strepen in de Hollandse Hout

7 augustus 2020 Boswachter Jody Bennink in Oostvaardersplassen

Misschien heb je het al gezien bij een wandeling of het fietsen in de Hollandse Hout. Oranje strepen en blauwe stippen op de bomen. Dit noemen we blessen, het voorbereidingswerk op de houtoogst. Wat betekent dit?

Blessen

Blessen is het markeren van bomen die geoogst gaan worden bij een dunning. De basis van ons bosbeheer is dat bos bos blijft en dat we werken aan steeds rijkere en mooiere bossen voor de toekomst. Bomen die geoogst worden krijgen een oranje streep. Bomen die duurzaam blijven staan krijgen een blauwe stip. Dit zijn de toekomstbomen. Dit zijn bomen die extra aandacht krijgen om groot, sterk en oud te worden. Daarnaast worden er groene stippen op bomen gezet. Dit zijn natuurbomen en hebben een bijzondere natuurwaarde. Bijvoorbeeld een holte voor vogels, een afwijkende vorm of een weinig voorkomende boomsoort.

Essentaksterfte

In de Hollandse hout staan nog 12 bosvakken met 1824 essen die de ziekte essentaksterfte hebben. Een schimmel die van boom op boom gaat. De boom wordt ziek en gaat dood. Deze essen kunnen daardoor spontaan omvallen. Dit jaar worden de zieke en dode essen voordat ze nog verder aftakelen weggehaald. Op deze plekken gaan we nieuwe bomen planten. Het hout van de essen wordt gebruikt als vezelhout. Denk aan het plaatmateriaal dat ook in bouwmarkten te verkrijgen is. Hout dat niet gebruikt kan worden, zoals takken, wordt gebruikt als biogrondstof. Een deel van het dode hout zal blijven liggen, omdat dit goed is voor de natuur. Vooral insecten en schimmels profiteren hier van.

De beheerder die blest

Reguliere dunning

Naast de aanpak van essentaksterfte vindt eens in de 5 jaar een reguliere dunning plaats. Deze dunning houdt het bos gevarieerd en toekomstbestendig. Hierdoor ontstaat ruimte voor natuurlijke verjonging. Er ontstaat ruimte en licht op de grond, waardoor er nieuwe bomen kunnen groeien.

De soorten die worden geoogst zijn voornamelijk esdoorn, beuk en populier. Het hout dat hier van af komt is voornamelijk zaaghout wat gebruikt wordt voor het maken van vloeren en meubels. Van populier wordt papier gemaakt. Ook hier wordt het deel van het hout dat niet geschikt is voor een duurzame toepassing, gebruikt als biogrondstof. Zoals de takken van een boom. Dit is het tophout van de boom.

In de winter worden bomen geplant

Bomen planten

Voor het weghalen van de essen en de reguliere houtoogst worden 60.000 bomen terug geplant. Deze worden verdeeld over de 12 eerder genoemde bosvakken en op kansrijke plekken in het gebied. Dat klinkt veel 60.000 bomen. Maar door de jaren heen gaat ook hier weer gedund worden. Zo krijgen ze steeds meer ruimte om te groeien tot grote en dikke bomen. Er worden bomen geplant die een lange levensduur kunnen hebben.

De bomen die geplant worden zijn eik, berk, els, haagbeuk, esdoorn linde en gewone beuk. Daarnaast worden er ook struiken geplant als meidoorn, wilg en roos. Op deze manier ontstaat er een gevarieerd bos, dat beter bestand is tegen ziekten en plagen. De basis van ons bosbeheer is dat bos bos blijft en dat we werken aan steeds rijkere en mooiere bossen voor de toekomst.

Meer informatie over houtoogst kijk op de site van Staatsbosbeheer.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog