www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Resultaten helikoptertellingen oktober 2017

5 december 2017 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Op 23 en 25 oktober 2017 zijn er weer tellingen van de grazers in de Oostvaardersplassen uitgevoerd. Deze tellingen vanuit een helikopter worden jaarlijks gedaan, de gegevens kunnen dan ook over een langere periode met elkaar worden vergeleken.

De afgelopen 7 jaar worden eind oktober (direct na de bronstperiode en voor de winter) tellingen uitgevoerd  op advies van de internationale commissies (ICMO 1 + 2) om meer inzicht te krijgen in de aantalsontwikkelingen van de populaties grazers in de Oostvaardersplassen. Tijdens de drie telmomenten in oktober is zowel boven het moeras als boven de grazige delen gevlogen. Steeds op een minimale hoogte van 150 meter, om verstoring van vogels en de grazers tot een minimum te beperken. Natuurlijk is het in een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5600 hectare) onmogelijk om een telling te houden tot op het dier nauwkeurig. Daarom zijn er drie telmomenten geweest en worden hieronder de aantallen in ranges weergegeven.

De gemiddelde aantallen zijn afgerond.

 • Heckrund: 230
 • Konikpaard: 1040-1060
 • Edelhert: 3910-3990

Tijdens de tellingen van november 2016 waren dit :

 • Heckrund: 170-185
 • Konikpaard: 920-940
 • Edelhert: 3410-3440

Populatieaantallen en 1 mei stand
Wanneer er in het beheer over populatieaantallen wordt gesproken dan wordt er doorgaans verwezen naar deze 1 mei stand. Naast de jaarlijkse tellingen in oktober, die gebaseerd zijn op tellingen vanuit de helikopter, publiceren we aan het begin van de zomer ook altijd de populatieaantallen van de grote grazers, de zogenaamde ‘1 mei stand’, in onze monitoringsverslagen. Het betreffen hier dan de aantallen die in oktober geteld zijn minus de sterfte tot aan 1 mei van het daarop volgende jaar.

De aantallen zijn, zoals verwacht met de relatief zachte winter, hoger dan afgelopen jaar. Over de populatieontwikkeling kunnen we het volgende zeggen. Hoewel het aantal edelherten hoger is dan de voorgaande jaren is hier nog geen sprake van een significante toenemende trend. Er is nog steeds sprake van een schommeling rond het maximum.

Ook de aantallen konikpaarden zijn hoger dan vorig jaar. Statistisch gezien is dit echter ook geen significante toenemende trend en betreft het een schommeling rond het maximum.

Er zijn meer Heckrunderen geteld dan vorig jaar. Hier is in vergelijking met 6 jaar geleden wel een duidelijke en significante afname. De aantallen lijken de afgelopen paar jaar toch weer te stabiliseren. Het is afwachten wat de komende winter met de populatie doet.

 

reageren

geef een reactie

 • Veronique
  23 april 2018 om 02:35

  (Natuur)(lijk) heb ik er weinig verstand van, ik was zelf nog nooit bij de OVP.
  Als een hond slecht verzorgd wordt, halen ze die bij zijn baasje weg.
  Ik vind het wanbeheer, het is totaal uit de klauwen gelopen en zo verdrietig dat de helft van de grote grazers van honger is gestorven. Het oogt op foto’s als een sahelland met een hek eromheen. Ik heb veel begrip voor de actievoerders en hoop op besluiten die gaan voor dierenwelzijn vanuit de politiek.
  Sterkte met het maken van juiste keuzes.

 • CW v Gessel
  5 april 2018 om 11:39

  Los van de vraag of het oppervlak te klein is voor deze aantallen grazers (Wat mij betreft is veelzeggend hoe het gebied er volkomen desolaat bij ligt) klopt de berekening van M.Dijkgraaf niet. 1 km2 is 1.000.000m2 dus de stap naar 100m2 is een factor 10.000 en geen 10…

 • Deed
  3 april 2018 om 20:29

  Wat een ramp deze winter. Jullie schrijven afwachten wat de winter doet. Inmiddels weten we het. Het lijden moet stoppen. Dit is geen beleid. Dit is wanbeleid. Stop verdedigen van sterfte van grote aantallen dieren door honger. Een schande is het.

 • Hetty Koenraads
  3 april 2018 om 13:21

  Inderdaad leuk allemaal, deze tellingen – in aanvulling op M. Dijkgraaf – feit is dat er deze juist door de door haar genoemde veel te kleine oppervlakte en ontbering van zorg en voeding afgelopen winter massaal overleden zijn door de onvoldoende voeding (om uiteindelijk uitgeteerd en sterk verwaarloosd alsnog de kogel te krijgen). Waarop Staatsbosbeheer verklaart dat slechts enkelen van de honger sterven.
  Stichting Welzijn Grote Grazers telde op basis van luchtbeelden genomen op 18 maart de volgende aantallen.

  •Heckrund: 91 zijn er nog in leven van de 230
  •Konikpaard: 601 zijn er nog in leven van de 1040-1060
  •Edelhert: 1520 zijn er nog in leven van de 3910-3990

  Dit is een vermindering van respectievelijk 60%, 43% en 62%…

  Of omgekeerd slechts 40% van de Heckrunderen, 57% van de Konikpaarden en 38% van de Edelherten zijn nog in leven…

  En nog steeds zijn er vele dieren die in uiterst macabere toestand rondlopen. Vele dieren verkeren in nood, ondanks dat Staatsbosbeheer nu gedwongen is de dieren minimaal te voeren (van bijvoeren is geen sprake, aangezien er totaal niets eetbaars in het drassige gebied te vinden is). Vandaar dat meerdere actiegroepen (tegen verbod in) ook dagelijks hooi verstrekken aan de dieren, in de hoop dat ze op krachten komen. Het zal nog weken duren voordat het gras voldoende groeit om de overgebleven kudde te kunnen voeden. ActieVOERgroep OVP gaat dus door met voeren! In afwachting van hopelijk een gezond besluit, gestoeld op waar dierenwelzijn, dat genomen zal worden door de Commissie Geel. Namelijk verplaatsing van alle dieren naar een plek waar ze werkelijk tot hun recht komen en de Oostvaardersplassen een plek laten zijn voor planten, vogels en kleine diersoorten.

 • M. Dijkgraaf
  3 april 2018 om 11:05

  Heel mooi die tellingen allemaal. Feit is dat er is begonnen met totaal 116 dieren en dat er nu 5230 lopen (laatste telling) op een gebied van 24 km2. Dit is alleen het gras en bos land, water en riet daar kunnen ze niet lopen.
  Dit is dus 217 dieren per km2 , 21,7 dieren per stukje van 100 m2 (even ter duiding dit is dus een stukje van 10 x 10 meter). Iedereen kan begrijpen dat er voor zoveel dieren niet genoeg voedsel te vinden is. Het met opzet laten verhongeren van de grazers om het aantal te laten “stabiliseren” zie ik niet als beleid, dit is dierenmishandeling. Het onzin om de dieren daar neer te zetten en ze dan maar aan hun lot over te laten, als je ergens dieren neer zet moet je er ook voor zorgen. Het zijn geen door de natuur gevormde diersoorten, ze zijn door de mens gefokt, en als het echte natuur zou zijn (zonder hek er omheen) waren die dieren daar allang weg geweest. SBB en de Provincie Flevoland moeten het beleid nu eens drastisch omgooien, de paarden, runderen en herten uit de Oostvaardersplassen en het gebied eventueel verder laten begrazen door dieren die daar wel geschikt voor zijn, of alleen seizoens begrazing in de zomer.

 • Sieds
  18 maart 2018 om 19:49

  Maar wat is het maximum? Frans Vera beweerde in 2005 dat het maximum zich stabiliseert op 3100. Uw Natura 2000 beheersplan geeft een maximum van 4000. Kortom een groot verschil met 5300 niet een schommeling.

 • Frits
  8 december 2017 om 18:54

  Ik ben het helemaal met Tea eens. Natuurgebieden moeten met elkaar verbonden worden zodat er uitwisseling plaatsvindt tussen dieren van verschillende leefgebieden, waardoor de genetische variatie in (netwerken van) dierpopulaties toeneemt. En daarom moet het Oostvaarderswold er alsnog komen!

 • Hans Hegeman
  5 december 2017 om 16:54

  Hoi Hans-Eric ,
  Nog steed schommelt het aantal Edelherten om het maximum maar wat is eigenlijk het maximum in de OVP.? Sluit dat aan op aantallen elders in Europa en b.v. in Nederland
  Natuurlijk heeft alles te maken met o.a. aanbod voedsel maar b.v. op de Veluwe zijn de doelstanden per 100 hectare veel lager

 • Tea
  5 december 2017 om 16:06

  Goed dat de cijfers er weer zijn. Het is logisch dat cijfers wisselen, afhankelijk van diverse omstandigheden.
  Maar daarnaast BLIJF ik bij mijn standpunt: Open het Oostvaardersplassengebied door de aanleg van de Oostvaarderswold/wissel.
  Dit geheel volgens de EHS doelstellingen: het verbinden van Natura2000 gebieden met elkaar in zowel binnen als buiten Nederland!!!!

  • Ron entius
   18 september 2018 om 14:44

   wat voor een natuurbeleid je ook voert,en hoe groot een gebied je ook maakt,afschot van dieren zal nodig blijven,al maak je het gebied,zo groot als nederland,dan zal het aantal groeien,naar het voedsel in nederland,ik hoop in iedergeval,dat kadavers mogen blijven liggen,dit voor voedsel voor andere dieren,terug keer wolf,en zeearenden,en andere aaseters,is dit belangrijk,ik hoop dat dit gebied,niet net als de Veluwe,kapot wordt gemaakt door de bezoekers,en dat delen blijven gesloten voor publiek,vrg ron

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog