www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Berichten met de tag:
grote grazers

Oostvaardersplassen

Bijvoeren van de heckrunderen van start

Afgelopen maandag hebben de dierenartsen en de kuddebeheerder weer een ronde gemaakt om de conditie van de heckrunderen en de konikpaarden in de Oostvaardersplassen in beeld te brengen. Ze hebben vastgesteld dat de Body Condition Score van de hele groep runderen gemiddeld 2,0 is. Bij de laatste ronde was de BCS nog 2,4. De konikpaarden en de edelherten verkeren nog steeds in een uitstekende conditie. Op basis van afspraken tussen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland (beleidslijn bijvoeren) is dit het moment waarop de runderen zullen worden bijgevoerd.

lees meer
Oostvaardersplassen

Konikpaarden onderweg naar Spanje

Deze morgen zijn er 29 konikpaarden vanuit de Oostvaardersplassen op transport gegaan naar Paleolítico Vivo nabij Atapuerca in Spanje. Voordat de paarden in de wagen werden geladen, zijn de paarden gekeurd door de dierenarts van de NVWA. Het inladen van de paarden is rustig verlopen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Conditiescores heckrunderen en konikpaarden eind februari

Begin deze week hebben we samen met de kuddebeheerder en dierenartsen weer een ronde langs de grote grazers gemaakt om de actuele conditiescores vast te stellen. In deze periode van het jaar doen we dit een aantal keer per maand om de condities van de dieren goed in de gaten te kunnen houden tijdens de winter. In dit blog een verslag van dit bezoek.

lees meer
Oostvaardersplassen

Herstel beschuttingsrichels

Vrijdag wordt gestart met het herstel van de beschuttingsrichels op ’t Stort, het zuidwestelijk deel van de graslanden in de Oostvaardersplassen. De beschuttingsrichels voor de grote grazers zijn aangelegd naar aanleiding van de aanbevelingen van de deskundigencommissie ICMO2 uit 2010. De richels zijn beschadigd doordat de grazers er veelvuldig op zijn geklommen en ze als uitkijkmogelijkheid hebben gebruikt.

lees meer
Oostvaardersplassen

Resultaten helikoptertellingen Oostvaardersplassen

Op 29 en 30 oktober 2018 zijn drie helikoptervluchten uitgevoerd boven de Oostvaardersplassen. Tegelijkertijd is een grondtelling uitgevoerd in de voor edelherten toegankelijke bosgebieden. In dit blogbericht vind je de resultaten van de tellingen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Helikoptertellingen boven de Oostvaardersplassen

Deze week tellen we voor de achtste keer de grote grazers in de Oostvaardersplassen vanuit een helikopter. Op deze manier willen we inzicht krijgen in de aantallen edelherten, konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen. Er worden meerdere vluchten gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen tellen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Nieuw beschuttingsgebied voor de grote grazers

In het besluit van Provinciale Staten van 11 juli is opgenomen dat we nieuw beschuttingsgebied voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen gaan realiseren. In dit blog wil ik jullie graag wat meer vertellen over de uitvoeringsplannen voor de realisatie van deze beschuttingsopgave.

lees meer
Oostvaardersplassen

Provincie Flevoland: grote grazers Oostvaardersplassen terug naar 1.100 dieren

De provincie Flevoland heeft op dinsdag 18 september 2018 Staatsbosbeheer de opdracht gegeven om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar maximaal 1.100 dieren. Op 11 juli was hiertoe al besloten door Provinciale Staten. Meer hierover lees je in het nieuwsbericht op www.staatsbosbeheer.nl.

lees meer
Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen in de winter; hoe staat het er voor.

Lees in deze blog over het winterbeheer in de Oostvaardersplassen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Winteropenstelling voor Kotterbos en Oostvaardersbos weer van kracht

De winteropenstelling voor het Kotterbos en het Oostvaardersbos bij Almere is vanaf 5 januari van kracht. Lees in deze blog wat dit betekent voor de dieren in de Oostvaardersplassen en welke consequenties de beperkte openstelling heeft voor u als bezoeker.

lees meer
Oostvaardersplassen

Resultaten helikoptertellingen oktober 2017

Op 23 en 25 oktober 2017 zijn er weer tellingen van de grazers in de Oostvaardersplassen uitgevoerd. Deze tellingen vanuit een helikopter worden jaarlijks gedaan, de gegevens kunnen dan ook over een langere periode met elkaar worden vergeleken. In deze blog kun je meer lezen over de resultaten van de helikoptertellingen van eind oktober.

lees meer
Oostvaardersplassen

Helikopter tellingen boven de Oostvaardersplassen

Misschien heb je vandaag al een helikopter zien vliegen boven de Oostvaardersplassen. Deze week tellen we de grote grazers in de Oostvaardersplassen vanuit een helikopter. Dit doen we sinds 2010 elk jaar op deze manier. Op deze manier willen we zo nauwkeurig mogelijk in beeld brengen hoe de populaties zich in het gebied ontwikkelen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Warmte in de Oostvaardersplassen

Net als in de rest van Nederland is het in de Oostvaardersplassen bijzonder warm. Vreemd eigenlijk als je er over nadenkt, in sommige winters tot 20 graden onder nul, en sommige zomers tot ruim 30 graden boven nul, een verschil van 50 graden. In de Oostvaardersplassen heeft het huidige weer eigenlijk weinig effect op de […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Jaarrapportage Oostvaardersplassen verschenen

De perioderapportage 2013-2014 is verschenen. In deze jaarlijkse reportage is te lezen wat er afgelopen jaar in de Oostvaardersplassen is gebeurd. Staatsbosbeheer vindt het van belang dat iedereen kennis kan nemen van de ontwikkelingen in het gebied. Download Perioderapportage Oostvaardersplassen 2013-2014. In het dossier Oostvaardersplassen op Staatsbosbeheer.nl zijn de maandrapportages van afgelopen jaar en de jaarrapportages van […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Kotterbos binnenkort open voor edelherten

Deze winter wordt het voor edelherten mogelijk om ook het deel van het Kotterbos te gebruiken dat tussen de natuurboulevard en de Kottertocht ligt. Edelherten kunnen hier in de komende winter beschutting vinden en meehelpen aan het open houden van het boslandschap. Het Kotterbos ligt tegen de Oostvaardersplassen aan, gescheiden door een spoorlijn. De spoorlijn […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Conditie op peil

De dieren in de Oostvaardersplassen zijn weer volop bezig hun conditie op peil te brengen voor de komende winter. En naar het zich laat aanzien zijn ze de lange winter van 2012-2013 al weer lang te boven. De edelherten komen met dit warme weer wat vaker in het moeras om verkoeling te zoeken. Het is […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Geweien

Ik hoorde van de week dat de Hollandse nieuwe weer in het land zijn. Grappig, want op het Buitencentrum zijn vanaf komende week ook de eerste geweistangen van de afgelopen winter weer te koop. Grote, kleine, in verschillende soorten en maten. Mensen vinden geweistangen altijd leuk, gewoon voor decoratie, of om er een wandelstok, kapstok […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Cijfers

De cijfers van de afgelopen winter met betrekking tot de uitval van de dieren zijn verwerkt en bekend. Iets wat erg opvalt, is de natuurlijke teruggang van de aantallen. Het is steeds duidelijker dat zij zich aanpassen aan het veranderende landschap. Met het afnemen van de ruigte en toenemen van de grassen neemt de geschiktheid […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Het wordt weer groen

De winter is nu echt voorbij en de lente is losgebarsten. Maar dit betekent niet dat er geen grazers meer uitvallen. Immers, de dieren die het lang hebben kunnen redden, maar toch nét te weinig vetvoorraad hadden, komen de winter niet door. Maar het begint weer groen te worden in de Oostvaardersplassen. Het riet en gras lopen weer […]

lees meer
Oostvaardersplassen

De eerste tekenen van het voorjaar, maar de winter gaat verder

Het is nu 5 maart, en de winter loopt op zijn eind. Er zijn veel tekenen van een nieuw voorjaar. Er hielden zich vorige week maar liefst 35 kraanvogels in het gebied op, de aalscholvers zitten weer op het nest, de zeearend eveneens, berichten over paddentrek… Kortom het voorjaar staat voor de deur, en met […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Natuur gaat over leven en dood in Oostvaardersplassen

Vandaag staat mijn ingezonden brief in Trouw die ik u hier ook graag laat lezen: Staatsbosbeheer probeert onnodig lijden van dieren te voorkomen. Dat lukt niet altijd in een uitgestrekt natuurgebied. De beroepsorganisatie van dierenartsen vindt dat de dieren in de Oostvaardersplassen het hele jaar moeten worden bejaagd om een natuurlijke dood te voorkomen (Trouw, […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Beheer nader bekeken

Op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), wordt het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen van de afgelopen vier jaar onder de loep genomen. Deze taak is weggelegd voor de International Comité on the Management of the large herbivores in the Oostvaardersplassen (ICMO). Natuurlijk brengen ze ook een bezoek […]

lees meer
Texel

Wilde koeien en paarden als levend gereedschap

In het Nationaal Park Duinen van Texel kun je op verschillende plekken wilde koeien en paarden tegenkomen. Staatsbosbeheer zet deze indrukwekkende dieren in als levend gereedschap.

lees meer
Texel

Grote grazers, levend ‘gereedschap’

Op Texel gebruikt Staatsbosbeheer koeien, paarden en schapen van anderen bij het beheer van een deel van de natuurterreinen. De begrazing in de Texelse duinen wijkt wat de regels voor het houden en verzorgen van vee soms iets af van de regels op landbouwbedrijven.

lees meer
Rivierengebied

Tijdelijke afsluiting van de Bisonbaai

Dieren op de vlucht voor hoogwater. Hoogwater De vele neerslag van de afgelopen dagen in Duitsland en Nederland zorgt ervoor dat de uiterwaarden van de Waal in de Gelderse Poort

lees meer
Zuid-Holland

Begrazingsgebied Schotse hooglanders wegens succes uitgebreid

door  boswachter Mark Kras Het begrazingsgebied van de Schotse hooglanders tussen Wassenaar en Katwijk (Berkheide) wordt naar het noorden uitgebreid. Staatsbosbeheer Hollands Duin begint in de laatste week van september met voorbereidende werkzaamheden. Half oktober zullen de grote grazers bezit kunnen nemen van een nieuw stukje leefgebied. Het duinlandschap wordt steeds monotoner. Als we niets doen, […]

lees meer
Fryslân

Grote grazers in de Houtwiel en de Falomsterleyen

Staatsbosbeheer introduceert maandag 5 februari Schotse hooglanders en exmoorpony’s in natuurgebied de Houtwiel-Oost en de Falomsterleyen. Dit is een natuurgebied dat ligt tussen Feanwalden en de Falom. De grote grazers zullen een grote rol spelen in het beheer van deze gebieden. Door de begrazing ontstaat er meer variatie in het gebied. Meer variatie zorgt uiteindelijk voor meer biodiversiteit.

lees meer
Vlieland

Met Carl Zuhorn terug naar waar het allemaal begon.

Na 1 top maand doorgebracht te hebben bij mijn broer en schoonzus in Brazilië, begon mijn eerste dag werken wel bijzonder goed. Onze collega Carl Zuhorn was 25 jaar in dienst en vierde dat met ons, met een dag naar de werkplek waar hij ooit begon; de Oostvaardersplassen. Daar werden we ontvangen door collega Bertwin Bergman. […]

lees meer
Vlieland

Bedankt paarden van Vlieland.

Nog even en dit beeld is pas komende winter weer te zien. Vanaf 15 maart gaan de paarden weer naar de zomerweilandjes. Iedereen die afgelopen maanden nabij de Fortweg en tussen de Afloop en de Lange Paal en langs de Postweg ter hoogte van pad van 20 en Oude Kooi is geweest heeft kunnen zien hoeveel […]

lees meer
Vlieland

Wat doet collega Vincent in de West?

Onze collega Vincent is al weken lang vroeg op pad met de tractor en de panda maaimachine; vaak tegen de schemer komt hij weer richting dorp. Hij is bezig om vergraste duinvalleien kort te maaien. Het maaisel wordt afgevoerd en over werkpaden gestrooid. Waarom? In de eerste plaats om te kijken of we de blauwe […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog