www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Cijfers

20 juni 2013 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

De cijfers van de afgelopen winter met betrekking tot de uitval van de dieren zijn verwerkt en bekend. Iets wat erg opvalt, is de natuurlijke teruggang van de aantallen. Het is steeds duidelijker dat zij zich aanpassen aan het veranderende landschap. Met het afnemen van de ruigte en toenemen van de grassen neemt de geschiktheid voor de dieren die afhankelijk zijn van de ruigte af, en dus zien we daar de aantallen dalen. Dat is duidelijk te zien bij de aantallen van het Heckrund. De ganzen daarentegen profiteren van het toegenomen grasoppervlak en zijn dus vaker en langer aanwezig. Het paard en het edelhert ondervinden hiervan een zekere concurrentie, dus ook hun aantallen passen zich naar beneden aan. Natuurlijk komt er met de lagere aantallen dieren een moment dat de grassen weer afnemen, en de verruiging weer kan toenemen. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat daar de aantallen grazers ook weer op zullen reageren. Zo is de cirkel weer rond. Hoe het gaat weet niemand precies, maar dat maakt natuurgebied de Oostvaardersplassen juist zo interessant en spannend. Want elke verandering in het landschap heeft ook direct invloed op de aantallen en soorten vogels die er voor komen.

De natuur volgen
Nu weet ik dat er mensen zijn die hier de nodige kritiek op zullen hebben. Dat kan natuurlijk, maar ik denk dat het juist mooi en leerzaam is dat we de natuur hier de tijd gunnen om zich ten volle te manifesteren. Door het tijdig afschieten van dieren die in een mindere conditie verkeren, wordt in principe de natuurlijke aantalsontwikkeling gevolgd. En dus is ook de landschapsontwikkeling die hier uit volgt ingegeven door wat de natuur zelf aangeeft. Tegelijkertijd wordt er voor gezorgd dat dieren een mogelijk lijden wordt bespaard. Het afschieten van dieren is niets nieuws. Het gebeurt vrijwel overal in Nederland, alleen met een andere gedachte en een ander uitgangspunt.

Met vriendelijke groet,
Hans Breeveld

reageren

geef een reactie

 • erica hennekes
  26 december 2013 om 21:46

  De bedoeling van de grote grazers was een half-open mozaieklandschap in stand te houden. In dienst van de bio-diversiteit. Als men bij een populatie van 900 dieren had besloten dit aantal aan te houden, hoeft er jaarlijks +/- 30 of 35 % geschoten te worden,= 300 dieren i.p.v. 1700 nu na een lange hongerlijdensweg. Het argument betr. meer jonge aanwas en spreiding van tijdstip van geboorte als de dieren ’s winters niet hoeven te hongeren, slaat nergens op. Minder dode dieren, landschap en vogelpopulatie blijft intact en je kunt vlees verkopen in plaats van een berg stinkende kadavers naar de destructie. Gelukkig zitten bij andere natuurgebieden wel verstandige mensen zoals; Lauwersmeer, Tiengemeten en de Veluwe. Frans Vera stelt dat 80% van de varkens op de Veluwe sterft door afschot, nou prima toch, een goed leven, een snelle bijna pijnloze dood De varkens in de bio-industrie hebben het stukken minder. Eet de heer Vera wél vlees?

 • Martijn de Jonge
  21 juli 2013 om 11:05

  Cijfers van Sbb:

  1 mei 2011: 4.000 volwassen dieren, helitelling herfst: 4.800 dieren +800 dieren
  1 mei 2012: 3.300 volwassen dieren, helitelling herfst: 4.550-4.750 dieren +1.250-1.475 dieren

  Kortom, hoge wintersterfte/afschot schept meer ruimte voor nakomelingen in het volgende voorjaar doordat er minder concurrentie rondloopt. Het winterafschot heeft dus vooral een ethische aanleiding namelijk het verkorten van langdurig uitzichtloos lijden. Voor de ontwikkeling van de populatie lijkt het averechts te werken want de reproductie is met de factor 1,5 tot 1,8 gestegen.

  In slechte winters kan de sterfte al gauw 25-30% van de totale populatie bedragen, dat wordt dus in één seizoen gecompenseerd. Van een genoemde teruggang of stabilisatie lijkt nog geen sprake.

  • R. van Bergen
   8 september 2013 om 10:52

   Hierop heeft Frans Vera in NG van enige maanden terug een helder antwoord:

   “Vraag : Is de vaak gehekelde dierensterfte in de Oostvaardersplassen zo extreem?

   Antwoord Vera: Sterfte hoort bij de natuur. En die is laag vergeleken met gebieden waar wordt gejaagd. In de Oostvaardersplassen komt de sterfte jaarlijks niet boven de 30% uit, vergelijkbaar met grote natuurgebieden in Afrika. Op de Veluwe sterft 50 tot 60 procent van de edelherten en zelfs 80% van de zwijnen door afschot. Vooral jagers benadrukken de sterfte in de Oostvaardersplassen: zij willen niet dat deze vorm van beheer elders wordt toegepast, een houding die voortkomt uit hun belangenstrijd.””

   Roelf

 • Jeroen Roelofsen
  11 juli 2013 om 13:47

  Ben wel heel benieuwd naar de effecten van een wolf op de OVP.
  En hoe staat het beheer er tegen over? Wordt de Wolf gedoogd in de OVP

  • Segher Marc
   6 oktober 2013 om 09:34

   Als men de doelstelling om de natuur zijn gang te laten gaan ernstig neemt moeten deze vragen eigenlijk niet gesteld worden. Het beheer moet gewoon afwachten tot de wolf op eigen houtje het gebied ontdekt en deze gewoon zijn gang laten gaan zonder de minste tussenkomst of bemoeienis. Anders is gans dit OVP experiment niet geloofwaardig. De bemoeienisdrang van de Homo Sapiens kende weet ik dat dit heel moeilijk zal zijn.

 • R. van Bergen
  9 juli 2013 om 16:34

  Ze was er haast, de dame wolf. Helaas jammerlijk verongelukt bij Luttelgeest

 • Martijn de Jonge
  3 juli 2013 om 08:25

  Helicoptertelling herfst 2011: 4.800 grote grazers (absoluut record)
  Helicoptertelling herfst 2012: 4.500-4.700 grote grazers

  Uitgaande van een foutmarge van 10% (er worden in het moeras dieren gemist) zijn deze getallen praktisch gelijk gebleven. (Frans Vera dacht in 1988 dat er voor 250-500 herten plaats was in de OVP). In één jaar tijd is dus het winterafschot van ongeveer 1.500 dieren plus de natuurlijk sterfte geheel gecompenseerd. Mogelijk dat er door het winterafschot van zwakke- en oude dieren extra ruimte ontstaat voor de gezonde overblijvende grazers, Vooral de drachtige moeders zullen hier voordeel van hebben. en voor mooie reproductie cijfers zorgen. Maar is dit natuurlijk en eigenlijk wel de bedoeling?

 • Sylvia de L-J
  20 juni 2013 om 21:57

  Goed idee van u hr. Zuidema om de politiek in te gaan. Immers U weet dan de nodige financien te regelen zodat migratie mogelijk wordt. Het aankopen van aanliggende gebieden wordt dan middels uw politieke inzichten een fluitje van een cent. Een blije gedachte is daarbij dat u zelf bij het controleren van alle nieuwe aanliggende gebieden ook wat verder zult kijken dan uw neus nu lang is. Wel ALLE muizen tellen onderweg dan a.u.b. Daar zijn vele landelijke muizentellers dan wel in geinteresseerd, want blijkbaar is in heel Nederland de grond dichtgetrapt. Hr. A. F. Zuidema succes met uw carriere, wij wachten op goede berichten middels U.

  • Marc Segher
   6 oktober 2013 om 10:21

   Is dat zo dat de muizenpopulatie zo goed als verdwenen is in de OVP? Deze opmerking heb ik ook al gelezen in de verslagen van de heer Bijlsma Rob. Kan mij wel voorstellen dat de hoeveelheid grazers in het gebied de bodem wel sterk verdichten. Welk een impact heeft dit dan op bijvoorbeeld de kerkuil of is dit dier niet aanwezig in de OVP?

 • A.F.Zuidema
  20 juni 2013 om 20:17

  Ik vind het verhaal van de heer Breeveld maar vaag. Natuurlijk gaan de aantallen naar beneden als je er zulke grote aantallen afschiet. Om daar dan een interessant ecologisch verhaal aan vast te knopen slaat natuurlijk nergens op. Die meneer Roode heeft volgens mij ook weinig verstand van zaken, want als die man daar vaak komt moet hij toch ook zien, dat die hele OVP totaal ongeschikt is als natuurgebied. Nu alles weer groen wordt begint het een beetje op een natuurgebied te lijken. Als je echter goed kijkt dan zie dat nagenoeg alle biodiversiteit is verdwenen en dat het veel te voedzame Engelse Raaigras daar de overhand heeft. Dit zeer onnatuurlijke gras, wat daar door de boeren in de tachtiger jaren is gezaaid, plant zich iedere zomer driftig voort en zal in lengte van jaren alle andere plantengroei nagenoeg met behulp van overbegrazing doen verdwijnen. Dit zeer voedzame gras, wat eigenlijk bestemd is voor hoog produktief vee, zorgt er ieder jaar weer voor dat alle dieren iedere zomer weer in een veel te goede conditie komen, waardoor er van een natuurlijke regulatie naar beneden in lengte van jaren geen sprake zal zijn en klopt het verhaal van de heer Breeveld van geen kant. Nagenoeg alle vrouwelijke dieren worden ieder jaar toch drachtig en is er alleen maar afname van de aantallen door de dieren weg te schieten. Trouwens dit wegschieten gebeurt in een veel te laat stadium op een moment dat de dieren van ellende door de poten zakken. Hoewel dit door de onwetende overheid wordt getolereerd, is en blijft dit natuurlijk pure dierenmishandeling. Een vergelijking naar de echte natuur gaat hier ook mank, omdat alle basiselementen voor natuurbeheer, namelijk migratie, natuurlijke vijanden, grote aaseters EN een geschikt gebied totaal ontbreken. Vroeger kwamen het oerrund en het oerpaard nagenoeg alleen maar voor op hogere zandgronden en migreerden ze in de zomermaanden naar lagere en natte vruchtbare gronden. De OVP is met deze (te) grote herbivoren namelijk totaal ongeschikt om als natuurgebied en voor dit experiment te dienen. Het ligt nagenoeg op het diepste punt van de inpoldering, waardoor de vaak natte zeeklei veel te weinig draagkracht heeft. Vooral in de herfst en de winter heeft dit grote schade tot gevolg en kan eigenlijk niet meer gesproken worden van een mooie natuur. Door overbevolking, overbegrazing en vertrapping is de OVP in de loop der jaren verworden tot een triest en uitgewoond gebied, waarin ook de boswachters de nodige schade aanbrengen met hun overvloedige aanwezigheid en vooral schade aanbrengen met hun vierwielaangedreven voertuigen. Dan nog is er het grote landelijke probleem van de ganzen. In de OVP vermeerderen de ganzen zich in een rap tempo hetgeen tot grote problemen leidt in de gebieden rondom het IJsselmeer en met name Schiphol. Daar moeten nu zeer dieronvriendelijke en dure maatregelen worden genomen om die dieren daar weg te vangen. Verder is het hele roofvogelbestand in de OVP tot op een nulpunt gedaald, omdat (weer) ten gevolge van het dichttrappen van de bodem nagenoeg alle muizen uit dit gebied zijn verdwenen.

  • Ab Strijker
   20 juni 2013 om 20:57

   Toch is het verhaal van dhr. Zuidema niet correct. Hij schrijft: “Hoewel dit door de onwetende overheid wordt getolereerd, is en blijft dit natuurlijk pure dierenmishandeling” Die ‘onwetende overheid’ heeft een aantal jaren geleden een groep internationale deskundigen, mensen die echt verstand hebben van dit soort grote gebieden, gevraagd hoe te handelen. Daaruit zijn een aantal maatregelen voortgekomen, o.a. het afschieten van lijdende dieren. Om dit nu ‘pure dierenmishandeling’ te noemen??? Is dhr. Zuidema hiervan op de hoogte?
   En verder schrijft hij: “Nagenoeg alle vrouwelijke dieren worden ieder jaar toch drachtig en is er alleen maar afname van de aantallen door de dieren weg te schieten”. Nou, nou, erg tendentieus. Alleen die dieren die het door deze extreme winter niet konden overleven werden afgeschoten. Dat is heel wat anders. Wel zakelijk blijven heer Zuidema!

  • R. van Bergen
   21 juni 2013 om 11:58

   Voor alle zekerheid nog maar eens:

   http://www.knmvd.nl/cms/showpage.aspx?id=1205

   “KNMvD-reactie rapport Gabor
   Reactie van de KNMvD op het rapport van de commissie Gabor dat maandag 22 november 2010 werd gepresenteerd en de reactie van staatssecretaris Bleker. Wij zijn blij dat zowel de ICMO als de staatssecretaris Bleker hebben aangegeven dat het beheer in de OVP anders moet dan tot dusver het geval was. Voor ons is belangrijk dat met dit advies een aantal nieuwe maatregelen wordt geïntroduceerd dat onnodig lijden van de grote grazers in de OVP voorkomt.

   Genoemde maatregelen zoals eerder afschot, beschutting en uitbreiding van het gebied kunnen hiervoor zorgen.
   Feitelijk komt het voorgestelde afschot in een eerder stadium dicht in de buurt van ons eigen voorstel,waarbij ook de focus lag op het voorkomen van een lange lijdensweg en een genadeschot aan het eind.

   Doordat nu weersverwachtingen, het gedrag en de conditie van dieren, en de omstandigheden in het gebied betrokken worden in de besluitvorming om dieren af te schieten, wordt de komende winter de dieren in de Oostvaardersplassen hopelijk veel leed bespaard.

   We gaan ons inzetten om actief betrokken te zijn bij het toekomstig bindend adviescollege van deskundigen en mensen uit het veld zoals de staatssecretaris dat voorstelt.

   Meer informatie:
   De perscoördinator is bereikbaar via 06-22996097.

 • Robert Roode
  20 juni 2013 om 14:47

  Doet mij persoonlijk deugd dat de aantallen een beetje terug lopen, ik kom nu voor het derde seizoen in de oostvaardersplassen en zie nu dat afgelopen jaar veel dieren zijn weggevallen.
  Hans breeveld geeft zelf al aan dat het hier vooral de heckrunderen betreft maar ik heb ook het gevoel dat er veel geweidragers de winter niet zijn doorgekomen, ik heb er maar een handje vol gezien de afgelopen keren dat ik in de driehoek en op de Praambult ben geweest.
  Met de uitspraak dat het “mij deugd doet” bedoel ik dat ik persoonlijk wel eens het gevoel kreeg bij een van mijn bezoeken in de oostvaardersplassen dat er veel kaalslag gepleegd werd door de grote hoeveelheden grazers in het gebied en het daarom beter is dat er nu wat minder rondlopen.
  Ik ben afgelopen Dinsdag weer even in de driehoek geweest en heb weer ontzettend genoten van het gebied en de nieuwe aanwas die er toch weer volop aanwezig is, werkelijk prachtig!!!
  Met vriendelijke groet,

  Robert Roode Zwartewaal (ZH)

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog