www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Berichten met de tag:
oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen

Oostvaardersoevers: De slimme verbinding

Samen met de Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, gemeenten Almere en Lelystad, waterschap Zuiderzeeland en Het Flevo-landschap onderzoeken we de mogelijkheden om het Markermeer te verbinden met het moerasgedeelte in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Met deze verbinding willen we de natuur in het Markermeer en de moerassen versterken zodat een zoetwatergebied ontstaat dat veerkrachtig is en van betekenis kan blijven voor mens en dier. In dit blog lees en zie je hoe we dit willen gaan doen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Update over de vangweide

Deze week staat in het teken van de verdere voorbereidingen voor het overbrengen van 150 paarden naar een groot natuurgebied, Republican Landscape Reserve Naliboksky in Wit-Rusland. Hiervoor worden bijna 200 paarden in de vangweide gehouden voor een ‘isolatieperiode’ van 30 dagen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Conditie heckrunderen fors verbeterd

Sinds de voorgaande monitoringsronde is de Body Condition Score van de heckrunderen fors verbeterd. Op 17 april wordt nog een BCS van 1,7 vastgesteld. Bij de monitoringsronde van 13 mei was de BCS 2,5 en hadden vier runderen een BCS van 1.

lees meer
Oostvaardersplassen

Werkzaamheden bij de vangweide

Staatsbosbeheer gaat een groep van 150 paarden naar Wit-Rusland brengen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Zo wordt de vangweide gereed gemaakt en vindt er afstemming plaats over de veterinaire eisen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen, een fotoverslag

Het voorjaar is volop aanwezig in de Oostvaardersplassen. Afgelopen week hebben de boswachters tal van foto’s gemaakt die we via deze blog graag willen delen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Kom op 11 mei naar de Wereldtrekvogeldag!

Op 11 mei is het Wereldtrekvogeldag. Wereldwijd worden trekvogels dan in de schijnwerpers gezet. Zo ook bij het Buitencentrum Oostvaardersplassen in Lelystad en bij Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders in Almere. Kom langs en doe mee aan allerlei leuke en leerzame activiteiten!

lees meer
Oostvaardersplassen

Helpende hand bij de start

Een heckrundkalfje dat de afgelopen dagen geboren is, had geen makkelijke start. Ze kwam niet zo goed in de benen en bleef daarom liever liggen. Gisteren hebben we de dierenarts gevraagd om een kijkje te nemen. Hij heeft het kalfje behandeld en toen we vanmorgen een kijkje namen liep het diertje dapper met haar moeder mee.

lees meer
Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen in beeld: naar een dynamisch en verrassend landschap

De komende jaren hebben we in de Oostvaardersplassen een paar mooie opgaven liggen om uit te voeren. Graag neem ik jullie in dit blog mee in wat er nu eigenlijk allemaal op de planning staat om te gebeuren.

lees meer
Oostvaardersplassen

Bijvoeren van de heckrunderen van start

Afgelopen maandag hebben de dierenartsen en de kuddebeheerder weer een ronde gemaakt om de conditie van de heckrunderen en de konikpaarden in de Oostvaardersplassen in beeld te brengen. Ze hebben vastgesteld dat de Body Condition Score van de hele groep runderen gemiddeld 2,0 is. Bij de laatste ronde was de BCS nog 2,4. De konikpaarden en de edelherten verkeren nog steeds in een uitstekende conditie. Op basis van afspraken tussen Staatsbosbeheer en de provincie Flevoland (beleidslijn bijvoeren) is dit het moment waarop de runderen zullen worden bijgevoerd.

lees meer
Oostvaardersplassen

Conditiescores heckrunderen en konikpaarden eind februari

Begin deze week hebben we samen met de kuddebeheerder en dierenartsen weer een ronde langs de grote grazers gemaakt om de actuele conditiescores vast te stellen. In deze periode van het jaar doen we dit een aantal keer per maand om de condities van de dieren goed in de gaten te kunnen houden tijdens de winter. In dit blog een verslag van dit bezoek.

lees meer
Oostvaardersplassen

Hooibalen geplaatst in vangweide

Vanmiddag hebben we in de Oostvaardersplassen de eerste hooibalen in de vangweide voor de konikpaarden gezet. We hopen dat de paarden door het hooi richting de vangweide zullen trekken, zodat we ze kunnen vangen en selecteren. Een deel van de konikpaarden wordt gevangen en verplaatst naar andere natuurgebieden. Zo’n 160 koniks krijgen straks een ander thuis, en daarmee blijven er 450 paarden over in de Oostvaarderplassen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Vos op vrijerspad

Vorige week liep ik in het Oostvaardersbos en hoorde daar opeens een geluid wat ik niet zo vaak hoor, een schel gekef. Nadat ik even stil stond en goed om me heen keek waar het geluid vandaan kwam, zag ik iets bewegen. Een mooie vos liep door het bos en liet zich regelmatig horen tussen het snuffelen door. In december, januari en februari heb je meer kans om vossen tegen te komen dan op andere momenten in het jaar. Waarom dat zo is, dat lees je in dit nieuwe blog.

lees meer
Oostvaardersplassen

Update over vogels en edelherten

Begin van de maand, dus hoogste tijd voor een update over de monitoring van de vogels, de cijfers over de grote grazers en de werkzaamheden in het veld in de afgelopen maand.

lees meer
Oostvaardersplassen

Over conditiescores en bijvoeren

Sinds juli 2018 geldt nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen. We hebben als Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om het aantal grote grazers zodanig omlaag te brengen, dat er het hele jaar rond voldoende voedsel aanwezig is. Alleen in uitzonderlijke situaties zou er in de toekomst dan bijgevoerd moeten worden. In dit blog lees je meer over hoe we dit doen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Edelherten en vogels

Eind vorig jaar, op 10 december 2018, zijn we gestart met het verminderen van het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen – het zal niemand zijn ontgaan. Lees hier de stand van zaken.

lees meer
Oostvaardersplassen

Eerste ‘schuursessie’ Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen en het beheer van dit bijzondere natuurgebied veranderen. De afgelopen tijd zijn ons veel vragen gesteld over het nieuwe beleid en de uitvoering van het  beheer in het gebied. Via (social) media, mail en gesprekken in het veld hebben we veel van deze vragen beantwoord, maar willen ook graag op een andere manier in contact komen met belangstellenden. Hoe? Dat vertel ik in dit blog.

lees meer
Oostvaardersplassen

Samen werken aan het Oostvaardersplassengebied

Er gebeurt van alles in de Oostvaarderplassen en niet alleen als het om de grote grazers gaat. Wil je meer weten over wat er waar gebeurt, waarom en wanneer? Op Staatsbosbeheer.nl en natuurlijk ook hier op het boswachtersblog houden we je op de hoogte van de voortgang van de verschillende projecten en wat je daarvan terugziet in het veld. En de vorderingen vatten we ook samen in een maandelijkse update.

lees meer
Oostvaardersplassen

Herstel beschuttingsrichels

Vrijdag wordt gestart met het herstel van de beschuttingsrichels op ’t Stort, het zuidwestelijk deel van de graslanden in de Oostvaardersplassen. De beschuttingsrichels voor de grote grazers zijn aangelegd naar aanleiding van de aanbevelingen van de deskundigencommissie ICMO2 uit 2010. De richels zijn beschadigd doordat de grazers er veelvuldig op zijn geklommen en ze als uitkijkmogelijkheid hebben gebruikt.

lees meer
Oostvaardersplassen

Hoefdieren als verklikkers stroperij

Gisteren is begonnen met het ‘zenderen’ van 20 Heckrunderen in de Oostvaardersplassen. Ze krijgen een halsband, voorzien van een LoRa-zender, een hartslagmeter en temperatuurmeter. De dieren ondervinden daarvan vrijwel geen hinder. Hiermee kunnen de bewegingen en andere activiteiten van de runderen in het terrein worden gevolgd.

lees meer
Oostvaardersplassen

Resultaten helikoptertellingen Oostvaardersplassen

Op 29 en 30 oktober 2018 zijn drie helikoptervluchten uitgevoerd boven de Oostvaardersplassen. Tegelijkertijd is een grondtelling uitgevoerd in de voor edelherten toegankelijke bosgebieden. In dit blogbericht vind je de resultaten van de tellingen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Helikoptertellingen boven de Oostvaardersplassen

Deze week tellen we voor de achtste keer de grote grazers in de Oostvaardersplassen vanuit een helikopter. Op deze manier willen we inzicht krijgen in de aantallen edelherten, konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen. Er worden meerdere vluchten gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen tellen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Aanleg vangweide voor konikpaarden (2)

Vrijdag 2 november beslist de rechter of we verder kunnen gaan met de aanleg van de vangweide in de Oostvaardersplassen ter voorbereiding van de verhuizing van minimaal 180 konikpaarden.

lees meer
Oostvaardersplassen

Vogels op doortocht

Dagelijks ontmoet ik rondom de Oostvaardersplassen enthousiaste vogelaars en natuurliefhebbers. Ze zien vaak bijzondere, of juist heel gewone vogels. Hun waarnemingen leggen ze vaak schitterend vast op foto’s die ik regelmatig voorbij zie komen. Een van die mensen is Pim Julsing. Hij schreef het een stuk voor ons nieuwe boswachtersblog.

lees meer
Oostvaardersplassen

Moerasreset Oostvaardersplassen gestart

De reset van het moeras in de Oostvaardersplassen moet leiden tot een groter, vitaler rietmoeras dat als broed- en foerageergebied fungeert voor een groot aantal moerasvogels.

lees meer
Oostvaardersplassen

Zon en droogte, wat heeft dat voor invloed op de grote grazers?

Door het aanhoudend warme weer in Nederland is het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Een oproep om extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen. Verschillende vragen bereiken ons over de dieren in de Oostvaardersplassen. Hebben zij voldoende wel water tot hun beschikking? Is er voldoende beschutting? En hebben zij voldoende te eten bij deze droogte?

lees meer
Oostvaardersplassen

Eerste edelhertkalfjes geboren

Het is eind van de middag. Nog even snel richting een van de vogelkijkhutten in het gebied voor een klusje en dan tijd om naar huis te gaan. Onderweg zie ik opeens een eenzame hinde liggen naast een klein heuveltje. Naast haar staat haar pasgeboren kalfje, nog wankelend op zijn poten. Tijd is even niet meer belangrijk…

lees meer
Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen 50 jaar

Op 28 mei is het precies 50 jaar geleden dat Zuidelijk Flevoland droogviel. Echter niet helemaal. In een lager gelegen gebied langs de Oostvaardersdijk bleef water staan en zo begon de ‘geboorte’ van de Oostvaardersplassen zoals we die nu kennen. Dit jaar dus een bijzondere mijlpaal waar we graag bij stilstaan. Een 50-jarig jubileum is een mijlpaal waar we graag aandacht aan besteden. Niet alleen via dit blog maar ook via een speciaal, eenmalig magazine over de Oostvaardersplassen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Een nieuwe update rondom de Oostvaardersplassen

Allereerst wil ik jullie bedanken voor de reacties op mijn blog van vorige week over de huidige stand van zaken in de Oostvaardersplassen. Het was fijn om te zien dat er meer ruimte was voor een gesprek. Zoals beloofd bij deze een nieuwe blog met een huidige stand van zaken. In dit blog bespreek ik de bijvoeracties door particulieren en informatie over de vos.

lees meer
Oostvaardersplassen

Een terugblik op de afgelopen periode

De afgelopen weken waren wij veel in het nieuws, of het nu het gebied was, de dieren, mijn collega’s, alles passeerde de revue. In die tijd kwam er heel veel op ons af en waren we non stop bezig met het beantwoorden van vragen, het meenemen van journalisten en actievoerders, het coördineren van de werkzaamheden en uiteindelijk ook het bijvoeren van de grote grazers. Om die reden heb je de laatste tijd weinig voorbij zien komen op dit blog. Daar gaan we verandering in brengen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Driehoek afgesloten

Omdat er een grote kudde konikpaarden in de Driehoek loopt, is dit gebied tot nader order afgesloten. Dit in verband met de rust voor de dieren. Een alternatief gebied voor een wandeling is het Oostvaardersveld aan de andere kant van de spoorlijn.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog