www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Boswerkzaamheden in het Hollandse Hout

17 september 2021 Boswachters in Oostvaardersplassen

Begin september is Staatsbosbeheer gestart met boswerkzaamheden tussen de Buizerdweg en de Torenvalkweg in het Hollandse Hout.

In het Hollandse Hout is deze maand begonnen met het weghalen van aangetaste essen met de essentaksterfte. Ook populieren die aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen worden weggehaald. Daarnaast wordt er gestart met de reguliere dunning.

Essentaksterfte

De essen die weggehaald worden zijn aangetast door de ‘essentaksterfte’. Een schimmel die de bomen zodanig aantast dat ze ziek worden en op een gegeven moment zomaar kunnen omvallen. Vergeleken met de rest van Nederland hebben we in Flevoland veel essen staan. Deze doen het namelijk goed op de klei. Vroeger werden bosvakken uit efficiëntieoverwegingen vaak aangeplant met één boomsoort. Wanneer een bomenziekte heerst kan een heel vak met bomen dood gaan. Staatsbosbeheer plant daarom nieuwe bomen ‘gemengd’ aan, wat betekent dat er een diversiteit van verschillende soorten bomen wordt geplant. Risicospreiding dus, niet alleen vanwege ziektes en andere calamiteiten, maar ook vanwege de gevolgen van klimaatverandering.

Omgevallen es

Populieren

De populieren die in het Hollandse Hout staan, zijn geplant vanaf eind jaren zestig. Ze zijn momenteel rond de 50 jaar oud en voor de polder betekent het dat ze al behoorlijk op leeftijd zijn. Ze takelen af en takken breken af. Op de plekken waar de populier wordt weggehaald planten we weer nieuwe bomen. Dat doen we kleinschalig om het bosbeeld en het bosklimaat zo min mogelijk te verstoren.

Reguliere dunning

Naast de aanpak van essentaksterfte en populieren vindt reguliere dunning plaats. Bij een dunning wordt een deel van de bomen weggehaald om anderen de ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen. Door de blijvende – en de weg te halen bomen goed te kiezen blijft het bos gevarieerd en toekomstbestendig. Er ontstaat ruimte en licht op de grond, waardoor er een nieuwe etage van kruiden en struiken ontstaat. De afwisseling van verschillende soorten bomen en struiken die er ontstaat houdt het bos toekomstbestendig. Elk jaar krijgt een deel van het bos een dunning. Vooraf wordt er ‘geblest’. Het blessen is te herkennen aan de blauwe en oranje stippen in het bos. Bomen met blauwe stippen noemen we ook wel toekomstbomen en zij krijgen de komende jaren extra ruimte om groot en dik te worden. Bomen met een oranje stip wijken voor toekomstbomen, om deze meer ruimte te geven. Bomen zonder kleur blijven gewoon staan.

Van de bomen die uit het bos worden gehaald worden planken, palen en plaatmaterialen gemaakt.  Takken en de boomkronen die niet geschikt zijn voor een hoogwaardige toepassing, worden versnipperd voor groene energie.

Andere werkzaamheden

Opschonen van de poelen

Opschonen van poelen

Onderaan de Knardijk, aan de zijde van het Oostvaardersveld, liggen twee poelen die hersteld gaan worden.  Eén plek is begroeid met Japanse duizendknoop, een zogenaamde invasieve exoot die snel de plek inneemt van inheemse soorten, waardoor de diversiteit in het gebied afneemt. De poelen worden weer open gemaakt en Japanse duizendknoop verwijderd, zodat water- en moerasplanten weer de kans krijgen om te groeien en waar geliefde gebruikers als libellen, waterkevers en kokerjuffers ook hun weg weten te vinden. Deze zijn op hun beurt weer goed voor amfibieën en vele vogels.

Duur werkzaamheden

De werkzaamheden zijn begin september gestart. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Naar verwachting is het werk in het voorjaar afgerond. Daarna worden, zodra de omstandigheden het toelaten, de paden weer opgeknapt.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog