www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Berichten met de tag:
oostvaardersveld

Oostvaardersplassen

Boswerkzaamheden in het Hollandse Hout

Begin september is Staatsbosbeheer gestart met boswerkzaamheden tussen de Buizerdweg en de Torenvalkweg in het Hollandse Hout.

lees meer
Oostvaardersplassen

Kraamkamers van de natuur | Oostvaardersplassen

De lente lonkt, het broedseizoen is in aantocht. Hoewel dit doorgaans een oproep is voor iedereen om naar buiten te gaan is het dit jaar voor natuurorganisaties ook een reden tot zorg. Want de grote drukte die sinds het uitbreken van de pandemie in natuurgebieden geconstateerd wordt, kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Bijvoeren van de paarden in het Oostvaardersveld en Trekweg

Gezien de weersvoorspellingen voor de aankomende weken die inmiddels een steeds langere vorstperiode aangeven, starten we met het bijvoeren van de konikpaarden die in het Oostvaardersveld en in het Trekweggebied leven.

lees meer
Oostvaardersplassen

[UPDATE 29-3-21] Deelgebieden Oostvaardersplassen blijven nog even gesloten

De jaarlijks winterafsluiting nadert het einde. Gecommuniceerd is om 1 april de Driehoek en het Oostvaardersbos weer toegankelijk te maken. Vanwege de rust voor dieren en het feit dat er nog heckrunderen in de Driehoek lopen houden we de gebieden nog even dicht.

lees meer
Oostvaardersplassen

Essenlaantje wordt berken/elzenlaantje

Deze week wordt er een start gemaakt met het vervangen van de helft van de essen in het ‘Essenlaantje’ in het Oostvaardersveld langs het spoor bij de Oostvaardersplassen. De essen zijn namelijk getroffen door essentaksterfte. In verband met de veiligheid van de wandelaar zullen de zieke bomen worden vervangen door andere laanbomen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Konikpaarden uit vangweide verhuizen naar Trekweggebied en Oostvaardersveld Noord

Vandaag is er gestart met de verhuizing van 49 paarden vanuit de vangweide in de Oostvaardersplassen naar het Trekweggebied bij de A6 en Oostvaardersveld Noord. De paarden staan al enige tijd in de vangweide en nu de werkzaamheden in het nieuwe leefgebied bij de Trekweg klaar zijn kunnen ze ook daadwerkelijk op transport.

lees meer
Oostvaardersplassen

Maaien voor meer structuur en meer biodiversiteit

Er worden stroken gemaaid in het Oostvaardersveld om de biodiversiteit te verhogen. De randen van de gemaaide stroken zorgen voor meer foerageermogelijkheden voor kiekendieven en andere roofvogels.

lees meer
Oostvaardersplassen

Wandelen met de hond bij de Oostvaardersplassen

Afgelopen dagen was het erg druk in de natuur. Natuurlijk vanwege het mooie weer, maar ook vanwege het Corona virus. Mensen trekken er ook met de hond massaal op uit. Maar waar mag je met de hond wandelen en waar moet je in het broedseizoen wat net gestart is op letten? Dat lees je in dit blog.

lees meer
Oostvaardersplassen

Op de boot naar Texel

Opnieuw vertrok er deze week een groep paarden uit het Oostvaardersveld naar een ander leefgebied. Twintig hengsten zijn gister losgelaten in de Slufter op Texel. Hoe dit gegaan is en wat er daaraan vooraf ging lees en zie je in dit blog.

lees meer
Oostvaardersplassen

Vogelaars stropen de mouwen op

De vogelkijkhutten in het Oostvaardersveld zijn populair bij veel vogelaars en natuurliefhebbers. Bijna dagelijks spreek ik daar mensen die genieten van de flora en fauna rondom de hutten en van het contact met elkaar. In de kerstvakantie werd ik door een aantal van hen benaderd met de vraag of ze een steentje konden bijdragen in het beheer en onderhoud in en rondom de hutten. In dit blog vind je een foto-impressie van de dag.

lees meer
Oostvaardersplassen

Deel kudde konikpaarden Oostvaardersveld gaat verhuizen

Zoals veel van jullie weten wordt het Oostvaardersveld, het natuurgebied ten zuiden van de Praamweg, sinds een aantal jaar begraasd door een kudde konikpaarden. Deze kudde is de afgelopen jaren flink gegroeid. De komende periode zullen we een deel van de kudde konikpaarden in het Oostvaardersveld verhuizen naar andere natuurgebieden in Nederland. Hoe we dat doen en welke paarden verhuizen lees je in dit blog.

lees meer
Oostvaardersplassen

Konikveulen terug in uiterwaarden Weurt

Het konikveulen dat op 2 november verhuisde uit de Oostvaardersplassen loopt weer in het natuurgebied in de uiterwaarden bij Weurt.

lees meer
Oostvaardersplassen

Merrie verplaatst uit het Oostvaardersveld

Op vrijdag 9 november is een van de oudere merries met haar veulen uit de kudde in het Oostvaardersveld verplaatst naar een merriekudde in in de uiterwaard van Weurt. Reden voor verplaatsing was dat de oude dame (17 jaar) begon te vermageren. In de kleinere merriekudde kan zij met haar veulen in alle rust haar oude dag doorbrengen.

lees meer
Oostvaardersplassen

Bunzings in het Oostvaardersveld

Dagelijks zijn er veel wandelaars en natuurliefhebbers in en rondom de Oostvaardersplassen te vinden. Een van hen is Marjan Adema. Ze kwam in juli een bunzing tegen in het Oostvaardersveld en schreef hier een blog over.

lees meer
Oostvaardersplassen

Driehoek afgesloten

Omdat er een grote kudde konikpaarden in de Driehoek loopt, is dit gebied tot nader order afgesloten. Dit in verband met de rust voor de dieren. Een alternatief gebied voor een wandeling is het Oostvaardersveld aan de andere kant van de spoorlijn.

lees meer
Oostvaardersplassen

Geef er een draai aan

Ons landelijke jaarverslag over 2015 is gereed. Niet alleen op papier maar ook in een digitale versie. Met meer dan 100 items laten we de volle breedte van ons werk zien. Natuur doet er toe! Niet alleen in ecologische zin; groen heeft ook betekenis in onze sociale omgeving, het culturele leven en in de economische ontwikkeling.

lees meer
Oostvaardersplassen

Eerste edelhert vindt Oostvaardersveld

Een maand geleden is de tunnel onder de spoorbaan tussen de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld geopend. Al eerder konden wandelaars gebruik maken van deze onderdoorgang, met de definitieve opening van de tunnel kunnen nu ook edelherten vanuit de Oostvaardersplassen het Oostvaardersveld bereiken. Bij de tunnel is een camera opgehangen die een goed beeld geeft op […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Voorbereidende werkzaamheden voor komst edelherten in Hollandse Hout van start

Deze week wordt er een begin gemaakt met de voorbereidingen om edelherten uit het kerngebied van de Oostvaardersplassen in een deel van het Hollandse Hout toe te laten. Om dit mogelijk te maken, is het voor de veiligheid noodzakelijk om langs de Torenvalkweg een wildkerend raster te plaatsen. Ook langs de Lage Vaart en Lage […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Wereldtrekvogeldag in Oostvaardersplassen

Op 9 en 10 mei is het Wereldtrekvogeldag. Dan vinden er over de hele wereld activiteiten plaats waarbij trekvogels in de schijnwerpers staan. Juist trekvogels zijn dé verbindende schakels tussen natuurgebieden. Zo ook voor de Oostvaardersplassen. De Oostvaardersplassen zijn sinds hun jonge bestaan uitgegroeid tot een gebied met hoge internationale waarden. Het is het gebied waar […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Ga met je kabouters naar de kabouters!

Geloof het of niet, maar in het Oostvaardersveld hebben we sporen gevonden van kabouters. Daarom nodigen we jullie tijdens de landelijke Kabouterweek uit om met je (klein)kinderen midden in de natuur op zoek te gaan naar die kaboutersporen. Dat is niet alleen erg leuk, maar nog leerzaam ook! Paddenstoelen en grassprietjes De Kabouterweek loopt van 2 […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Praamweg tijdelijk afgesloten

De werkzaamheden in het Oostvaardersveld zijn zo goed als klaar. Nu het graafwerk is afgerond, starten de werkzaamheden rond de Praamweg. Van 10 november tot 8 december is deze weg afgesloten voor verkeer. Er wordt een omleiding aangegeven. Drempels De Praamweg kruist het Oostvaardersveld en vormt daardoor een barrière. Daarom worden hier enkele maatregelen genomen […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Werk aan het Oostvaardersveld

De afgelopen tijd is er druk gewerkt aan de voorbereidingen van de herinrichting van het Oostvaardersveld. Om te voorkomen dat we gedurende het broedseizoen zouden werken en broedende vogels zouden verstoren, hebben we waar nodig nu al bomen verwijderd. Het verwijderen was nodig, om de geplande graafwerkzaamheden doorgang te laten vinden. Ook is andere ruigte, die […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Start werkzaamheden Oostvaardersveld

Deze week start Staatsbosbeheer met voorbereidende werkzaamheden in het Oostvaardersveld. Recreatie en natuur krijgen door het verbeteren van de inrichting meer ruimte in dit gebied tussen spoorbaan, Lage Vaart en Knardijk. Deze kapwerkzaamheden zijn voor medio maart gereed. De verdere werkzaamheden zijn voor het eind van 2014 afgerond. Aantrekkelijk voor mens en dier Het Oostvaardersveld […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog