www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Deel kudde konikpaarden Oostvaardersveld gaat verhuizen

3 januari 2019 Boswachter Mikal in Oostvaardersplassen

Zoals veel van jullie weten wordt het Oostvaardersveld, het natuurgebied ten zuiden van de Praamweg sinds een aantal jaar begraasd door een kudde konikpaarden. Deze kudde is de afgelopen jaren flink gegroeid. Binnenkort verhuizen we een deel van de kudde konikpaarden in het Oostvaardersveld naar andere natuurgebieden in Nederland.

Er lopen nu ruim 90 konikpaarden een afwisselend gebied van ongeveer 100 hectare en daarmee is de draagkracht van het Oostvaardersveld bereikt. Dit betekent dat dit het maximale aantal paarden is dat daar onder normale omstandigheden kan leven. En dat houdt in dat er ofwel bijgevoerd moet worden, of dat er een aantal dieren moet worden verplaatst naar andere gebieden. We hebben gekozen voor het laatste: het aantal konikpaarden in het Oostvaardersveld verminderen. Om de afwisseling van open terrein en opgaande begroeiing in het terrein te houden, blijft enige vorm van begrazing noodzakelijk.

Welke dieren verlaten het gebied?
De kudde bestaat nu uit ongeveer 20 volwassen vrijgezelle hengsten en 70 paarden (hengsten, merries en veulens) in verschillende familiegroepen. De hengstengroep van 20 dieren en nog circa 40 andere paarden zullen de komende periode verplaatst worden. Voorlopig blijven er circa 30 paarden aanwezig in het gebied. Uiteraard houden we hierbij rekening met de haremgroepen en zullen de dieren in hun familiegroep verplaatst worden naar hun nieuwe gebied.

Hoe gaat dit in zijn werk?
In het Oostvaardersveld wordt op een van de schiereilandjes een vangweide ingericht en een tijdelijke vangkraal opgebouwd. Deze plek is bereikbaar met een vrachtwagen waarmee de paarden vervoerd zullen worden. Voor, tijdens en na de vangactie zullen er dierenartsen aanwezig zijn om de dieren te monitoren. Alle dieren die verplaatst worden ondergaan een medische controle en zullen gechipt worden. De samenstelling van de harems hebben we de afgelopen maanden goed in kaart kunnen brengen zodat deze als één groep verplaatst worden.

Kuddebeheer in het Oostvaardersveld
De ongeveer 30 konikpaarden die in het Oostvaardersveld blijven, worden ook een klein stukje verplaatst. Zij worden gechipt en verplaatst naar het noordelijke deel van het Oostvaardersveld, tussen het spoor en de Praamweg. Naar de andere kant van de weg dus. Dit deel van het Oostvaardersveld is al langere tijd niet begraasd, dus daar is veel voedsel te vinden. Daarnaast is het voor dat gebied ook goed om begraasd te worden.

Monitoren
We monitoren de dieren minimaal drie keer per week en kijken daarbij naar elk individueel dier. Zijn alle dieren aanwezig, zijn er dieren met wonden of met afwijkend gedrag, dan houden we die extra in de gaten en eventueel vragen we een dierenarts om mee te kijken en advies te geven.

Bijvoeren
Voor het aantal dieren dat overblijft in het Oostvaardersveld is voldoende voedsel aanwezig. Bijvoeren zou onder normale omstandigheden dus niet nodig moeten zijn. De kuddebeheerder houdt de dieren en de situatie in het gebied goed in de gaten en kan, bijvoorbeeld als de winter lang aan houdt en het voedselaanbod terugloopt, besluiten tot bijvoeren van de kudde.

Kuddes Oostvaardersplassen
De verplaatsing van de konikpaarden van het Oostvaardersveld staat los van de adviezen uit het rapport van Van Geel, zoals vastgesteld door Provinciale Staten van Flevoland. Dat gaat over de konikpaarden in kerngebied de Oostvaardersplassen en meer informatie daarover vind je op Staatsbosbeheer.nl

Heb je vragen of opmerkingen over dit blog, stuur dan een e-mail naar de boswachters. 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog