www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Voorbereidende werkzaamheden voor komst edelherten in Hollandse Hout van start

17 september 2015 Staatsbosbeheer in Oostvaardersplassen

Deze week wordt er een begin gemaakt met de voorbereidingen om edelherten uit het kerngebied van de Oostvaardersplassen in een deel van het Hollandse Hout toe te laten. Om dit mogelijk te maken, is het voor de veiligheid noodzakelijk om langs de Torenvalkweg een wildkerend raster te plaatsen. Ook langs de Lage Vaart en Lage Dwarsvaart komt een raster. Dit om te voorkomen dat dieren eventueel in het kanaal terechtkomen. Uiteindelijk sluit het raster aan op het raster van het Oostvaardersveld. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind oktober, afhankelijk van onder andere het weer.

Check op nesten
Om het raster straks te kunnen plaatsen, wordt een strook bomen verwijderd. Hier werken we de komende weken aan. Natuurlijk is er voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd een ‘check’ uitgevoerd. Hierbij kijken we altijd of er zich nog nesten of andere leef- of verblijfplaatsen van dieren op de werkplek bevinden. Dan kan er eventueel met het werk rekening mee gehouden worden. Het te plaatsen raster zal zo geplaatst worden, dat het zo min mogelijk in het oog springt.

Reeënpoortjes
Ook worden er waar nodig de nodige inspringplekken en zogenaamde reeënpoortjes gemaakt. Deze voorkomen dat reeën het raster passeren, en zorgen dat edelherten die per ongeluk buiten het raster terechtkomen weer terug kunnen springen. Ook andere dieren zoals vossen kunnen gebruik maken van de reeënpoortjes. Zo blijft het leefgebied van de dieren verder gewoon intact.

Extra gebied
Door de werkzaamheden komt er ongeveer 300 hectare extra gebied beschikbaar voor edelherten. Voor de recreant is de toekomstige aanwezigheid van edelherten in het bos straks een extra reden om het bos te gaan bezoeken. Zoals afgesproken veranderen de mogelijkheden voor de recreant in het bos niet. Op dit kaartje zie je waar het rooster komt.

Boswachter Hans Breeveld

reageren

geef een reactie

 • Marijke Hoogendoorn
  17 september 2015 om 20:01

  Wat fijn om te lezen dat jullie zo met zorg te werk ga. U sprak ook over reeën poortjes. Kunt u dat een keer met een foto verduidelijken?
  Bedankt!

 • Red deer bathing in mud, video | Dear Kitty. Some blog
  17 september 2015 om 19:42

  […] Red deer coming to Hollandse Hout, Flevoland: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog