www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Konikpaarden uit vangweide verhuizen naar Trekweggebied en Oostvaardersveld Noord

20 augustus 2020 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Vandaag is er gestart met de verhuizing van 49 paarden vanuit de vangweide in de Oostvaardersplassen naar het Trekweggebied bij de A6 en Oostvaardersveld Noord. De paarden staan al enige tijd in de vangweide en nu de werkzaamheden in het nieuwe leefgebied bij de Trekweg klaar zijn kunnen ze ook daadwerkelijk op transport.

De Vangweide

In de 55 ha grote vangweide langs de beheerweg in het kerngebied van de Oostvaardersplassen staan momenteel 49 paarden te wachten op verhuizing naar twee gebieden in de omgeving, te weten Het Trekweggebied en het gebied ten noorden van de Praamweg (Oostvaardersveld Noord). Het merendeel van de paarden heeft het afgelopen jaar in de vangweide doorgebracht en ze zijn eerder door de dierenarts medisch gekeurd en van een chip voorzien. De nieuw geboren veulens in de vangweide worden van een chip voorzien en krijgen een eigen paspoort. In de vangweide is een vangkraal aangebracht, waar de paarden, vlak voor het transport zijn samengebracht om de dieren via ‘sluizen van mobiele hekken’ te selecteren en in de transportwagens te brengen.

Bij het selecteren wordt rekening gehouden met het feit dat paarden in familiegroepen leven. Een familiegroep of harem is een groep van één of twee hengsten, een paar merries en een aantal jonge dieren. De leidhengst is de leider van de groep. Binnen de beslotenheid van de eigen harem is een paard, ook een paard dat niet gewend is aan mensenhanden en transport, verhoudingsgewijs rustig en voelt zich vertrouwd. Daarom is er voor gekozen om de harems bij het transport zo veel mogelijk intact te laten.

Het Trekweggebied

Het gebied van ruim 100 hectare tussen de A6 en de Trekweg en de Vaartplas en de Praamweg (kaartje) wordt ook wel ‘De Etalage’ van het Nationaal Park Nieuw Land genoemd. Het gebied, direct grenzend aan de A6 tussen Lelystad en Almere, wordt dagelijks door zo’n 60.000 auto’s gepasseerd en moet voor de automobilist een indruk geven van het prachtige Nationaal Park dat zich hier bevindt. Het afgelopen jaar is er flink gewerkt in het gebied, dat in het kader van het provinciale programma Nieuwe Natuur is ingericht als optimaal foerageergebied voor kiekendieven.

Belangrijk voor het leefgebied van de kiekendieven is dat ze kunnen jagen op muizen die zich laten zien aan de randen tussen hogere en lagere vegetatie. Dit is het geval langs rietkragen, maar ook langs stroken waar de vegetatie wordt kort gemaaid of wordt begraasd. De overgangen tussen grasland en meer ruigere delen, zoals rietlanden zijn typische plekken waar de kiekendief zijn prooi goed kan vinden.

In het Trekweggebied wordt deze gevarieerde vegetatiestructuur gerealiseerd door de jaarrond begrazing met konikpaarden aangevuld met incidenteel maaibeheer. De dieren zorgen er voor dat het gebied niet binnen de kortste keren dicht groeit met bomen en struiken en ze onderhouden daarmee het ideale voedselhabitat voor de kiekendief en andere roofvogels.

Afgelopen maand is de laatste hand gelegd aan het uitgraven van een bestaande sloot en is daarmee een prachtige poel met natuurvriendelijke oevers ontstaan. Ook de opgroeiende rietkragen langs deze poel en de twee andere poelen in het Trekweggebied zijn van die plekken waar de kiekendieven zich prima thuis voelen. Sinds 20 februari van dit jaar wordt het Trekweggebied begraasd door een kleine kudde konikpaarden.

Vanaf vandaag wordt deze groep aangevuld met een aantal paarden vanuit de vangweide in het kerngebied van de Oostvaardersplassen. In het Trekweggebied zijn bomen en struiken aanwezig als beschutting voor de dieren tegen wind en zon. Ook is er voldoende drinkwater in de drie goed bereikbare poelen.

Oostvaardersveld Noord

Het gebied ten noorden van de Praamweg, het Oostvaardersveld Noord, is sinds 20 februari onbegraasd en de vegetatie is in het afgelopen groeiseizoen flink verruigd. Door het maaien van de wandelpaden bleef het gebied nog goed toegankelijk voor publiek. In voorgaande jaren namen de konikpaarden dit onderhoud voor hun rekening.

Niet alleen om deze reden is begrazing met paarden van het Oostvaardersveld Noord gewenst. Ook wordt in dit deel van het Oostvaardersveld gestreefd naar een gevarieerd landschap en een structuurrijke vegetatie, waarbij kortere graslandjes worden afgewisseld met ruigere delen en waarbij meidoorns, rozen en sleedoorns ook de kans krijgen om onderdeel te worden van het landschap. Om dit te realiseren brengen we vanaf vandaag een aantal paarden vanuit de vangweide in het kerngebied over naar dit gebiedje van ongeveer 30 ha. De paarden kunnen beschutting vinden in de boomrijke randen van het gebied en de twee poelen bieden voldoende drink- en verkoelingswater tijdens hele hete dagen, zoals we die de afgelopen weken hebben gehad.

Om te voorkomen dat deze paarden in dit publiekstoegankelijke natuurgebied opdringerig worden richting bezoekers wordt er de komende maanden extra handhavend opgetreden tegen mensen die de dieren te dichtbij benaderen of die van de bestaande wegen en paden af gaan.

Waarom nu verhuizen?

Een aantal paarden in de vangweide heeft de afgelopen periode veulens gekregen. Voordat de dieren op transport kunnen, zullen de jonge paarden oud genoeg moeten zijn om te kunnen verhuizen. De laatste werkzaamheden aan het Trekweggebied zijn afgelopen week afgerond en staat niets ons in de weg om de paarden nu te kunnen verhuizen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog