www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Maaien voor meer structuur en meer biodiversiteit

23 juni 2020 Boswachter Tjibbe Hunink in Oostvaardersplassen

Gemaaide stroken in het oostvaardersveld

Vandaag zijn we begonnen met het maaien van banen in het Oostvaardersveld om meer diverse structuur in het gebied te krijgen. Deze structuur is belangrijk voor roofvogels en verschillende soorten insecten. Het maaien van het gebied betekent een verhoging van de biodiversiteit in het gebied.

Er wordt gemaaid in het Oostvaardersveld. Niet hele vlakken, maar slingerende banen waarmee we meer variatie in de vegetatie van het gebied aanbrengen. Het afgelopen jaar hebben we het er hier in het team al regelmatig over gehad. Het Oostvaardersveld is als foerageergebied aangewezen voor de kiekendieven die in de Oostvaardersplassen broeden. In de afgelopen jaren hebben we echter gezien dat de foerageermogelijkheden voor de kiekendieven en andere roofvogels in het gebied is gedaald. Daarom is nu gestart om de structuur in het gebied te verbeteren.

Microklimaten

Door het maaien van golvende banen krijg je over een grote lengte overgangen tussen verschillende soorten gewas en tussen hoge en lage planten je veel randlengte. De randen zorgen bovendien voor verschillende microklimaten in het gebied. Je krijgt zonnige, schaduwrijke, droge en vochtigere plekken. Op al deze plekken heb je verschillende insecten die hier gebruik van maken. Deze insecten trekken weer verschillende vogels en muizen aan. Vervolgens dienen deze vogels en muizen weer als voedsel voor de kiekendieven, die graag gebruik maken van deze structuren.

Beproefde methode

Het maaien van stroken is een beproefde methode, welke ook elders in Flevoland wordt gebruikt bij speciale akkers die geliefd zijn bij vogels. Ook in de directe omgeving zie je dat er aan strokenteelt wordt gedaan. Zo is dit te zien langs de Ibisweg en in het recent ingerichte Trekweggebied. Dit zijn gebieden waar je als roofvogelliefhebber je hart kan ophalen. Nadat er stroken gemaaid zijn kun je er kiekendieven, buizerds, torenvalken en soms zelfs de rode wouw zien foerageren. We hopen dan ook dat we met deze maatregel ook in het Oostvaardersveld meer foeragerende roofvogels gaan zien.

Strokenteelt in het Trekweggebied
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog