www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Werk aan het Oostvaardersveld

26 maart 2014 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

De afgelopen tijd is er druk gewerkt aan de voorbereidingen van de herinrichting van het Oostvaardersveld. Om te voorkomen dat we gedurende het broedseizoen zouden werken en broedende vogels zouden verstoren, hebben we waar nodig nu al bomen verwijderd. Het verwijderen was nodig, om de geplande graafwerkzaamheden doorgang te laten vinden. Ook is andere ruigte, die in het plangebied in de weg stond, verwijderd. Ook vóór het broedseizoen. Verder wordt de locatie, waar straks gegraven wordt, met doek afgeschermd van de omgeving. Dat voorkomt dat amfibieën zich hier begeven en in de weg zitten bij het graven.

Meidoorn
Iets wat opgevallen kan zijn, is het feit dat een deel van de oudere meidoorn is verdwenen. Deze meidoorns zijn afgezaagd en worden z.s.m. uitgegraven en elders in het Oostvaardersveld teruggeplant. Zij zijn dus niet verloren, maar verplaatst. Ik begrijp heel goed dat het aanblik van het Oostvaardersveld op dit ogenblik bepaald niet florisant is. Om een gebied zoals het Oostvaardersveld beter te laten aansluiten bij de functies die het krijgt, is nou eenmaal een rigoureuze ingreep nodig. En dat oogt niet fraai. Gelukkig zal, zodra de werkzaamheden ten einde zijn en de inrichting voltooid, het Oostvaardersveld een fantastisch gebied zijn waar binnen de recreant samen met de vogels en de overige natuur kan genieten van een mooi stuk moeras.

Geen tweede Oostvaardersplassen
Ik hoor wel eens twijfels van mensen of het Oostvaardersveld een 2e Oostvaardersplassen zal worden. Ik wil graag nog heel even duidelijk stellen dat dat NIET het geval is. In het Oostvaardersveld zal het beheer vooral gericht zijn op het in stand houden van de aanwezige landschappen. Ook al lopen hier straks weer de paarden en kunnen de edelherten het gebied betreden, deze aantallen kunnen ten alle tijden indien nodig zo aangepast worden, dat de effecten op het gebied blijven passen binnen de door ons gewenste landschappelijke ontwikkeling voor dit gebied. Voor het Oostvaardersveld zal een apart beheerplan worden opgesteld. Bij de opstelling hiervan nodigen we ook externe partijen uit om mee te praten en te denken over de wijze waarop het beheer hier gestalte krijgt. De ontwikkelingen in het landschap zullen nadrukkelijk worden gevolgd. Zo zal er altijd openheid zijn voor vogels en zal het gebied ook voor de recreant optimaal beleefbaar blijven.

Meer weten?
Meer informatie over de werkzaamheden vind je op de panelen in het gebied. Ook op de website van Staatsbosbeheer vind je informatie over het Oostvaardersveld. Natuurlijk houd ik iedereen op via mijn blog op de hoogte.

Hans Breeveld

reageren

geef een reactie

 • eclips2013
  29 maart 2014 om 09:19

  “In het Oostvaardersveld zal het beheer vooral gericht zijn op het in stand houden van de aanwezige landschappen.” aldus de bloggende boswachter of zijn ghostwriter. Maar hoe valt het in stand houden van de aanwezige landschappen te rijmen met de natuursloop die daar de afgelopen twee maanden heeft plaatsgevonden? De hele ringslangen biotoop rond hut de Poelruiter is met rupsvoertuigen tegen de vlakte gewerkt, situatie bij bevergebied aan de Lage Vaart idemdito. “Als het moet gebeuren, moet dat!” meldt Karin hierboven, maar van wie dan?

 • karin
  27 maart 2014 om 17:59

  als het moet gebeuren dan moet dat!
  ik ga even zondag kijken en heerlijk van de natuur genieten en foto,s maken
  mvg karin photografy

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog