www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Start werkzaamheden Oostvaardersveld

14 februari 2014 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

Deze week start Staatsbosbeheer met voorbereidende werkzaamheden in het Oostvaardersveld. Recreatie en natuur krijgen door het verbeteren van de inrichting meer ruimte in dit gebied tussen spoorbaan, Lage Vaart en Knardijk. Deze kapwerkzaamheden zijn voor medio maart gereed. De verdere werkzaamheden zijn voor het eind van 2014 afgerond.

Aantrekkelijk voor mens en dier
Het Oostvaardersveld wordt aantrekkelijker voor mens én dier. Er worden meerdere waterpartijen aangelegd en het bestaande netwerk van paden wordt in lengte verdubbeld. Het fietspad langs de Lage Vaart wordt verbreed. Langs de Praamweg en rondom het gebied komen afrasteringen. Na de herinrichting vormt het Oostvaardersveld een waardevolle aanvulling op de Oostvaardersplassen. De afwisseling maakt het gebied ook aantrekkelijker als voedsel- en broedgebied voor vele vogelsoorten.

Werk in uitvoering
We starten deze week met het verwijderen van bomen. De bezoeker zal hier wat overlast van ondervinden. Het fietspad langs de Lage Vaart wordt tijdens de kapwerkzaamheden tijdelijk afgesloten. Dit wordt met borden aangegeven. Een deel van de paarden die in het Oostvaardersveld lopen, wordt tijdelijk ondergebracht in een deel van het terrein waar (nog) niet gewerkt wordt. Daarnaast wordt een deel van de dieren verplaatst naar het Horsterwold bij Zeewolde.

Beschermde soorten
Voor de werkzaamheden voeren we samen met KNNV Lelystad en de Vogelwerkgroep Zuid-Flevoland een inventarisatie uit van beschermde plant- en diersoorten. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt hier rekening mee gehouden. Aanwezige soorten als bever en ringslang worden in ieder geval ontzien. Er wordt een laag scherm geplaatst, om te voorkomen dat amfibieën en reptielen zich tijdens het werk op de werkplek ophouden.

Oostvaardersplassengebied aantrekkelijker
De Oostvaardersplassen worden omgeven door verschillende andere natuur- en recreatiegebieden: het Hollandse Hout, Oostvaardersbos, Kotterbos en Oostvaardersveld. Hier worden projecten uitgevoerd met het doel het totale Oostvaardersplassengebied recreatief aantrekkelijker te maken. Het inrichten van het Kotterbos was een eerste stap. De inrichting van een deel van het Oostvaardersveld de volgende.

Meerjarenplannen
Het Project Oostvaardersveld is een van de pMJP-projecten (provinciaal Meerjarenprogramma), die in Flevoland worden uitgevoerd in de periode tot 2015. Het is tot stand gekomen dankzij Europa, door de provincie Flevoland, gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Hans Breeveld

reageren

geef een reactie

 • Jojanneke van der Velde
  3 maart 2014 om 13:34

  Ik hoop dat er ook verharde paden komen te liggen, en hekken om ons passanten te beschermen tegen al die ‘wilde’ dieren. Tijd om de Wisent, Bever, Otter en Zwarte Ooievaar in de OVp uit te zetten, dat zou alles helemaal compleet maken. En natuurlijk Wolven. wat een draak van een gebied. Het beheer rond 1989 dat was fijn, dit is helemaal niets…..

 • Lia
  3 maart 2014 om 09:50

  @Vos…wat heb je het weer goed verwoord .

  SBB moet zich diep en diep schamen..

  Mijn vraag aan SBB is…waarom kan het in andere gebieden wel goed gaan en zorgen ze wel goed voor de dieren en natuur ?
  Hier b.v

  http://www.staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20en%20achtergronden/Nieuws/Heckrunderen%20Slikken%20van%20Flakkee%20nieuw%20thuis%20in%20Spanje.aspx

  Heeft Frans Vera het alleen maar voor het zeggen in de OVP ?

  Overal worden mensen ontslagen…SBB gooi die Frans Vera er eens uit als hij niet bereid is om zijn fout toe te geven …..iedereen maakt fouten.

  Frans je bent een Kanjer als je er nu eens voor uit zou komen dat je een grote fout hebt gemaakt en dat er door jou toedoen duizenden onschuldige dieren aan een verschrikkelijke hogerdood moesten sterven.
  Ga je nu eens echt inzetten waarvoor je bent aangenomen bij SBB ….je 100% inzetten voor de dieren van de OVP…vooral voor de grote grazers.

 • Vos
  3 maart 2014 om 00:34

  Het beleid van SBB is er op dit moment alleen maar op gericht om zo snel mogelijk geld binnen te halen.
  Dat daardoor de natuur vernield word en de daar wonende dieren hun beschutting of schuilplaats verliezen zal ze een rot zorg zijn.
  Je moet je dood schamen SBB geef eens toe dat jullie fout bezig zijn en kom terug van deze heilloze weg.
  Waarom wordt er in Gods naam aan de praamweg op het Oostvaardersveld wel bij gevoerd en wordt er in de Oostvaardersplassen voor de grote grazers niet bij gevoerd ??????
  Zouden die stumpers niet even veel honger hebben ?????????
  Nogmaals jullie moeten je dood schamen.

  • Sietske
   3 maart 2014 om 09:13

   Ben het hellemaal met de schrijver Dhr Vos eens!!!

 • Pietje Puk
  2 maart 2014 om 12:28

  Staatbosbeheer verkracht de bossen in de Flevopolder.
  Nu is het Oostervaardersveld weer aan de beurt. Goed bos wordt gekapt voor de centjes.
  Aannemers gaan met grof geweld door het gebied heen en laten een spoor van vernieling achter.

  Staatsbosbeheer is een drama voor de natuur !!!!

 • Segher marc
  1 maart 2014 om 14:52

  “…Het Oostvaardersveld, vlakbij het Lelystadse bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen, wordt opnieuw ingericht als natuurgebied. Staatsbosbeheer dacht eerst dat ontheffingen niet nodig waren, maar de te kappen bomen blijken nu een belangrijk verblijfsgebied voor onder andere vleermuizen en roofvogels. In die kwetsbare gebieden mag op last van de Omgevingsdienst voorlopig niet gewerkt worden. De Omgevingsdienst onderzoekt ook of de Flora- en Faunawet is overtreden…”

  Sorry, maar na het lezen van bovenstaande tekst vraag ik mij toch af waar Staatsbosbeheer mee bezig is. Waren de verantwoordelijken dan niet op de hoogte van de aanwezige fauna. Als dat zo is wat lopen boswachters dan feitelijk te doen in het veld. Of hebben ze het zo druk met de runderen en de paarden dat ze geen tijd meer over hebben om de rest in het oog te houden? Of erger is de belangrijkheid van roofvogels en vleermuizen in het gebied misschien van ondergeschikt belang voor Staatsbosbeheer? Ecologie wat betekent dat feitelijk in de OVP?

 • Piet Voorhaar
  27 februari 2014 om 16:14

  M.H.komt er dit jaar weer volg de vos of das groetjes piet voorhaar

  Date: Fri, 14 Feb 2014 16:21:34 +0000 To: pvoorhaar@ziggo.nl

 • JP Gorgels
  16 februari 2014 om 11:02

  “Natuurbeheer” is een contradictio in terminis. Deze hele actie is uitsluitend gericht op bevordering van massarecreatie, en in het geheel niet op natuurlijke ontwikkeling / ontwikkeling van natuur. Alom worden plekken waar je nog rust en stilte kunt vinden stelselmatig ontgonnen, vernietigd en geofferd aan het “maatschappelijk draagvlak”.

 • patricia
  15 februari 2014 om 23:57

  Meneer Breeveld,

  Waarom word er wel ingegrepen in het landschap ? Zijn de Oostvaardersplassen niet op zichzelf aangewezen ?
  Ik zie overal staan dat er wilde dieren leven, koniks, herten en koeien. Deze dieren worden behandeld alsof ze in de vrije natuur leven (zonder grote roofdieren overigens) en er word niet ingegrepen in hun kuddes. Waarom word het landschap dan wel door mensenhanden bewerkt ?

  • Segher Marc
   1 maart 2014 om 14:25

   Ik vind dit een heel goede vraag.
   Wat denkt Staatsbosbeheer hierover?
   Als het de doelstelling is om de natuur zijn gang te laten gaan in de OVP dan moet de mens zich volgens mij onthouden van elke tussenkomst. Alle mogelijke storende factoren, ook recreatie, moeten geweerd worden. Dan pas hebben we een eerlijke afspraak met de natuur en kunnen de volgende generaties een beter inzicht krijgen waar die natuur naartoe wilt. Een groot probleem is echter dat wij mensen nergens onze handen kunnen vanaf houden en dat het vandaag alleen maar draait rond plezier maken, avonturen beleven, enz… Nog een vraag. Waarom streeft de natuur steeds naar een climax, een eindfase, en wat zal het gevolg zijn, in een verre toekomst, van het steeds maar verhinderen van die eindfase? Hopelijk word het geen totale uitputting van het geheel met onomkeerbare gevolgen voor het voortbestaan van heel wat levensvormen.

 • Rikken
  15 februari 2014 om 21:58

  Het Oostvaardersveld is middels deze ingrepen dus een, zwaar gesubsidieerd, door de mens ‘ingericht gebied’. Van ‘natuur op zijn beloop laten’ en een ‘natuurlijke dynamiek’ is dus allerminst sprake. Het landschap wordt voor de recreant aantrekkelijker gemaakt en SBB verdient wat aan de houtkap. Heer Breedveld, kunt u toezeggen dat op dit gebied, ook in de verdere toekomst, niet de claims komen die SBB momenteel op de rest van het plassengebied legt? Dat wil zeggen dat in dit ontgonnen gebied de ‘natuurlijke dynamiek’ niet leidend wordt en de mens beheersmaatregelen blijft uitvoeren die dit gebied voor mens en dier aantrekkelijk en leefbaar houden. Zo ja, dan is dat een stapje in een richting waar ik niet op had durven hopen.

 • Erica Hennekes
  15 februari 2014 om 11:17

  Ik vindt het erg bemoedigend, dat het idee van ongerepte natuur, en het landschap bepaalt, nu eindelijk op de schop gaat. Nu alleen nog goed beheer voor de grote grazers (voor nuttige tips kijk op http://www.freenature.nl) en de achterutigang van landschap en vogelrijkdom kan omgebogen worden.

 • Henri Bouwmeester
  14 februari 2014 om 22:50

  Alweer één van de vele Staatsbosbeheer-brabbelarij om de burger wijs te maken hoe goed alles wel niet is voor de natuur. Ook in de vele gebieden waar de natuur zelf haar gang zou mogen gaan. In heel het land worden sinds staatbosbeheer zelf meer de financiële broek moet ophouden bossen rigoureus leegeroofd en vernield alsof het Brazilië of afrika betreft. Ik zie het in veel van hun terreinen gebeuren, bos moet ineens heide worden (takhout blijft liggen) , ineens moet er meer licht op waterpartijen komen, worden bosvakken juist gekapt om rustgebied voor grofwild te worden en ga zo maar door…., De werkelijkheid is dat alles te doen is om geld te genereren, niets anders. Wees daar dan eerlijk in !

 • irene.
  14 februari 2014 om 20:42

  ik wat rust voor de dieren?

 • piet voorhaar
  14 februari 2014 om 17:33

  alles wat door de mens word gedaan in voordeel van het wild is positief ook als de recreant
  wie moet daar nou bezwaar tegen maken

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog