www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Praamweg tijdelijk afgesloten

7 november 2014 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

De werkzaamheden in het Oostvaardersveld zijn zo goed als klaar. Nu het graafwerk is afgerond, starten de werkzaamheden rond de Praamweg. Van 10 november tot 8 december is deze weg afgesloten voor verkeer. Er wordt een omleiding aangegeven.

Drempels
De Praamweg kruist het Oostvaardersveld en vormt daardoor een barrière. Daarom worden hier enkele maatregelen genomen om de oversteek voor mens en dier op een veilige manier mogelijk te maken. Tussen de Knardijk en de Kleine praambult komen 5 drempels om de snelheid van verkeer te verlagen. Omdat de drempels voor een versmalling in de weg zullen zorgen, worden langs de drempels aparte fietsstroken aangelegd. Zo komen fietsers hier niet in de knel met auto`s als ze elkaar bij een drempel passeren.

Lepelaars
Het doel van de herinrichting van het Oostvaardersveld is het leefgebied voor planten en dieren in de Oostvaarderplassen en de afwisseling in het gebied te vergroten. Daarnaast krijgen wandelaars, fietsers en andere bezoekers meer mogelijkheden om van de natuur en de rust te genieten. Nu de werkzaamheden zijn afgerond mag de natuur het weer over gaan nemen. Er worden al lepelaars waargenomen en ook de zeldzame steltkluut is gezien. De waterpartijen met flauw aflopende oevers bieden straks volop mogelijkheden voor allerlei plant- en diersoorten.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandSubsidie
Voor dit project ontvangt Staatsbosbeheer subsidie van de Provincie Flevoland en een bijdrage van de Europese Unie via het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Bertwin Bergman

Bertwin Bergman, boswachter bij Staatsbosbeheer

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog