www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Halverwege het jaar, 2021 soorten!

27 juni 2021 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Peter Wetzels realiseert zich dat hij de vinder is van soortnummer 2021!

Zaterdag was het al zover. Het jaar 2021 heeft net zijn midzomer gehad en ongeveer gelijktijdig passeerde de teller op de Bioblitz-pagina de 2021 soorten.

Vanaf 1 januari 2021 stond de uitdaging om dit jaar minimaal 2021 soorten te vinden in het Nationaal Park Nieuw Land. Hoeveel planten, dieren, schimmels en (korst)mossen komen we tegen binnen de begrenzing van het Nationaal Park? Of meer precies: Hoeveel soorten kunnen we dit jaar vinden binnen de grenzen van de deelgebieden: Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen, Marker Wadden en een groot deel van het Markermeer? Het was allemaal te volgen via een aparte pagina op waarneming.nl.

De uitdaging

Watergras bloeiwijze foto: Peter Wetzels
Watergras aanhechting blad aan stengel foto: Peter Wetzels

De uitdaging werd voortvarend opgepakt en zaterdag 26 juni werd de 2021ste soort aan de lijst toegevoegd. Niet geheel toevallig door iemand van Floron die, met 17 collega’s, in de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen aan het inventariseren was. De eeuwige roem gaat naar Peter Wetzels die dus op het juiste moment op de juiste plaats was en het watergras registreerde.

Wat statistieken

Natuurlijk een leuk moment, maar nog mooier is om te kijken wie hebben bijgedragen aan het vinden en registreren van al die andere 2020 soorten. De top-tien waarnemers (het zijn er eigenlijk 11, 2 op de gedeelde 10de plaats).

Ton Eggenhuizen en Victor Eggenhuizen zijn de uitdaging aangegaan om de helft van het aantal soorten voor hun rekening te nemen. Daarin zijn ze meer dan geslaagd. Tijdens lunchwandelingen en weekeindtochten aan de Almeerse kant van het Nationaal Park registreerden ze planten, massa’s insecten en schimmels. Hun enthousiasme is aanstekelijk geweest. Victor stond in april Omroep Flevoland te woord over de mijlpaal van de eerste 1000 soorten.

Ico Hoogendoorn moet in een adem genoemd worden met Frank Böinck en Jan Paul Jongejans (janpaul 4u). Ze hebben nachten doorgehaald om nachtvlinders en insecten te zoeken in, vooral het Hollandse Hout (blog over nachtvlinders).

Collega Tjibbe Hunink is bij deze uitdaging als boswachter ecologie volledig in zijn element en noteerde ruim 350 soorten. Tijdens reguliere inventarisatierondes in de Oostvaardersplassen nam hij soms even de tijd om zijn soorten te noteren via waarneming.nl. Een aantal andere teamcollega’s hadden al vrij vroeg de Obsidentify-app ontdekt en waren fanatiek aan het registreren geslagen. Tijdens het werk even een fotootje van een kevertje of een plantje, uploaden via de app, registreren en weer een soort toegevoegd aan de soortenlijst! Zo eenvoudig en vooral ook leuk en leerzaam. Tijdens de ochtendkoffie wordt er nauwelijks meer over voetbal gesproken (na zondagavond sowieso niet meer) maar steeds vaker over snuitkevers en bloeiende plantjes.

In totaal hebben 1464 waarnemers soorten geregistreerd en zijn er tot op moment van schrijven van deze blog 52488 waarnemingen gedaan. Ik ben heel benieuwd met welke aantallen we dit jaar kunnen afsluiten.

Een disclaimer bij de nu geregistreerde aantallen via de Bioblitz pagina is dat deze nog niet allemaal ‘gevalideerd’ zijn. Experts van waarneming.nl kijken nog naar elke geregistreerde waarneming (foto’s of geluidsopnamen) en voorzien deze van een goed- of afkeuring. Dit is op de Bioblitz pagina te herkennen aan het groene vinkje met de tekst ‘goedgekeurd (met bewijs)’. Veel van de waarnemingen op de bioblitz pagina hebben deze ‘goedkeuring’ nog niet gekregen. Deze zullen in de loop van het jaar volgen. We bereiden ons nu al voor op het mooie moment dat er ook 2021 soorten zijn gevalideerd. Twee keer een feestje is ook zoveel leuker!

Dan nog even inzoomen op de soortenlijst zelf. De soortgroep ‘vogels’ stond lange tijd op de eerste plaats. Al direct op 1 januari werden er veel vogelwaarnemingen geregistreerd en je merkt dat deze soortgroep ook het populairst is bij de waarnemers. Van de 52.000 waarnemingen zijn er meer dan 43.000 waarnemingen van vogels. Met 229 verschillende soorten zit je ook bijna aan het maximaal te verwachten aantal vogels (ongeveer 250). Dus op dat vlak verwachten we niet heel veel nieuwe soorten.

Zoals eerder beschreven hebben de nachtvlinders en de planten in de afgelopen maand en spurt gemaakt. Dat is vooral te danken aan soortgroep-specialisten die enerzijds veel tijd hebben gestopt in het registreren van de nachtvlinders en anderzijds ook het grote aantal soorten binnen de nachtvlindergroep. De toename van het aantal planten heeft natuurlijk te maken met het feit dat meer planten in de loop van het groeiseizoen zichtbaar worden. Maar ook met de aanwezigheid van plantendeskundigen van Floron afgelopen weekeinde, die de ene na de andere soort registreerden.

Wat valt er nog te verwachten?

De tweede helft van dit jaar worden er beslist nog veel nieuwe soorten gevonden. Aanstaande weekeinde is er een Soortenzoekdag in het Hollandse Hout bij Lelystad en later in augustus gaan er nog specialisten naar de Marker Wadden voor een ‘1000-soortendag’. In het najaar zal er meer aandacht zijn voor paddenstoelen (schimmels). Deze soortengroep is enorm groot en de nu 106 geregistreerde soorten krijgen ongetwijfeld nog een ruime aanvulling.

We houden je graag op de hoogte van de komende mijlpalen en mooie observaties.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog