www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Spectaculair veel lepelaars en kluten tijdens maandelijkse vogeltelling.

26 augustus 2021 Boswachter Jody Bennink in Oostvaardersplassen

De afgelopen maanden is het waterpeil in de Grote Plas langzaam gezakt vanwege de moerasreset. Momenteel trekt dat heel veel kluten en lepelaars aan.

Moerasreset

Om het vogelleven weer een boost te geven wordt de moerasvegetatie hersteld door middel van de moerasreset. In een periode van ongeveer drie jaar is het water in het moeras omlaag gebracht, tot de bodem van de plassen droogvalt. Op deze drooggevallen moerasbodem kunnen riet en moerasplanten gaan groeien. Momenteel is de bodem in zicht, zoals je dat goed vanaf de Oostvaardersdijk kan zien.

De Oostvaardersplassen met in het midden de Grote Plas

Wateraflaat

Door het water af te laten, samen met de opgetreden verdamping kwamen in juli al grotere delen van de plas langs de Oostvaardersdijk droog te staan. Het gebied ging daardoor gelijk functioneren voor honderden kluten uit de regio en de eerste kemphanen die uit de noordelijke gebieden terugkeerden. De droogval is een eerste fase van de reset van het moeras, bedoeld om uiteindelijk waterriet terug te krijgen.

De meeste grotere vis is eerder actief uit het gebied weg gevangen en overgezet naar het Markermeer. Nu is de overgang van de natte naar de (tijdelijk) droge fase in volle gang en het moment waar enorm veel vogels gebruik van maken.

Mennobart

Ik ontmoette ecoloog Mennobart van Eerden van Rijkswaterstaat tijdens een veldbezoek waar hij enthousiast vertelde over de maandelijkse vogeltelling van afgelopen 17 augustus. Samen met zijn collega Mervyn Roos werden vanuit de lucht zo’n 700 lepelaars gezien en 260 grote zilverreigers, beide afhankelijk van kleine vis.

Mennobart vertelde dat een record aantal van 277 pontische meeuwen en liefst 6 zeearenden bezig waren met het opeten van de achtergebleven grotere vissen op de slikvlaktes. De wadachtige slikvlakte biedt voedsel in de vorm van muggenlarven en slijkvliegen voor ruim 7400 wintertalingen, 2600 kluten en 1300 kemphanen; om enkele highlights te noemen.

Watervlooiensoep

Het resterende water in de Grote Plas is nog steeds een watervlooiensoep getuige de liefst 3600 slobeenden die werden waargenomen. Naar verwachting zal dit beeld nog zeker enkele weken voortduren en zullen er in de loop van september steeds meer zwemeenden gaan verschijnen.

Bij gunstige wind zijn de vogels prima te zien, het best met een telescoop vanaf de Oostvaardersdijk bij de uitzichtpunten Nonnetje en Kuifeend. “Een mega grote foerageerplek voor water en moerasvogels, geweldig om dat te zien” zegt Mennobart!

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog